Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Grekisk & latinsk litteraturhistoria

Grekisk & latinsk litteraturhistoria

Aktiva filter

Rosenqvist

Rosenqvist, Jan Olof | Bysantinsk litteratur

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Rosenqvist+Jan+Olof>Rosenqvist, Jan Olof</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Artos+&+Norma+Bok>Artos & Norma Bokförlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 251,00 kr
Linnér

Linnér, Sture | Den gyllene lyran

Tre av världslitteraturens största poeter dominerar denna bok om den äldsta grekiska lyriken: Satirikern Archilochos (omkr. 650 f Kr.), visdiktaren Sapfo (drygt ett halvsekel senare) och körlyrikern Pindaros (400-talets första hälft). Kring dem...
Pris 249,00 kr
Ars edendi lecture series. Vol. 2

Ars edendi lecture series. Vol. 2

Ars edendi Lectures are organized by the research programme of the same name based at Stockholm University and funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. Both the programme and the lectures focus on editorial method and theory as applied to...
Pris 165,00 kr
Andersson

Andersson, Elin | Responsiones Vadstenenses

The Birgittine monastery Syon Abbey was established in England in 1415. This was a time of expansion of the Birgittine order, and the work to develop a common legislation had started. The 1420s was a turbulent decade when the pope temporarily banned...
Pris 189,00 kr
Svenbro, Jesper | Dikten...

Svenbro, Jesper | Dikten och hantverket

Som beteckning på sångare och diktare valde antikens greker en gång en term som normalt betydde hantverkare eller producent. Termen var poietes, poet. Varför just detta ord? På den frågan söker den här studien ett svar. Den börjar hos Homeros, som...
Pris 244,00 kr
Iordanoglou

Iordanoglou, Dimitrios | Antiken by night

Var filosofkejsaren Marcus Aurelius en tjackpundare? Hur ställde man sig till äktenskapligt analsex i den antika litteraturen? Varför är dessa frågor intressanta, och är den klassiska filologin fortfarande i stånd att besvara dem på ett meningsfullt...
Pris 164,00 kr
Sundberg

Sundberg, Björn | ... så vill jag utstå livet

Så vill jag utstå livet, närmar sig de grekiska tragedierna från två håll. Dels tecknas den kontext ur vilken Aischylos, Sofokles och Euripides dramer växte fram, dvs. det sociala, politiska och religiösa livet i Aten på 400-talet f.Kr. Bilden av den...
Pris 236,00 kr
Cullhed

Cullhed, Anders | Kreousas skugga

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Cullhed+Anders>Cullhed, Anders</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Brutus+Östlings+bokf+Symposion>Brutus Östlings bokf Symposion</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 297,00 kr
Ars edendi lecture series. Vol. 1

Ars edendi lecture series. Vol. 1

The Ars edendi Lectures are organized by the research programme of the same name based at Stockholm University and funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. Both the programme and the lectures focus on editorial method and theory as applied...
Pris 154,00 kr