Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Botanik

Botanik

Aktiva filter

Svensson-Rune

Svensson-Rune, Siv | Första boken om Örter

Vad är en ört? Vad heter örtens olika delar? Hur blir det fler örter? Vad är pollinering? Boken berättar också något om örternas betydelse i folktron.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 145,00 kr
Hedenäs

Hedenäs, Lars | Bladmossor

Samtliga svenska så kallade pleurokarpa mossor presenteras i text och bild. Bland pleurokarpa mossor finns några av våra vanligaste mossor i skilda miljöer såsom skogar, våtmarker och trädgårdar. Nycklar gör det möjligt att bestämma vilken mossa man...
Pris 561,00 kr
Hallingbäck

Hallingbäck, Tomas | Bladmossor

Upptäck en säregen livsform! Mossor är en del av vår fotosyntetiserande, gröna växtvärld. De saknar bland annat rötter, och de kan ta upp fukt och näring via hela bladet. I boken finns tydliga beskrivningar av mossans olika delar, och hur man kan lära...
Pris 582,00 kr
Hallingbäck

Hallingbäck, Tomas | Bladmossor

Upptäck en säregen livsform. Mossor är en del av vår fotosyntetiserande, gröna växtvärld. De saknar bland annat rötter, och de kan ta upp fukt och näring via hela bladet. I boken finns tydliga beskrivningar av mossans olika delar, och hur man kan lära...
Pris 868,00 kr
Hallingbäck

Hallingbäck, Tomas | Bladmossor

Bladmossor växer på olika underlag och i skilda miljöer. En del växer på bark och sten, andra på döda djur eller spillning. Parasollmossor växer på spillning från växtätare, och den färggranna kapselhalsen luktar på samma sätt som spillningen. Doft och...
Pris 582,00 kr
Hedenäs

Hedenäs, Lars | Bladmossor

Samtliga svenska så kallade pleurokarpa mossor presenteras i text och bild. Bland pleurokarpa mossor finns några av våra vanligaste mossor i skilda miljöer såsom skogar, våtmarker och trädgårdar. Nycklar gör det möjligt att bestämma vilken mossa man...
Pris 847,00 kr
Rasmuson

Rasmuson, Marianne | Grön evolution

Bland alla de himlakroppar vi kunnat studera är det bara jorden som är grön. Grönskan beror på växternas fotosyntes, den process där det gröna klorofyllet med solljusets hjälp skapar organiskt material från oorganiska ämnen. Växterna är de primära...
Pris 207,00 kr
Örneholm

Örneholm, Urban | Johannes Franckenius

Linné kallade honom »den svenska botanikens fader», vår första professor i botanik och anatomi, Johan Franck eller Johannes Franckenius. För sin undervisning vid Uppsala universitet publicerade han de första floristiskt inriktade listorna över svenska...
Pris 340,00 kr
Karlsson

Karlsson, Berndt | Ornäsbjörk

Ornäsbjörkens historia börjar en sommardag 1767 vid gården Lilla Ornäs i Dalarna. Lilla Ornäs hörde till Torsångs socken och ligger cirka åtta kilometer nordost om Borlänge på gränsen till Falun. Landssekreteraren och hemmansägaren Hans Gustaf Hjort är...
Pris 207,00 kr
Dalarna 2003

Dalarna 2003

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Dalarnas+museum>Dalarnas museum</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Djur+&+Natur>Djur & Natur</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 331490 <BR><BR><B>Bindning:</B> Förlagsband. |...
Pris 207,00 kr