Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Rättshistoria

Rättshistoria

Aktiva filter

Wiktorsson, Per-Axel |...

Wiktorsson, Per-Axel | Äldre Västgötalagen

Genom Föreningen för Västgötalitteratur och professor Per-Axel<br>Wiktorsson utges här den Äldre Västgötalagen, handskrift B 59 i Kungl.<br>Biblioteket. Lagen finns tidigare utgiven, men då endast själva lagtexten<br>utan alla de förtydligande...
Pris 366,00 kr
Modéer

Modéer, Kjell Åke | Juristernas nära förflutna

I denna bok jämförs svensk, tysk och amerikansk rättskultur under det långa 1900-talet (1870-2009).Tysk rättskultur påverkade svenska jurister under 1900-talets första hälft. Under efterkrigstiden fick istället amerikansk rättskultur stort inflytande....
Pris 276,00 kr
Jarrick

Jarrick, Arne | The dynamics of law-making

This study of the long-term history of law-making aims at a better understanding of the cultural dynamics of human society as reflected in the efforts made to regulate human interaction. Through a systematic comparative study of 4,000 years of...
Pris 389,00 kr
Drugge

Drugge, Ulf | Kriminalitet i gränsland

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Drugge+Ulf>Drugge, Ulf</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Umeå+Universitet>Umeå Universitet</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 151,00 kr
Liber Amicorum Kjell Å Modéer

Liber Amicorum Kjell Å Modéer

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Juristet+i+Lund>Juristförlaget i Lund</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Rättsväsen>Rättsväsen</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 228270206 <BR><BR><B>Bindning:</B> Förlagsband....
Pris 631,00 kr
Bergenlöv

Bergenlöv, Eva | Offer för brott

Synen på brottslingar och oskyldigt drabbade i samband med incest, våldtäkt och barnamord har varierat under århundradena. På 1930-talet sågs en flicka som utsattes för incest som medskyldig och så sent som på 1960-talet fanns det ingen statlig hjälp...
Pris 254,00 kr
Bjarne Larsson

Bjarne Larsson, Gabriela | Det öppna fönstret

För 500 år sedan var bostadsbristen i Stockholm omfattande. I jämförelse med dagens befolkningsmängd var invånarantalet i Gamla stan dubbelt så stort. Trots att Stockholm ofta hemsöktes av pestepidemier, som skördade många människoliv, fylldes staden...
Pris 387,00 kr
Modéer

Modéer, Kjell Å. | Historiska rättskällor i konflikt

Rättskällor är juristernas arbetsredskap för att lösa rättsliga konflikter och problem. Detta arbete handlar om de lagar och förordningar samt den rättstillämpning och rättsvetenskap som juristerna använt från medeltiden och fram till våra...
Pris 224,00 kr
En mänsklig rättshistoria

En mänsklig rättshistoria

Denna vänbok är tillägnad Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.<br><br>Medverkande författare: Luisa Antoniolli, Jonas Christensen, Marianne Dahlén, Bruno Debaenst, Hans Eklund,...
Pris 466,00 kr
Andersson Lennström

Andersson Lennström, Gudrun | Sprickor i muren

Stormaktstiden var ett viktigt skede i den svenska historien. Mycket av det vi idag uppfattar som självklara delar av vårt moderna samhälle har sitt ursprung i utvecklingen under stormaktstiden. Samhället genomgick under denna tid en fundamental...
Pris 194,00 kr
Collstedt

Collstedt, Christopher | I begynnelsen var dådet

I dagens samhällsdebatt, i media och vetenskaplig forskning, uppmärksammas människors utsatthet för våldsbrott som ett mycket allvarligt problem. Utmärkande för det offentliga samtalet är dess skarpa fokusering på den våldsamme mannen. Mäns utsatthet...
Pris 260,00 kr
Häthén

Häthén, Christian | Stat och straff

Denna bok behandlar utvecklingen av två närliggande rättsområden, den konstitutionella rätten och straffrätten. Framväxten av staten och dess institutioner å ena sidan och bestraffningssystemen å andra sidan skedde i väsentliga avseenden parallellt och...
Pris 385,00 kr
Nilsson

Nilsson, Göran B. | Nytt ljus över Yngre Västgötalagen

Under namnet Den Bestickande Teorin lanserar den västgötske modernhistorikern Göran B. Nilsson i Nytt ljus över Västgötalagen en helt ny syn på lagen och dess tillkomsthistoria. Båda har, alltifrån CJ Schlyters och H S Collins textutgåva 1827 och...
Pris 366,00 kr
Strahl, Ivar | Makt och rätt

Strahl, Ivar | Makt och rätt

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Strahl+Ivar>Strahl, Ivar</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Iustus>Iustus</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Rättsväsen>Rättsväsen</A>...
Pris 286,00 kr