Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Allmänmedicin

Allmänmedicin

Aktiva filter

Sarkohi

Sarkohi, Ali | Somatisk sjukdom - Ett biopsykosocialt perspektiv

Människans nyfikenhet och kreativitet har banat väg för att bättre förstå och förklara olika fenomen, bland annat vad som påverkar och vidmakthåller vår hälsa och ohälsa. Tydligt är att synen på hälsa och ohälsa har förändrats över tid. I dag finns en...
Pris 381,00 kr
Brar

Brar, Ola | Verktyg mot stress och psykisk ohälsa

Stress och psykisk ohälsa är idag stora folkhälsoproblem. Vi lever allt längre och vården utvecklas, ändå ökar det psykiska lidandet. Effektiv och lättillgänglig behandling behövs. För många är goda egenvårdsinsatser den snabbaste och bästa hjälpen....
Pris 162,00 kr
Garpebring

Garpebring, Staffan | Fight Flight Psychology

Tunnel vision and selective hearing operate when we experience psychological stress and can distort the flow of information from our senses and our mental flow.<br>The vicious circles that take place between worrying thought and stress reflexes in the...
Pris 147,00 kr