Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Maskinteknik

Maskinteknik

Aktiva filter

Qvarfort, Stig | Liten handbok för vedbodstrimmare

Qvarfort, Stig | Liten handbok för vedbodstrimmare

Boken är en relativt lättläst och förhållandevis kortfattad (cirka 150 sidor) beskrivning av en bil eller motorcykelmotors arbetssätt och funktion. Meningen med boken är att ge läsaren en något fördjupad kunskap i förbränningsmotorteknik och med...
Pris 324,00 kr
Taavola

Taavola, Karl | Ritteknik 2000 faktabok

Faktabok in ritteknik. Enkel men samtidigt omfattande, varför den är användbar på olika nivåer i teknisk ritning. Faktaboken används även som handbok av konstruktörer med flera<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 386,00 kr
Christopher Gillis

Christopher Gillis, | Windpower

Wind energy is today's most developed form of green power on the planet. This comprehensive survey examines the history of wind power, from early peoples’ technology to harness the wind for basic mechanical tasks (such as turning grain to flour)...
Pris 235,00 kr
Christopher Gillis

Christopher Gillis, | Offshore Windpower

Windpower remains one of the world's most developed forms of renewable energy, and the oceans offer room for considerable expansion. This comprehensive survey features over 140 striking photos and illustrations that examine the history of wind turbine...
Pris 269,00 kr
Safe use of lift trucks

Safe use of lift trucks

Safe use of lift trucks is a part of the training you have to undergo to become a safe and efficient truck lift operator. This book covers the truck categories A and B. The book is based on TLP10 - Guidelines for truck operators' knowledge and...
Pris 355,00 kr
Fast-Berglund

Fast-Berglund, Åsa | Smart Automation

Smart Automation - Seven Methods for Final Assembly is a manual presenting seven methods guiding the reader when it comes to smart ways of choosing the appro­priate level of automation. The book presents new perspectives on automation by combining...
Pris 381,00 kr
Olofsson, Åke | Auconmotorn

Olofsson, Åke | Auconmotorn

Miljövänlig energiutvinning ur ett komprimerat medium (ex. luft) med en ny patenterad motor.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Olofsson+Åke>Olofsson, Åke</A> <BR><B>Förlag:</B> <A...
Pris 206,00 kr
Krapperups gamla vattenmöll

Krapperups gamla vattenmöll

Restaureringen av vattenmöllan startade på allvar 2005. Ett av de två vattenhjulen med tillhörande maskineri kom på plats 2020. Ytterligare ett vattenhjul ska byggas. Föreningen hoppas kunna återställa den gamla kvarndammen i sin helhet. En del av...
Pris 133,00 kr
Mägi

Mägi, Mart | Maskinelement

Maskinelement är mekaniska komponenter eller delsystem som utgör byggstenarna vid konstruktion av maskiner och produktutveckling. Dessa kan sägas utgöra maskinteknikens tekniska alfabet. Maskinelementen har stor industriell betydelse men finns också...
Pris 505,00 kr
Jansson

Jansson, Erik | Reglerteknik Faktabok

Reglerteknik A och B är reglertekniska begrepp ihopkopplade med företeelser som vi stöter på i vårt dagliga liv för att stimulera till ett undersökande och reflekterande arbetssätt. Läromedlet är utformat för att passa gymnasie- och vuxenutbildning...
Pris 736,00 kr
Eriksson

Eriksson, Kari | Ritningsläsningens ABC

Ritningsläsningens ABC är ett praktiskt inriktat läromedel i ritningsläsningens grunder. Ritningsläsningens ABC kan användas både för lärarledd undervisning och för självstudier. Det krävs inga tidigare kunskaper i ritningsläsning. Boken behandlar...
Pris 445,00 kr
Eriksson

