Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Botanik

Botanik

Aktiva filter

Svensson-Rune

Svensson-Rune, Siv | Första boken om Örter

Vad är en ört? Vad heter örtens olika delar? Hur blir det fler örter? Vad är pollinering? Boken berättar också något om örternas betydelse i folktron.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 110,00 kr
Rasmuson

Rasmuson, Marianne | Grön evolution

Bland alla de himlakroppar vi kunnat studera är det bara jorden som är grön. Grönskan beror på växternas fotosyntes, den process där det gröna klorofyllet med solljusets hjälp skapar organiskt material från oorganiska ämnen. Växterna är de primära...
Pris 207,00 kr
Örneholm

Örneholm, Urban | Johannes Franckenius

Linné kallade honom »den svenska botanikens fader», vår första professor i botanik och anatomi, Johan Franck eller Johannes Franckenius. För sin undervisning vid Uppsala universitet publicerade han de första floristiskt inriktade listorna över svenska...
Pris 340,00 kr
Karlsson

Karlsson, Berndt | Ornäsbjörk

Ornäsbjörkens historia börjar en sommardag 1767 vid gården Lilla Ornäs i Dalarna. Lilla Ornäs hörde till Torsångs socken och ligger cirka åtta kilometer nordost om Borlänge på gränsen till Falun. Landssekreteraren och hemmansägaren Hans Gustaf Hjort är...
Pris 207,00 kr
Helmersson

Helmersson, Linnea | Kryptogamguiden

Detta är boken för dig som är nyfiken på kryptogamer – det vill säga mossor, svampar och lavar. Här kan du läsa om var de finns, hur de är släkt med varandra och om vad som skiljer olika mossor, svampar och lavar åt. Kryptogamer är en viktig del av...
Pris 281,00 kr
Moore

Moore, Maggie | Thors hammer

When Thor's hammer goes missing, Thor will stop at nothing to get it back! <BR><BR>Exciting new stories based on classic myths and legends from around the world.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 111,00 kr
Dalarna 2003

Dalarna 2003

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Dalarnas+museum>Dalarnas museum</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Naturvetenskap>Naturvetenskap</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 331490 <BR><BR><B>Bindning:</B> Förlagsband...
Pris 207,00 kr