Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Aktiva filter

Sim

Sim, David | Mjuk stad

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sim+David>Sim, David</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svensk+Byggtjänst>Svensk Byggtjänst</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 478,00 kr
Forsemalm, Joakim | Evidensbaserad stadsutveckling

Forsemalm, Joakim | Evidensbaserad stadsutveckling

Hur byggs en stad? Har vi allt tillgängligt vetande samlat när vi tar beslut som ändrar förutsättningen för livet i staden? I ett land med växande befolkning och stark urbanisering är byggandet av stad en grundläggande samhällsfråga. Vem bygger? Hur...
Pris 191,00 kr
Magnusson

Magnusson, Jesper | Clustering Architectures

How can material design facilitate humans’ co-existence in shared urban space?<br>This thesis is a study of public social life, addressing issues about how and by what means people meet and cluster in urban domains. The overarching concern is how...
Pris 345,00 kr
Kiruna Forever

Kiruna Forever

Kiruna Forever belyser den pågående flytten genom verk av arkitekter, stadsplanerare, konstnärer och författare som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden....
Pris 281,00 kr
Söderlind

Söderlind, Jerker | Bygg det folk gillar

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Söderlind+Jerker>Söderlind, Jerker</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svensk+Byggtjänst>Svensk Byggtjänst</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 373,00 kr
Wikforss

Wikforss, Örjan | Bygga stad eller bara stadsmässigt?

2010-talet var ett årtionde då stadsplaneringen i Sverige förändrades i grunden. Enkla recept som att bygga tätt och högt vann gehör. Den erfarenhetsbaserade kunskapen städades bort under paroller som effektivisering, avreglering och...
Pris 343,00 kr
Adolphson

Adolphson, Marcus | Urbanismer

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Adolphson+Marcus>Adolphson, Marcus</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Nordic+Academic+Press>Nordic Academic Press</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 207,00 kr
Deland

Deland, Mats | Den sociala staden

Gamla Enskede betraktas idag som en <br>pittoresk stadsdel strax söder om Globen, hem åt journalister och arkitekter. Men för drygt hundra år sedan inleddes där ett <br>projekt som skulle förändra svenskt <br>stadsbyggande för alltid. Med väldiga...
Pris 175,00 kr
de Laval

de Laval, Suzanne | Bygga stad för barn

Barn och unga glöms bort när städer förtätas. De hamnar utanför fokus till förmån för andra prioriteringar - prioriteringar som tyvärr styrs av kortsiktiga vinster istället för att inriktas mot klok resurshushållning på lång sikt. Vi kan bara hoppas...
Pris 225,00 kr
Olsson

Olsson, Krister | Medborgare, kulturmiljö och planering

Den här rapporten ringar in frågeställningen<br>genom en undersökning om hur medborgarna använder och värderar sin<br>stadsmiljö, särskilt dess kulturmiljövärden. Den redovisar resultat från projektet<br>Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden -...
Pris 182,00 kr