Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Historia & arkeologi

Historia & arkeologi

Aktiva filter

Gunnahr

Gunnahr, Leif | Karl Karlsson Gyllenhielm 1574 - 1650

Karl Karlsson Gyllenhielm var en av våra stora svenska hjältar på 1600-talet.<br><br>Han var oäkta son till Karl IX och hade kunnat vara vår kung i stället för Gustav II Adolf. Det om han varit född inom äktenskapet. Karl Karlsson Gyllenhielm blev ändå...
Pris 171,00 kr
Starka kvinnor på Kivik

Starka kvinnor på Kivik

Det har ofta slagit mig hur lite kvinnor omnämnes i historiska återblickar, särskilt om de ägnat sig åt sysslor som ansågs självklara men också i de fall de utmärkte sig genom sällsynt handlingskraft och företagsamhet.<br><br>Ofta mättes insatser i...
Pris 236,00 kr
Klimsch

Klimsch, Uli | Fältpostbrev

Fältpostbrev till anhöriga från löjtnant Uli Klimsch, Garde-Füsilier-Regiment, informellt benämnt Maikäfer, under första världskriget, 11 december 1914 – 8 juni 1915<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 259,00 kr
Persson

Persson, Bjarne | Skarp-Jon

I denna bok redogör jag för alla för mig kända ättlingar till Johan Jönsson Veteläinen, även kallad Skarp-Jon, Jo Vedlan, m m. Han upptog Medskogen, S Finnskoga 1648. Det är i stort sett en avskrift av mitt släktforskningprogram och omfattar...
Pris 284,00 kr
Lundborg

Lundborg, Gun | Präster

Boken handlar om anfäder till mig som var präster och bodde och levde i Södermanland under 1500- 1700-talet. Jag och min man har åkt runt i Södermanland några gånger och besökt platser där mina anfäder befann sig för flera hundra år sedan. Min man har...
Pris 513,00 kr