Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Filosofisk antropologi

Filosofisk antropologi

Aktiva filter

Arendt, Hannah | Människans villkor

Arendt, Hannah | Människans villkor

Hannah Arendts bok Människans villkor eller Vita Activa föreligger nu på svenska. Den är ett av vår tids största politisk-filosofiska arbeten. Inte bara på grund av den enorma lärdom som boken innehåller både i själva texten och i de många fotnoterna....
Pris 281,00 kr