Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Historia

Historia

Aktiva filter

Hessérus

Hessérus, Mattias | Krig

Vad förorsakar krig? Hur ser krigsorsaker ut i ett historiskt perspektiv? I vilken utsträckning har krig sin upprinnelse i etniska, religiösa eller ideologiska motsättningar? I kulturella skillnader och sinsemellan olikartade civilisations­ideal? Beror...
Pris 220,00 kr
Hagman

Hagman, Per | Rivieran ångrar ingenting

Ursprungligen publicerad i Intrig juni/juli/augusti 1993<br><br>»Azurkusten har upplevt både ebb och flod och efter tillfälliga nedgångsperioder har överflödet sökt sig hit igen eftersom få platser varit så lockande för Framgångens Pirater. När sedan...
Pris 163,00 kr