Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Norden

Norden

Aktiva filter

Booth, Michael | The Almost Nearly Perfect People
  • Ny

Booth, Michael | The Almost Nearly Perfect People

The Danes are the happiest people in the world, and pay the highest taxes. 'Neutral' Sweden is one of the biggest arms manufacturers in the world. Finns have the largest per capita gun ownership after the US and Yemen. 54 per cent of Icelanders believe...
Pris 155,00 kr
Booth

Booth, Michael | The Almost Nearly Perfect People

The Danes are the happiest people in the world, and pay the highest taxes. 'Neutral' Sweden is one of the biggest arms manufacturers in the world. Finns have the largest per capita gun ownership after the US and Yemen. 54 per cent of Icelanders believe...
Pris 149,00 kr
Rosberg

Rosberg, Johan Evert | Nordiskt kynne

Nordiskt kynne är en sammanställning av utlåtanden och diskussioner om de nordiska folken, utdrag ur litteratur, reseskildringar samt resonemang från författaren.<br><br>Boken ger en inspirerande utgångspunkt för vidare studier, och för den nutida...
Pris 272,00 kr
Supphellen

Supphellen, Steinar | Kultursamanhengar i Midt-Norden

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Supphellen+Steinar>Supphellen, Steinar</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 234,00 kr