Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Amerika och indianer

Amerika och indianer

Aktiva filter

Isendahl

Isendahl, Christian | The past ahead

In Andean cognition the embodiment of the past is different from many other ways to spatially relate the position of the body to time. This epistemology is for instance expressed in the Quechua word ñawpa, which signifies that the past is “in front of...
Pris 261,00 kr
Kollnig

Kollnig, Sarah | The Coloniality of Taste

Lund Dissertations in Human Ecology is a series of dissertations devoted to the study of human-environmental relations in different cultural contexts. Further information may be obtained from the editor, Professor Alf Hornborg, Human Ecology...
Pris 279,00 kr
Eriksson

Eriksson, Jörgen I | Navajo

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Eriksson+Jörgen+I>Eriksson, Jörgen I</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/H:ström+Text+&+Kultur+AB>H:ström Text & Kultur AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 180,00 kr
Berg

Berg, Linda | InterNacionalistas

Identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua, <br><br>Internacionalistas kallades vanligtvis västerlänningar som reste till landet i samband med den sandinistiska revolutionen 1979. Termen finns kvar och...
Pris 191,00 kr
Lévi-Strauss

Lévi-Strauss, Claude | Spillror av paradiset

Claude Lévi-Strauss etnografiska och litterära klassiker Spillror av paradiset kommer i reviderad upplaga med fler bilder och ett nyskrivet förord av antropologen Christer Lindberg.<br>I denna förunderliga, skarpsynta och personliga reseskildring...
Pris 220,00 kr
Fichou

Fichou, Jean-Pierre | Den amerikanska kulturen

Den amerikanska kulturen förefaller oföränderlig: om amerikanerna någon gång avviker från de traditionella idealen, återvänder de alltid till den rätta läran. Denna lyckas de ? tack vare styrkan i ekonomin ? påtvinga andra länder som, ibland...
Pris 169,00 kr
Lindberg

Lindberg, Christer | Den gode och den onde vilden

Antropologen Christer Lindberg skildrar i denna bok västerlandets framställningar av indianer alltsedan Columbus dagar och sätter in våra föreställningar om dem i ett historiskt sammanhang. De enkla stereotyperna av den gode och den onde vilden präglas...
Pris 196,00 kr
Manitonquat

Manitonquat, | Återvänd till ursprunget

Återvänd till ursprungetär en bok som söker uthålliga förhållanden i dagen värld. VI bär alla inom oss förhållningssätt, som är allt mindre tillfredsställande i vårt umgänge med varandra och jorden.<br><br>Medicine Story är ålderman och...
Pris 219,00 kr
Cròs

Cròs, Claudi | Brasiliens indianska civilisationer 1500-2000

Indianfolken i Sydamerika besitter en enorm kulturell och teknisk kunskap som de förvärvat under många tusen år. Den kan inte bara utnyttjas för att vårda Amazonas rika växt- och djurvärld, utan även på andra sätt för hela mänsklighetens bästa, till...
Pris 201,00 kr
Fohlen

Fohlen, Claude | Nordamerikas indianer

De nordamerikanska indianerna har allt sedan européernas intåg i slutet av 1400-talet varit ett undertryckt folk i det land som en gång var deras eget. Till skillnad från indianerna från Sydamerika, som till stor del blandade sig med kolonisatörerna...
Pris 200,00 kr
Hedberg

Hedberg, John | Paradisets Barnbarn

Bilder från en döende 1970-2001.<br>Om en undersökning av wixárica (huichol) en försvinnande indiankultur.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hedberg+John>Hedberg, John</A> <BR><B>Förlag:</B> <A...
Pris 254,00 kr
Hedberg

Hedberg, John | Paradisets Barnbarn

Lärdomar genom wixárica-indianerna i Mexiko 1970-2001<br>Om människans identifikation med naturen, till platsen över den på guds högra sida.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hedberg+John>Hedberg, John</A>...
Pris 159,00 kr
Lindberg

Lindberg, Christer | I lönnlövets skugga

Nu finns Christer Lindbergs I lönnlövets skugga från 2000 åter i tryck i ny mjukbandsutgåva.<br><br>Våldsamma konflikter mellan landets ursprungsbefolkningar och myndigheterna har på senare tid skakat Kanada. Christer Lindberg ger här, med glimtar från...
Pris 209,00 kr