Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Samhällsmedicin, hygian & sexologi

Samhällsmedicin, hygian & sexologi

Aktiva filter

Weman-Josefsson, Karin | Psykosocial arbetsmiljö och hälsa

Weman-Josefsson, Karin | Psykosocial arbetsmiljö och hälsa

Psykosociala aspekter av arbetet påverkar vår upplevelse av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetslivet. Eftersom vi tillbringar en stor del av vårt vuxna liv på arbetet har dessa förhållanden följaktligen en betydande inverkan på vår hälsa....
Pris 389,00 kr
Nordeman, Margareta | När känslan tar över-

Nordeman, Margareta | När känslan tar över-

Människor med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning uttrycker ibland sina sexuella behov på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi upplever yttringarna som annorlunda eller främmande, och för att den sexuella problematiken ska kunna...
Pris 207,00 kr