Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Etik & moralfilosofi

Etik & moralfilosofi

Aktiva filter

Spinoza

Spinoza, Baruch | Etiken

Den holländske 1600-talsfilosofen Baruch Spinozas viktigaste och mest diskuterade arbete. Dagmar Lagerbergs prisade nyöversättning (första gången utgiven av Thales 1989) i ny upplaga.<br><br>Baruch Spinoza (latin Benedictus Spinoza, portugisiska Bento...
Pris 201,00 kr
Moralfilosofiska essäer

Moralfilosofiska essäer

Essäerna i denna bok har en gemensam utgångspunkt i Wittgensteins filosofi. Hans föreläsning om etik, som hölls i Cambridge 1929, inleder urvalet, och åtföljs av en essä av Rush Rees som kommenterar utvecklingen av Wittgensteins tänkande om etik. Åtta...
Pris 196,00 kr
Kant, Immanuel | Kritik av det praktiska förnuftet

Kant, Immanuel | Kritik av det praktiska förnuftet

Kant behandlar här förnuftet i dess praktiska bruk, dvs. i dess bestämmande av viljan och påverkan på handlingen. I centrum står Kants berömda kategoriska imperativet: Handla så att maximen för din vilja alltid samtidigt kan gälla som princip för en...
Pris 180,00 kr