Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Samhällsmedicin, hygien & sexologi

Samhällsmedicin, hygien & sexologi

Aktiva filter

Eklund

Eklund, Mona | Aktivitet och relation

Boken handlar om hur aktivitet kan användas för att planera och genomföra behandling och rehabilitering. Med aktivitet avses bland annat vardagens olika aktiviteter och den (o)balans som dessa aktiviteter skapar i en individs vardag. Boken visar också...
Pris 448,00 kr
Weman-Josefsson

Weman-Josefsson, Karin | Psykosocial arbetsmiljö och hälsa

Psykosociala aspekter av arbetet påverkar vår upplevelse av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetslivet. Eftersom vi tillbringar en stor del av vårt vuxna liv på arbetet har dessa förhållanden följaktligen en betydande inverkan på vår hälsa....
Pris 389,00 kr
Nordeman

Nordeman, Margareta | När känslan tar över-

Människor med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning uttrycker ibland sina sexuella behov på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi upplever yttringarna som annorlunda eller främmande, och för att den sexuella problematiken ska kunna...
Pris 207,00 kr
Hedlund

Hedlund, Eva | Jag glömde tid och rum

Boken består av ett antal fallbeskrivningar ur psykoterapeuten Eva Hedlunds praktik. Klienterna är alla sexmissbrukare men deras problem yttrar sig på olika sätt. De kan vara porrsurfare, sexköpare, blottare eller ha anklagats för pedofili. Skälet för...
Pris 195,00 kr