Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Social omsorg

Social omsorg

Aktiva filter

Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi

Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi

I denna antologi samlas åtta bidrag kring samisk hälsoforskning. De inledande kapitlen är originalbidrag till antologin medan ytterligare två kapitel är omarbetade artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter. Fyra kapitel utgör omarbetade...
Pris 249,00 kr