Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Sociala strukturer

Sociala strukturer

Aktiva filter

Østerberg

Østerberg, Dag | Stadens illusioner

Dag Østerberg tolkar företeelser som tunnebanan, trafikmaskineriet, fotgängarnas och cyklisternas situation; köerna, stadens reklam och parken; fotbollmatchen, restaurang- och kafémiljön.<br><br>Dag Østerbergs huvudtes är att uppdelningen i stad och...
Pris 170,00 kr
Kullberg

Kullberg, Fredrik | Kriget mot skönheten

Kriget mot skönheten är en reportageresa genom Sverige från norr till söder. Fredrik Kullberg undersöker hur skönheten på landsbygden och lugnet i städerna offrats för storslagna kommunala projekt och kortsiktiga ekonomiska vinster. Han möter...
Pris 64,00 kr
Werner

Werner, Ann | Smittsamt

Smittsamt undersöker hur en särskild grupp tjejer använde sig av musik i sin vardag och hur deras användning genusidentitet. Boken bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjejer mellan fjorton och sexton...
Pris 196,00 kr
Rydén

Rydén, Jan | Allborgarrätten

Allborgarrätten är den nya urbana motsvarigheten till allemansrätten. Ordet är skapat av den svenske konstnären Jan Rydén. I essäboken Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt undersöker han idén och knyter an till en internationell...
Pris 212,00 kr
Gränsöverskridande stadsforskning

Gränsöverskridande stadsforskning

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Formas>Formas</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Konst+&+konstvetenskap>Konst & konstvetenskap</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 525207 <BR><BR><B>Bindning:</B> Häftad. |...
Pris 55,00 kr