Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Allmän naturvetenskap

Allmän naturvetenskap

Aktiva filter

Sundström

Sundström, Johan | Handbok i biomedicinsk forskning

Forskarstudenter är vana vid att ta till sig nya biomedicinska kunskaper, men kan uppfatta själva forskningsprocessen som invecklad och svårtillgänglig. Handbok i biomedicinsk forskning ger handfasta tips under alla steg av forskningsprocessen - från...
Pris 355,00 kr