Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Kunskaps- och vetenskapsteori

Kunskaps- och vetenskapsteori

Det finns 139 produkter.

Visar 1-24 av 139 objekt

Aktiva filter

Pröckl
  • Ny

Pröckl, Maria | Tyngd, sväng och empatisk timing

Hur är kunskap kroppslig och vilken betydelse har kroppslig kunskap för mellanmänskliga yrkespraktiker? I föreliggande doktorsavhandling undersöks förskollärares praktiska och kroppsliga kunskaper som exempel på en yrkesgrupp där relationell och...
Pris 233,00 kr
Glissant
  • Ny

Glissant, Édouard | Relationens filosofi : omfångets poesi

Relationens filosofi blev det sista stora verket i Édouard Glissants långa och eklektiska författarskap. Boken utgör den andra delen i den estetikserie som inleddes med Une nouvelle région du monde och dess titel återspeglar tredje delen i den...
Pris 175,00 kr
Franzén
  • Ny

Franzén, Nils | Grundbok i metaetik

Metaetiken behandlar filosofiska frågor om hur moraliska påståenden, moraliska uppfattningar, moraliska fakta och moralisk kunskap är beskaffade - liksom frågan om sådana fakta och sådan kunskap överhuvudtaget finns. I centrum för denna...
Pris 339,00 kr
Brinkkjaer

Brinkkjaer, Ulf | Vetenskapsteori för lärarstudenter

Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över...
Pris 321,00 kr
Starrin

Starrin, Bengt | Kvalitativ metod och vetenskapsteori

Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal...
Pris 336,00 kr
Parfit

Parfit, Derek | Moral och rationalitet

Moral och rationalitet kan läsas som ett koncentrat av centrala delar av det som skulle bli Derek Parfits mästerverk, boken Reasons and Persons (1984). Han formulerar här de sociala dilemman och problem vi måste förstå bättre, liksom skisserna till de...
Pris 199,00 kr
Ahlin Marceta

Ahlin Marceta, Jesper | Vi är alla individualister

Sverige påstås ofta vara ett av världens mest individualistiska länder. Här anses varje individ äga en okränkbar rätt att forma sitt eget liv utan hänsyn till kollektivet. Religion, kultur, till och med familjen, äger ett värde bara så länge dessa är...
Pris 184,00 kr
Dahlberg

Dahlberg, Karin | Reflective Lifeworld Research

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Dahlberg+Karin>Dahlberg, Karin</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Studentlitteratur+AB>Studentlitteratur AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 372,00 kr
Borders and the Changing Boundaries of Knowledge

Borders and the Changing Boundaries of Knowledge

What is the relationship between borders and knowledge? How do changes in territorial and social borders affect knowledge’s epistemic boundaries; how do changed knowledge boundaries affect physical borders? Which is more resilient; which seems to...
Pris 307,00 kr
Alvehus

Alvehus, Johan | Formulating research problems

What constitutes a good research problem? And how do you go about formulating one? Whereas the research problem is one of the key components of an academic thesis, formulating research problems has been surprisingly neglected in the literature on...
Pris 276,00 kr
Forms of knowledge : developing the history of knowledge

Forms of knowledge : developing the history of knowledge

The history of knowledge is a dynamic field of research with bright prospects. In recent years it has been established as an exciting, forward-looking field internationally, with a strong presence in the Nordic countries.Forms of Knowledge is the first...
Pris 229,00 kr