Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Historia & arkeologi

Historia & arkeologi

Aktiva filter

Östling, Johan | Humanister i offentligheten

Östling, Johan | Humanister i offentligheten

Det finns en tydlig berättelse om hur humaniora marginaliserades i efterkrigstidens Sverige: i ingenjörernas, teknokraternas och samhällsvetarnas land fanns det inget utrymme för bildning, filosofi och historia. Denna bok utmanar en sådan föreställning...
Pris 286,00 kr
Österlin, Louise |...

Österlin, Louise | Broderländer Systerfolk

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Österlin+Louise>Österlin, Louise</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svensk-Kubanska+Föreningen>Svensk-Kubanska Föreningen</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 186,00 kr