Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Kunskaps- och vetenskapsteori

Kunskaps- och vetenskapsteori

Det finns 150 produkter.

Visar 1-24 av 150 objekt

Aktiva filter

Hart, Christopher | Doing a Literature Review

Hart, Christopher | Doing a Literature Review

The ultimate guide to the `what', `how' and `why' of literature reviewing, the second edition of the classic text shows how the literature review will unlock the full potential of one's research with:A thorough exploration of the literature review...
Pris 365,00 kr
3rd earl av Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper | Moralisterna

3rd earl av Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper | Moralisterna

Den tredje earlen av Shaftesbury (16711713) var en av 1700-talets mest inflytelserika filosofer. Dialogen Moralisterna är Shaftesburys viktigaste verk, i vilket han undersöker den godhet, kärlek och skönhet som utmärker naturen och samhället. Med sin...
Pris 186,00 kr
Lagerroth, Erland | Nya tankar, nya världar

Lagerroth, Erland | Nya tankar, nya världar

Det här är en bok om den världsbild och vetenskap som nu växer fram i det breda uppbrottet från 1600-talsvetenskapen.<br><br>En ny vetenskap som söker att hålla samman och förstå de stora processer och system som vi lever mitt ibland. Världen är inte...
Pris 180,00 kr
Hagberg, Loke | Nyckelsamlingen

Hagberg, Loke | Nyckelsamlingen

Nyckelsamlingen innehåller skönlitteratur, filosofi, politik, flytande demokratins manifesto, matematik, ekonomi, företagande samt organisationsteori. Det är Loke-Trätan, Demosocracy the solution to the political dilemma, Psykiatri + trafficking =...
Pris 524,00 kr
Hagberg, Loke | Nyckelsamlingen

Hagberg, Loke | Nyckelsamlingen

Nyckelsamlingen innehåller skönlitteratur, filosofi, politik, flytande demokratins manifesto, matematik, ekonomi, företagande samt organisationsteori. Det är Loke-Trätan, Demosocracy the solution to the political dilemma, Psykiatri + trafficking =...
Pris 448,00 kr
Klingberg, Gunilla | Kvalitativa metoder helt enkelt!

Klingberg, Gunilla | Kvalitativa metoder helt enkelt!

Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. I boken beskrivs exempelvis olika typer av intervjuer, fenomenologi, grundad teori, innehållsanalys...
Pris 404,00 kr
Läran om penningen

Läran om penningen

Varför bråkade Keynes med Hayek? Hur kunde Ludwig van Mises se demokratins undergång i Georg Friedrich Knapps penninglära? Vilken penningordning gynnar företagandet och samhället bäst? Är pengar en vara som alla andra? Eller skall staterna skapa en...
Pris 196,00 kr
Pröckl

Pröckl, Maria | Tyngd, sväng och empatisk timing

Hur är kunskap kroppslig och vilken betydelse har kroppslig kunskap för mellanmänskliga yrkespraktiker?<br><br>I föreliggande doktorsavhandling undersöks förskollärares praktiska och kroppsliga kunskaper som exempel på en yrkesgrupp där relationell och...
Pris 233,00 kr
Glissant, Édouard | Relationens filosofi

Glissant, Édouard | Relationens filosofi

Relationens filosofi blev det sista stora verket i Édouard Glissants långa och eklektiska författarskap. Boken utgör den andra delen i den estetikserie som inleddes med Une nouvelle région du monde och dess titel återspeglar tredje delen i den...
Pris 175,00 kr
Chang, Ruth | Svåra val och rationella agenter

Chang, Ruth | Svåra val och rationella agenter

Vad gör ett val svårt? I den här boken diskuterar filosofen Ruth Chang tre vanliga svar på frågan, och lägger därefter fram ett eget förslag. <br><br>Svåra val, menar hon, är inte svåra på grund av vår okunskap, eller för att värden är inkommensurabla,...
Pris 199,00 kr
Hagberg, Loke | Digital phenomenology

Hagberg, Loke | Digital phenomenology

Digital Phenomenology is a report on the philosophical theory of everything. From the first principle, digital philosophy and post-Keynesian economics are proved. The report is technical and aimed toward philosophers, mathematicians, computer...
Pris 363,00 kr
Brinkkjaer, Ulf | Vetenskapsteori för lärarstudenter

Brinkkjaer, Ulf | Vetenskapsteori för lärarstudenter

Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över...
Pris 330,00 kr
Starrin, Bengt | Kvalitativ metod och vetenskapsteori

Starrin, Bengt | Kvalitativ metod och vetenskapsteori

Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal...
Pris 346,00 kr
Ruin, Hans | I förnuftets skugga

Ruin, Hans | I förnuftets skugga

Friedrich Nietzsches (18441900) korta och explosiva författarskap, från debuten med Tragedins födelse (1872) och fram till sammanbrottet sjutton år senare 1889, är en port in mot den moderna kulturens mest uppfordrande självförståelse. Nietzsches...
Pris 354,00 kr
Parfit, Derek | Moral och rationalitet

Parfit, Derek | Moral och rationalitet

Moral och rationalitet kan läsas som ett koncentrat av centrala delar av det som skulle bli Derek Parfits mästerverk, boken Reasons and Persons (1984). Han formulerar här de sociala dilemman och problem vi måste förstå bättre, liksom skisserna till de...
Pris 199,00 kr
Ahlin Marceta, Jesper | Vi är alla individualister

Ahlin Marceta, Jesper | Vi är alla individualister

Sverige påstås ofta vara ett av världens mest individualistiska länder. Här anses varje individ äga en okränkbar rätt att forma sitt eget liv utan hänsyn till kollektivet. Religion, kultur, till och med familjen, äger ett värde bara så länge dessa är...
Pris 184,00 kr