Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Pedagogisk metodik

Pedagogisk metodik

Aktiva filter

Askebäck Diaz

Askebäck Diaz, Camilla | Input Escape room i undervisningen

Författarna ger dig som lärare konkreta tips, arbetssätt och förslag på väl beprövade lärande rum som kan genomföras i det egna klassrummet. Boken består av tre delar Den första delen tar upp vad ett lärande escape room är samt hur man kan använda...
Pris 333,00 kr
Johansson

Johansson, Rune | Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning tar upp de pedagogiska situationer vårdgivaren deltar i med patienter och brukare, närstående och kollegor. Fokus sätts på vårdgivaren som pedagog och handledare och hur kommunikationen och samtalet stödjer denna roll.Läs...
Pris 466,00 kr
Litteraturdidaktik : språkämnen i samverkan

Litteraturdidaktik : språkämnen i samverkan

Litteraturdidaktik ­Språkämnen i samverkan erbjuder ett språköverskridande perspektiv på litteraturdidaktisk forskning och praktik utifrån två skilda fokus. Del ett, ­innovationer, består av kapitel som lyfter praktiknära forskning och...
Pris 313,00 kr
Wolde

Wolde, Pedra | Klara, färdiga, blunda

Barn behöver mer rörelse i skolan, men de behöver också fokus, lugn och stillhet. ”Klara, färdiga, blunda” består av 20 mindfulnessövningar för klassrummet plus 5 extra för idrottslektionen. Det finns också ljudfiler till samt reflektionshäften för...
Pris 474,00 kr
Andréason

Andréason, Karin | Medveten motorisk träning

Boken vill inspirera till och ge vägledning i hur man kan arbeta medvetet med barns motorik.<BR> Boken inleds med en teoridel där författarna ger bakgrund till hur vår hjärna, nervsystem, reflexer och olika sinnen samverkar i lärandet. Därefter följer...
Pris 386,00 kr
Weckström

Weckström, Evelina | Förskoleserien En likvärdig förskola

Författarna lyfter begreppet undervisning, den professionella pedagogen och en inspirerande lärmiljö som de nycklar som kan låsa upp vägen dit. Boken utgår från många konkreta exempel och genomgående finns frågor för reflektion och diskussion inom...
Pris 333,00 kr
Bråting

Bråting, Kajsa | Algebra för lärare

Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig undervisning. Med stöd av algebraiska symboler, formler, ekvationer och funktioner fokuserar boken på att...
Pris 338,00 kr
Essén

Essén, Gunilla | Systematiskt kvalitetsarbete

Alla som arbetare i förskolan måste enligt Skollagen arbeta med Systematiskt kvalitetsarbete. Men, vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består systematiskt kvalitetsarbete av och hur tar vi vara på det vi redan gör?Vardagen är vår kvalitet...
Pris 333,00 kr
de Ron

de Ron, Anette | Förskoleserien Lyft fram matematiken

Lyft fram matematiken<BR>Barnen använder ofta matematik i sin lek och vardag, som när de till exempel ägnar sig åt sortering och undersökning av material. Men för dem är det inte alltid en medveten handling som de kan sätta ord på. Därför behöver du...
Pris 333,00 kr
Lindblom

Lindblom, Jenny | Input Matematik med fem förmågor

Matematik med fem förmågor<BR>Tolkning av förmågorna<BR>Förmågorna i läroplanen förkortas ofta till fem enkla ord: begrepp, metod, resonemang, kommunikation och problemlösning. I boken tolkar och beskriver författarna dessa ord.<BR>Synliggöra förmågor...
Pris 333,00 kr
Sollervall

Sollervall, Håkan | Aritmetik för lärare

Lärare behöver känna till många vägar in i matematiken för att effektivt kunna möta och utveckla elevers tankar, idéer och resonemang till en djupare och brett förankrad förståelse. I den här boken behandlas den specialiserade kunskap i aritmetik som...
Pris 326,00 kr