Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Byggnadsteknik & -produktion

Byggnadsteknik & -produktion

Aktiva filter

Sjöström Larsson, Lena | Husets ansikte

Sjöström Larsson, Lena | Husets ansikte

Fönster och ytterdörrar är några av de viktigaste delarna på husets fasad. Att välja fönster och ytterdörr är därför en process där hänsyn måste tas till husets stil och uttryck, dess funktioner och ekonomi. Utformningen måste också ses i hela sitt...
Pris 244,00 kr
Ivarsson, Per Arne | Puts

Ivarsson, Per Arne | Puts

Puts av lera, kalk och gips har använts under flera tusen år. För arkitekten erbjuder putsen både rika gestaltningsmöjligheter och lång beständighet, samt är ett hållbart materialval.<br>Boken PUTS är skriven dels som en handbok, dels för att inspirera...
Pris 559,00 kr
Eringstam, Jenny | Arkitekt 3.0

Eringstam, Jenny | Arkitekt 3.0

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Eringstam+Jenny>Eringstam, Jenny</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svensk+Byggtjänst>Svensk Byggtjänst</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 647,00 kr
Bodin

Bodin, Anders | Arkitektens handbok 2022

Under fjorton år har nu Arkitektens handbok stegvis utökats, förfinats och fångat upp förändringar i regelverk och omvärld. Och kompletterats med nya saker som våra läsare har saknat.2022 års upplaga innehåller utöver uppdateringar även en nyhet. Som...
Pris 652,00 kr
Sweden underground

Sweden underground

Competition for buildable land, not least in the centres of towns and cities, is intensifying. Experience has shown that many important functions in dense city centres can be placed in tunnels and rock caverns instead of building them on the surface....
Pris 366,00 kr
Bosnyak

Bosnyak, Dan | The book of acoustics

This is a handbook for architects and interior designers who want to create acoustically beautiful spaces that make people feel happier, healthier and more productive.<br>Here, you’ll learn the fundamentals of sound control and everything you need to...
Pris 631,00 kr
Granmar

Granmar, Marie | Naturhus

Ett naturhus är en kretsloppsbyggnad där boningshuset omges av ett växthus. Näring från avloppet tas tillvara i egna odlingar. I nordliga klimat förlängs odlingssäsongen, och uppvärmningsperioden förkortas.Konceptet utvecklades redan på 1970-talet av...
Pris 244,00 kr
Gudmundsson, Göran | Utvändig renovering

Gudmundsson, Göran | Utvändig renovering

Byggnadsvård i praktiken är en serie på totalt fem böcker, som utges av Gysinge centrum för byggnadsvård. Författare är Göran Gudmundsson. I den första praktiska boken för byggnadsvårdaren beskrivs ingående trähusets konstruktion, grund, stomme och...
Pris 254,00 kr
Gudmundsson, Göran | Flyttning av gamla hus

Gudmundsson, Göran | Flyttning av gamla hus

Hur går man tillväga för att flytta ett gammalt hus? <br>Steg för steg beskrivs hur arbetet organiseras - från dokumentation, forskning i husets historia, märkning, rivning till återuppbyggnaden. De olika principerna för återuppbyggnaden diskuteras,...
Pris 196,00 kr
Fastigheter

Fastigheter

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Konst+&+konstvetenskap>Konst & konstvetenskap</A> <BR><B>Artikelnr:</B>...
Pris 286,00 kr
Arkitektens uppdrag

Arkitektens uppdrag

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svensk+Byggtjänst>Svensk Byggtjänst</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Konst+&+konstvetenskap>Konst & konstvetenskap</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 293641184...
Pris 351,00 kr
Berggren

Berggren, Krister | Kalkens hemligheter

Vid restaurering av ruiner uppstår ofta problem med det nya kalkbruket som fryser sönder. Paradoxalt nog finns det i allmänhet gammalt originalkalkbruk i samma ruin som klarar sig utan skador. Det var med denna erfarenhet som sökandet efter Kalkens...
Pris 297,00 kr