Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Skjutvapen

Skjutvapen

Aktiva filter

Årsbok 2021

Årsbok 2021

Årsboken innehåller bl.a. följande texter:<br><br>Pirjo Markkola: Den problematiska lutheranismen i nordisk välfärdshistoria<br>Anna Källén: Kulturarv och gränser<br>Sigrid Schottenius Cullhed: Nefas: Filomela och det outsägliga<br>Lars Engwall:...
Pris 264,00 kr
Webster

Webster, Colin | Argentine mauser rifles 1871-1959

This is the complete story of Argentina’s contract Mauser rifles from the purchase of their first Model 1871s to the disposal of the last shipment of surplus rifles received in the United States in May 2002. Between 1891-1959 Argentina bought or...
Pris 613,00 kr
Pegler

Pegler, Martin | Thompson kulsprutepistol

Den amerikanska kulsprutepistolen M1921 Thompson utvecklades under slutet av första världskriget och var urspungligen avsedd att bli en effektiv skyttegravsrensare. Det innovativa vapnet vann emellertid ryktbarhet och uppskattning i helt andra...
Pris 201,00 kr
McNab

McNab, Chris | Sovjetiska kulsprutepistoler

Kulsprutepistolen kom att symbolisera det sovjetiska infanteriets stridsuppträdande under andra världskriget. Röda arméns förkärlek för korta stridsavstånd resulterade i att vissa skyttekompanier enbart utrustades med kulsprutepistoler från och med...
Pris 201,00 kr
Harriman

Harriman, Bill | Mosin-Nagant-geväret

Mosin-Nagant är ett av världens mest långlivade och spridda militära gevär. Det har gjort tjänst i Ryssland och i andra länders arméer under mer än fem decennier. Geväret kom till användning redan innan första världskriget bröt ut och kan fortfarande...
Pris 201,00 kr
McNab

McNab, Chris | Tyska karbiner och automatgevär

Trots att de framgångsrika blixtkrigsåren var till ända och Tredje riket blev allt hårdare ansatt av de allierades bombningar fortsatte de tyska vapenkonstruktörerna att utveckla nya idéer ända fram till det bittra nederlaget 1945. De halvautomatiska...
Pris 201,00 kr
McNab

McNab, Chris | Tyska kulsprutorna MG 34 & MG 42

Under mellankrigsåren utvecklade Tyskland en ny generation kulsprutor som skulle ersätta den tunga Maximkonstruerade MG 08. Konceptet var revolutionerande: en enhetskulspruta som kunde lösa samma taktiska uppgifter som lätta, medeltunga och tunga...
Pris 201,00 kr