Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Arkiv

Arkiv

Aktiva filter

Westling, Claes | Våra historiska arkiv

Westling, Claes | Våra historiska arkiv

Länge har det saknats en handbok som ger en överblick över det rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv. I tidigare böcker har fokus legat på ett område eller delar av det arkivmaterial som finns att tillgå. Äntligen kommer här en...
Pris 216,00 kr
Ernst, Wolfgang | Sorlet från arkiven

Ernst, Wolfgang | Sorlet från arkiven

Wolfgang Ernst ger raka svar på frågan om vad digitaliseringen gör med arkiven. (Copyriot)(E)n uppslagsrik essä om arkiv idag och igår, arkivet som metafor för allt mänskligt vetande och vilken roll arkivet (det faktiska och metaforiska) kommer att...
Pris 154,00 kr
Kastner

Kastner, Fabian | Medelsvenskens arkiv

?Fo?rsov mig. Sjuk. Illama?ende. Uteblev. Kra?k­sjuk. Tog permis. Var va?nlig och ring in till oss pa? kontoret da? du inte behagat dyka upp i fredags. Tillsa?gelser. Varningar. Kallelser till la?mplighets­pro?vningar. Kallelser till...
Pris 143,00 kr
Kastner

Kastner, Fabian | Medelsvenskens arkiv

?Fo?rsov mig. Sjuk. Illama?ende. Uteblev. Kra?k­sjuk. Tog permis. Var va?nlig och ring in till oss pa? kontoret da? du inte behagat dyka upp i fredags. Tillsa?gelser. Varningar. Kallelser till la?mplighets­pro?vningar. Kallelser till...
Pris 143,00 kr
Hagström

Hagström, Charlotte | Enskilda arkiv

Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara arkiv från föreningar och verksamheter, och dessutom göra dem tillgängliga för allmänhet och forskare. I de enskilda...
Pris 351,00 kr
Sjögren

Sjögren, Eva | Historia på riktigt!

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sjögren+Eva>Sjögren, Eva</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Skånes+Arkivförbund>Skånes Arkivförbund</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 180,00 kr
Bedoire

Bedoire, Fredric | Arkivguide för byggnadsforskare

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Bedoire+Fredric>Bedoire, Fredric</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Nordiska+Museets+Förlag>Nordiska Museets Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 48,00 kr
Hedberg

Hedberg, Britt | Stadens minne

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hedberg+Britt>Hedberg, Britt</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Stockholmia+>Stockholmia förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 159,00 kr
Holmberg, Annika | Vilse i arkivet?

Holmberg, Annika | Vilse i arkivet?

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Holmberg+Annika>Holmberg, Annika</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/SKL+Kommentus>SKL Kommentus</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 485,00 kr
Sjöberg

Sjöberg, Karin | Krumelurer i arkiven

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sjöberg+Karin>Sjöberg, Karin</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Skånes+Arkivförbund>Skånes Arkivförbund</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 217,00 kr
Dahlgren

Dahlgren, Anna | I bildarkivet

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion.<br>Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på...
Pris 147,00 kr
The Story of Storage 1. Kompendium

The Story of Storage 1. Kompendium

Genom historien har lagringens materialitet ständigt förändrats. Även dagens digitala teknik förändrar på ett radikalt sätt lagringens förutsättningar; det direkta sambandet mellan lagring och visning ersätts i den digitala domänen av ett komplicerat...
Pris 148,00 kr