Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Germansk & nordisk litteraturhistoria

Germansk & nordisk litteraturhistoria

Aktiva filter

Arbetarförfattaren

Arbetarförfattaren

Arbetarlitteraturen är en inflytelserik strömning i nittonhundratalets litteratur. Dess ställning har skiftat mellan olika länder. Den har varit och är betydligt starkare i Sverige än i exempelvis Frankrike. Det ser även olika ut i de nordiska...
Pris 212,00 kr
Från Bruket till Yarden

Från Bruket till Yarden

Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010....
Pris 338,00 kr
Från Nexø till Alakoski

Från Nexø till Alakoski

Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan...
Pris 305,00 kr
Nordens litteratur

Nordens litteratur

Nordens litteratur är en historia som handlar om litteratur i Norden under cirka 1 200 år. Svensk, dansk, finsk, grönländsk, isländsk, färöisk, norsk och samisk litteratur ses här inte som isolerade eller statiska storheter utan som litteraturer som...
Pris 533,00 kr