Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Jord- & skogsbruk

Jord- & skogsbruk

Aktiva filter

Nitare

Nitare, Johan | Skyddsvärd skog

Denna bok beskriver kärlväxter, mossor, lavar och svampar som kan användas som praktiska verktyg och indikatorer på skyddsvärd skog. Dessutom ges beskrivningar av olika biotoper och deras skötselbehov. Boken utgör en viktig kunskapskälla för alla som...
Pris 596,00 kr
Mandelmann

Mandelmann, Gustav | Självhushållning på Djupadal

Det går en grön våg genom Sverige. Allt fler odlar sin trädgård, sina grönsaker och sin längtan efter ett mer jordnära och meningsfullt liv. Att skapa något själv i en värld där allt finns att köpa färdigt.På 70-talet kom John Seymours klassiska bok...
Pris 313,00 kr
Sjöstrand

Sjöstrand, Eva | Gotlands träd och skogar

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sjöstrand+Eva>Sjöstrand, Eva</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/GotlandsBoken>GotlandsBoken</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 180,00 kr
Wästfelt

Wästfelt, Anders | Att bruka men inte äga

Bokens författare är dels jurister, kulturgeografer, historiker, ekonomer och andra från forskarsamhället, och dels sådan med gedigen bakgrund av det praktiska arbetet med arrendefrågor, t.ex. tjänstemän och konsulter. Detta gör att ämnet belyses ur...
Pris 270,00 kr
Pettersson

Pettersson, Ronny | Mitt emellan virkesintressen

Virkesmätning är en verksamhet med avgörande betydelse för att virkesmarknad och virkesförsörjning ska fungera effektivt. Trots betydelsen för landets skogsnäring har mätningen till stor del varit okänd.<BR><BR>Med Mitt emellan virkesintressen....
Pris 260,00 kr
Vid fjällets fot

Vid fjällets fot

Vid fjällets fot ligger Enaforsholms gård, just vid en fors intill den natursköna Enaälven som därefter gör en vid båge och rinner vidare ned mot den fiskrika Ånnsjön. Här vidgar vyerna sig mot söder med Snasahögarna i fonden.<BR><BR>Trots sitt...
Pris 249,00 kr
Räf

Räf, Per-Ola | Fårkonsulenter på 1700-talet

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Räf+Per-Ola>Räf, Per-Ola</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Skogs-+och+Lantbruksakademien>Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 191,00 kr