Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Frivillig hjälpverksamhet

Frivillig hjälpverksamhet

Aktiva filter

Karlsson

Karlsson, Birgit | De Fattiges Vänner 1819-2019

I början av 1800-talet försämrades livsvillkoren hastigt för den växande befolkningen i Göteborg. Detta var en följd av storpolitiska skeenden i Europa. För många ensamstående och familjer stod nöden för dörren. Fattigdomen medförde svält och usla...
Pris 164,00 kr
Wijkström

Wijkström, Filip | Det svenska civilsamhället

Nu är den andra reviderade upplagan av ”den orangea boken” äntligen här! För drygt tio år sedan fick författarna ett uppdrag av Forum - idéburna organisationer med social inriktning att skriva<br>en kortare antologi som översiktligt skulle beskriva det...
Pris 223,00 kr
Höiden

Höiden, Ola | Volontärbarometern 2021

Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern 2021.<br><br>Varje...
Pris 170,00 kr
Zackrisson

Zackrisson, Barbro Ljungdahl | Feriebarnets århundrade

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Zackrisson+Barbro+Ljungdahl>Zackrisson, Barbro Ljungdahl</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Stockholmia+>Stockholmia förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 191,00 kr
Nachemson-Ekwall

Nachemson-Ekwall, Sophie | Dags att bry sig

Ett vitalt civilsamhälle och idéburen sektor, ibland kallad den tredje sektorn, behövs för att lyfta Sveriges utveckling framöver. Det kommer bara ske om vi bryr oss. Sektorns roll behöver diskuteras. För att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar...
Pris 223,00 kr
22 unga röster om ideellt engagemang

22 unga röster om ideellt engagemang

Unga ideellt engagerade bidrar till mer tillit, en starkare demokrati och mer engagemang. Mer tid för skillnad. Därför delar vi i denna skrift med oss av tjugotvå unga engagerades berättelser. Vi vill hylla och lyfta dem. Vi vill att deras berättelser...
Pris 186,00 kr
Norling

Norling, Calle | Volontärbarometern

Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern 2020.<br><br>Varje...
Pris 170,00 kr
Bäckström

Bäckström, Hanna | Att hjälpa andra

Frivilligt socialt arbete i civilsamhället har efter välfärdsstatens uppbyggnad ansetts spela en marginell roll i Sverige, även om det alltid har existerat. Fenomenet har dock fått förnyad relevans under 2000-talets första decennier. Etablerade...
Pris 230,00 kr
Christensen

Christensen, Jan | Rikedom förpliktigar

I Rikedom förpliktigar granskar Jan Christensen de många faktorer som samspelade till att på kort tid göra Göteborg till en kunskaps- och kulturstad av format. Härtill bidrog inte minst det låga skattetrycket, som lade grunden till enorma...
Pris 201,00 kr
Ponton von Gerber

Ponton von Gerber, Christina | Eldsjälar och deras sällskap

Eldsjälar - vad tände gnistan hos furstinnan, friherrinnan och andra?Om dem som ger, får eller sätter käppar i hjulet.7000 brev och foton i ett skåneslott.Genom allvar och skämt vill vi väcka tankar.Är du nyfiken och vill bli provocerad och undrande...
Pris 217,00 kr
Johansson

Johansson, Håkan | Mellan röst och service

Oavsett om de benämns ideella organisationer, civilsamhälleorganisationer eller frivilligorganisationer är intresset för dessa större än någonsin både i Sverige och internationellt. Orsakerna är flera, främst att dessa organisationer förväntas spela...
Pris 351,00 kr
22 unga röster om ideellt engagemang

22 unga röster om ideellt engagemang

Unga ideellt engagerade bidrar till mer tillit, en starkare demokrati och mer engagemang. Mer tid för skillnad. Därför delar vi i denna skrift med oss av tjugotvå unga engagerades berättelser. Vi vill hylla och lyfta dem. Vi vill att deras berättelser...
Pris 186,00 kr
Snell

Snell, Anna | Volontärbarometern

Vad är det som gör att så många vill engagera sig ideellt? Vad säger volontärerna om sitt engagemang? Hur ser organisationerna på volontärernas insatser? Om det och mycket mer kan du läsa i Volontärbyråns rapport Volontärbarometern 2019.<br><br>Varje...
Pris 170,00 kr
Höglund

Höglund, Vanja | Ett engagemang för alla

Har alla samma möjligheter att engagera sig ideellt? Volontärbyrån har skapat<br>denna guide för dig som vill ta första steget till att bli en mer tillgänglig organisation<br>för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Guiden ger konkreta...
Pris 164,00 kr
Jacquemot

Jacquemot, Anitha | Volontärjobb utomlands

Undervisa i Thailand, bygga skolor i Afrika, rädda sköldpaddor i Grekland, delta i arkeologiska utgrävningar,<br>arbeta med utrotningshotade djur, jobba på summer camps och många andra möjligheter.<br><br>Gör en insats samtidigt som du fördjupar...
Pris 302,00 kr
Andersson

Andersson, Christopher | Att bygga partnerskap

Detta är en rapport och ett metodstöd tagits fram om hur organisationer och kommuner kan bygga hållbara IOP:er. Skriften har tagits fram i ett gemensamt projekt mellan Rädda barnen, Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och Forum - idéburna organisationer...
Pris 260,00 kr
Edin

Edin, Emelie | Volontärbarometern

Volontärbarometern är en rapport om ideellt engagemang som bygger på Volontärbyråns statistik och en enkät som genomfördes våren 2018. 1 589 personer som sökt ett ideellt uppdrag svarade på enkäten. 254 organisationsrepresentanter som använt...
Pris 170,00 kr
Snell

Snell, Anna | Volontärbarometern

Volontärbarometern visar vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom människors vilja att engagera sig ideellt, vad volontärerna helst har engagerat sig inom och vad de själva fått ut av att vara volontärer. Rapporten tar också upp hur volontärerna...
Pris 170,00 kr
Amnå

Amnå, Erik | För det allmänna bästa

Kungliga sällskapet Pro Patria räknar sin början från år 1766 och fyller alltså 250 år 2016. Hur kommer det sig att ett nationellt, samhällsnyttigt och maskulint befolkningspolitiskt projekt till stöd för barnafödandet, mot barnamordet och för...
Pris 276,00 kr
Anna

Anna, Ardin | Välfärd bortom staten och kapitalet

Stora förändringar har skett och väntas ske i välfärden, vi står inför nya utmaningar i både organisering och finansiering. Är det då viktigt vilka som utför välfärdstjänsterna - för valfriheten, mångfalden och kvaliteten? Vågar politikerna släppa...
Pris 175,00 kr
Ström-Billing

Ström-Billing, Inger | Ungkarlshotell

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Ström-Billing+Inger>Ström-Billing, Inger</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Stockholmia+>Stockholmia förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 170,00 kr
Hedin

Hedin, Ulla-Carin | Arbetsintegrerande sociala företag

På 2000-talet har en ny företagsform etablerat sig i Sverige, arbetsintegrerande sociala företag. I dag finns över 300 sådana företag i landet. De flesta är små företag med 10-20 medarbetare. De har både sociala och ekonomiska mål, driver...
Pris 398,00 kr