Eriksson, Frank | Grundkurs i ritningsläsning Faktabok

Läromedlet är lämpligt både för lärarledd undervisning och självstudier.Faktabok (best.nr 47-06902-6)Färg i figurerna, stor och lättläst stil och skalenliga figurer.Övningshäfte (best.nr 47-06903-3)Övningarna följer avsnitten i faktaboken. Tre typer av...
Pris 438,00 kr
Bondelind

Bondelind, Mia | Hydraulik

Hydraulik för samhällsbyggnad riktar sig främst till studenter på civil- och högskoleingenjörsprogram för väg-och vattenbyggnad, byggteknik och samhällsbyggnad men också till verksamma ingenjörer inom VA-området.Läs merVårt samhälle är helt beroende av...
Pris 500,00 kr
Haugnes

Haugnes, Steinar | Hydraulik 1

Boken ger grundläggande kunskaper i industriell hydraulik. Den är generellt skriven och kan studeras oavsett vilken utrustning som finns tillgänglig.Läs merHuvuddelen av boken ger en allmän beskrivning av de komponenter som ingår i ett hydrauliskt...
Pris 570,00 kr
Eriksson

Eriksson, Frank | Maskinelement faktadel

FaktabokInnehållet är anpassat för praktiskt arbete med maskinelement. Språket är enkelt och vardagsnära och facktermer förklaras på ett lättförståeligt sätt. Läromedlet bygger på nya standarder. Parallellt med ny standard finns också motsvarande...
Pris 488,00 kr
Alvarez

Alvarez, Henrik | Energiteknik D. 1

Denna bok är en introduktion i ämnet energiteknik, med speciell vikt på systemlösningar. Boken ger den blivande ingenjören en bättre bakgrund för anläggningens skötsel och att öka förståelsen för de fysikaliska fenomen som ligger bakom anläggningars...
Pris 578,00 kr
Alvarez

Alvarez, Henrik | Energiteknik D. 2

Denna bok är en introduktion i ämnet energiteknik, med speciell vikt på systemlösningar. Boken ger den blivande ingenjören en bättre bakgrund för anläggningens skötsel och att öka förståelsen för de fysikaliska fenomen som ligger bakom anläggningars...
Pris 578,00 kr
Glad

Glad, Torkel | Reglerteori

Reglerteorin har utvecklats snabbt de senaste årenDenna bok utgår från grundkunskaper i reglerteknik och täcker både teori och användning av flertalet nya metoder. Speciellt behandlas system med flera in- och utsignaler och olinjära system, i både...
Pris 554,00 kr
Forsman

Forsman, Krister | Reglerteknik för processindustrin

Reglerteknik är en nyckelteknologi inom processindustrin, och spelar en viktig roll vid optimering av produktionseffektivitet och -kapacitet. Denna bok ger en grundlig introduktion till reglerteknik ur ett industriellt perspektiv. Ämnen som behandlas...
Pris 457,00 kr
AMA VVS & Kyl 16

AMA VVS & Kyl 16

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svensk+Byggtjänst>Svensk Byggtjänst</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Teknik,+industri+&+kommunikationer>Teknik, industri & kommunikationer</A> <BR><B>Artikelnr:</B>...
Pris 3 230,00 kr
Isaksson

Isaksson, Ove | Grundläggande hydraulik

Boken beskriver och förklarar de grundläggande begreppen för hydraulsystem där energiöverföring sker med hjälp av en vätskas tryckenergi. Många företag utvecklar idag hydraulsystem och hydraulkomponenter för ett mycket brett spektrum av applikationer....
Pris 288,00 kr
Taavola, Karl | RITTEKNIK Maskinteknik Faktabok

Taavola, Karl | RITTEKNIK Maskinteknik Faktabok

Ritteknik Maskinteknik faktabok är en relativt omfattande bok i teknisk ritning (376 sidor). Den är ursprungligen en kraftig utökning av Ritteknik 2000 tredje upplagan. Ritteknik 2000 har nu också kommit med en fjärde upplaga som är något mindre...
Pris 481,00 kr