Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Böcker om böcker & skrift

Böcker om böcker & skrift

Aktiva filter

En biografi om en bok

En biografi om en bok

En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430 är en bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria, från tillblivelsen till mitten av 1700-talet. Handskriften är en illustrerad medeltida avskrift av Magnus Erikssons...
Pris 300,00 kr
Kåhrström

Kåhrström, Olof | Nobelbibliotekets äldre boksamling

En bok om Nobelbibliotekets äldre boksamling<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kåhrström+Olof>Kåhrström, Olof</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svenska+Akademien>Svenska Akademien</A>...
Pris 186,00 kr
Wase

Wase, Dick | Visbyfranciskanernas begravningslista

En väldigt viktig källa för kännedomen om Visbys medeltida historia har varit den bevarade handskriften B 99, ”Visbyfranciskanernas handskrift”, vilken publicerats som ”Visbyfranciskanernas bok – av Evert Melefors och Eva Odelman. Emellertid sak­nar...
Pris 313,00 kr
Fritz

Fritz, Gustaf | Gotländsk bibliografi. 1977-1981

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Fritz+Gustaf>Fritz, Gustaf</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Ödins+Förlag+AB>Ödins Förlag AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 160,00 kr