Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Främmande länders förvaltning

Främmande länders förvaltning

Aktiva filter

Hallenberg

Hallenberg, Mats | Kampen om det allmänna bästa

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte indrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning?Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. I...
Pris 229,00 kr
Schierenbeck

Schierenbeck, Isabell | Bakom välfärdsstatens dörrar

Frontlinjebyråkrater har ofta långvarig kontakt med sina klienter, tillsammans med ett stort individuellt handlingsutrymme. Hur hanterar dessa arbetsförmedlare, socialsekreterare och invandrarsekreterare sitt handlingsutrymme i mötet med...
Pris 217,00 kr
Arnesen

Arnesen, Tor | Omstridd natur

Naturförvaltning är ett område som vanligtvis styrts av staten. Idag pågår i Finland, Norge och Sverige försök att involvera lokala aktörer i beslut som rör skydd och nyttjande av olika naturresurser. Vilka är förutsättningarna för lokalt deltagande?...
Pris 233,00 kr