Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet

Aktiva filter

Lager

Lager, Karin | Fritidspedagogiskt arbete

Fritidspedagogiskt arbete handlar om vardagsarbete i fritidshem. Vi erbjuder en metodisk ansats, Se-Förstå-Handla, som stöd för att förstå och utveckla lärares förhållningsätt och ledarskap i fritidshem. Med stöd i iakttagelser och observationer av...
Pris 307,00 kr
Ankerstjerne

Ankerstjerne, Trine | Perspektiv på fritidshemspedagogik

Ett väl fungerande fritidshem är avgörande för de många barn som tillbringar stora delar av sin dag där. I Perspektiv på fritidshemspedagogik ger författarna en rad viktiga infallsvinklar på hur fritidshemmet kan bidra till barns lärande och allsidiga...
Pris 356,00 kr
Elvstrand

Elvstrand, Helene | Fritidshemmets möjligheter

Varje dag, före och efter skolan och på lov, går nästan en halv miljon svenska elever i fritidshem. På fritids träffar elever kompisar, får leka och pröva spännande aktiviteter. Att fritidshem är väl fungerande är avgörande för de många barn som...
Pris 385,00 kr
Schröder

Schröder, Margareta | Fritidshemmets uppdrag

Författarna vill synliggöra fritidshemmet och dess pedagogik. I boken beskriver de fritidshemmets komplexa uppdrag på ett konkret och tydligt sätt och sammanlänkar vardagens praktik med aktuell forskning. Tanken är att boken ska kunna användas direkt i...
Pris 341,00 kr
Behtoui

Behtoui, Alireza | Ungdomars fritidsaktiviteter

I Ungdomars fritidsaktiviteter studeras fritidsaktiviteter och dess betydelse för ungdomar. Vilka är engagerade i fritidsaktiviteter och vilka är det inte? Förstärker aktiviteterna skillnader mellan unga med olika klassbakgrund, etnicitet eller kön,...
Pris 365,00 kr
Wallman

Wallman, Jonas | Fritidspedagogiskt lärande

Fritidspedagogiskt lärande - vad är det?När lektionerna är slut tar den viktiga fritidstiden över. I gränslandet mellan skola och hem, mellan undervisning och lek, pågår ett lärande för livet.Bokens redaktör Jonas Wallman och hans medförfattare...
Pris 266,00 kr
Hanström

Hanström, Mia | Metodikbok för killverksamhet

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hanström+Mia>Hanström, Mia</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Björnen>Björnen</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sociologi>Sociologi</A>...
Pris 321,00 kr
Lewén

Lewén, Aurora | Resfeber

Kanske tror du att resfeber är ett relativt nytt fenomen i historien, något som den vanlige svensken kom att uppleva från och med flygcharterns expansion på 1960- och 1970-talet? I den här avhandlingen studeras semester perioden 1938-1959. Resfebern...
Pris 200,00 kr
Ask

Ask, Lennart | När ska flickor få en jämställd fritid?

Frågan om jämställd fritid poppar under stundom upp i debatten. För mig blev ämnet aktuellt när jag kom i kontakt med ridsporten för 18 år sedan. Under ett decennium presenterade jag olika former av statistisk, för att förklara problematiken för...
Pris 260,00 kr
Tebelius

Tebelius, Ulla | Fritid i senmoderna samhällen

Den naturliga koppling som fanns mellan arbete och fritid i det industriella samhället är inte längre lika självklar. För många människor betyder fritid mer än vad arbete gör. Många människor arbetar inom fritidssektorn och fritid har fått en större...
Pris 348,00 kr
Olson

Olson, Hans-Erik | Staten och ungdomens fritid

1902 antog riksdagen vanartslagen, varigenom barn och ungdomar underställdes myndigheternas uppsikt. 1924 års barnavårdslag gjorde det obligatoriskt för alla kommuner att inrätta barnavårdsnämnder. 1954 beslöt riksdagen att ge bidrag till...
Pris 175,00 kr
Lundh

Lundh, Ingemar | Fryshuset inifrån

Jag har också lärt mycket av eldsjälarna i och kring Fryshuset, de som brukar kallas runda pluggar i fyrkantiga hål. De som brutit med missbruk, kriminalitet och gängbildningar eller kanske bara revolterat mot gamla arbetsmönster, därför att de av egna...
Pris 191,00 kr