Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Drogberoende & -missbruk

Drogberoende & -missbruk

Aktiva filter

Gorski

Gorski, Terence T. | Vid sunda vätskor

Att sluta dricka är ingen konst för en alkoholist - det har han gjort många gånger. Problemet är att lära sig att leva nykter.<br><br>Återfallet är inte en plötslig händelse. Vägen dit är kantad av varningssignaler. Återfallet börjar inte med att han...
Pris 276,00 kr
Ortiz

Ortiz, Liria | Återfallsprevention utifrån KBT och MI

Det här är en bok för dig som vill använda metoden återfallsprevention vid skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika. Boken består av fem delar. I den första delen beskrivs bakgrunden och teorierna som ligger till grund för metoden. I den...
Pris 354,00 kr
Söderling

Söderling, Lars | Alkoholismens Alfabet

I bokens första del beskrivs i en rad kapitel vad alkoholism är, hur denna sjukdom ter sig för familjen, hur den drabbar barn och ungdomar, hur behandlingen går till etc.<br><br>Detta innebär en avsevärd breddning och fördjupning av motsvarande...
Pris 175,00 kr
"Lynx" Andersson

"Lynx" Andersson, Lars-Åke | Ingenting kan växa i mörker

“Ingenting kan växa i mörker” är en inspirerande bok där Lars-Åke Andersson berättar sin historia om att ta sig ur ett långt liv av missbruk. Trots motgångar, sjukdomar, smärta och sorg har Lars-Åke haft en positiv förtröstan till sitt program och sina...
Pris 260,00 kr
Heilig

Heilig, Markus | Beroendetillstånd

I den här boken beskriver författaren utifrån sin rika erfarenhet beroendesjukdomarnas kliniska yttringar, försöker göra dessa begripliga genom att redogöra för deras underliggande mekanismer i nervsystemet och ger samtidigt handfasta anvisningar för...
Pris 421,00 kr
Rangmar, Jenny | Medfödda...

Rangmar, Jenny | Medfödda alkoholskador hos barn

En gravid kvinna som dricker alkohol utsätter inte nödvändigtvis sig själv för någon risk, men det innebär alltid en hög risk för fostret. Den här boken handlar om de medfödda alkoholskador barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och...
Pris 385,00 kr
Hammarberg

Hammarberg, Anders | Åter till kontrollerat drickande

Trots att det i över 50 år varit känt att alkoholberoende personer kan återgå till kontrollerat drickande är detta okänt för många, både bland folk i allmänhet men också bland kliniker. Inom vården erbjuds i liten utsträckning behandlingsmetoder för...
Pris 411,00 kr
Kakko

Kakko, Johan | Heroinberoende

Heroinberoende förklarar mekanismerna bakom heroinberoende och hur en framgångsrik behandling kan se ut. Vi vet att heroinberoende leder till en medicinsk störning som rubbar hjärnans stressreglering, en störning som kan behandlas effektivt med...
Pris 323,00 kr
Magnusson

Magnusson, Åsa | Kvinnor och alkohol

Alkoholen har sina fördelar men väger nackdelarna över? Boken Kvinnor och alkohol ger råd om hur vi samtalar med människor om deras livssituation och hur de väljer att hantera sin hälsa. Boken ger en grundläggande kunskap om alkoholens negativa...
Pris 244,00 kr
Carr

Carr, Allen | Äntligen full kontroll

Allen Carr etablerade sig som världens främsta expert på att hjälpa folk att sluta röka och hans bästsäljare Äntligen icke-rökare - det enkla sättet att sluta, är utgiven på mer än 40 språk och har sålt i mer än 10 miljoner...
Pris 64,00 kr
Carr

Carr, Allen | Äntligen full kontroll

Allen Carr etablerade sig som världens främsta expert på att hjälpa folk att sluta röka och hans bästsäljare Äntligen icke-rökare - det enkla sättet att sluta, är utgiven på mer än 40 språk och har sålt i mer än 10 miljoner...
Pris 64,00 kr
Ulfvensjö

Ulfvensjö, Lars | På väg

Hlins hus och Brokks hus är öppenvårdsverksamheter i Örebro för kvinnor respektive män med beroendeproblematik vad gäller alkohol och andra droger.<br><br>Från den nordiska mytologin har våra verksamheter fått sina namn: Hlin var tjänstekvinna till...
Pris 217,00 kr
Naar

Naar, Sylvie | Motiverande samtal och KBT

MI lägger fokus på varför en individ väljer förändring, medan KBT fokuserar på hur förändringen ska gå till. Här presenteras för första gången hur dessa båda perspektiv kan förenas så att utfallet av terapin förbättras.  Varje kapitel tar upp en...
Pris 401,00 kr
Sandström

Sandström, Stefan | Missbruk, trauma och samsjuklighet

Boken Missbruk, trauma och samsjuklighet redogör för att trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Budskapet är att missbruksproblematik...
Pris 353,00 kr
Agerberg

Agerberg, Miki | Kidnappad hjärna

Alla vet att missbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak är stora folkhälsoproblem. Betydligt mindre känt är hur snabbt forskningen gått framåt på dessa områden. I dag vet forskarna mycket mer än för bara några årtionden sedan, både om...
Pris 414,00 kr
Svensson

Svensson, Bengt | Missbruk av heroin och andra opioider

Denna bok bygger på aktuell forskning om opioidmissbruk i dess olika former och om lösningar för personer som fastnat i ett opioidmissbruk. Utifrån forskningen besvarar vi frågor som: Varför börjar unga människor använda dessa preparat? Varför är det...
Pris 370,00 kr
Beroendemedicin i öppenvården

Beroendemedicin i öppenvården

Beroendemedicin i dag är en specialitet som spänner över många delområden. Riktlinjernas syfte är att forma beroendevården mot en inriktning som har god evidens och att fördela resurserna för vård på det mest effektiva sättet. Förhoppningen är att...
Pris 334,00 kr
Söderling

Söderling, Lars | Smärtans Ansikten

Boken handlar om smärta ur ett brett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv: uppkomst, funktion, utredning, behandling. Inte minst intressant är utvidgningen av smärtbegreppet till att omfatta även brist på existentiell...
Pris 175,00 kr
Wramner

Wramner, Bengt | Beroende och droger

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och riskabla spelvanor spelar stor roll för befolkningens hälsa. Dessa fem folkhälsofrågor utgör ett eget målområde i riksdagsbesluten under 2000-talet om mål för folkhälsan. Dessa folkhälsoproblem belyses i boken ur...
Pris 406,00 kr
Melin

Melin, Ann-Gerd | Behandlingsplanering vid missbruk

Vid behandling av missbruk är det viktigt att inhämta kunskap från många olika områden. Denna bok presenterar en modell för kartläggning, bedömning och behandlingsplanering med hänsyn tagen till biologiska, psykologiska, sociala och kulturella...
Pris 389,00 kr
Kinney

Kinney, Jean | Att släppa taget

Behandling såsom den beskrivs här söker det gemensamma i professionell behandling och utgår från tron att olika modeller har mer nytta av att luckra upp gränserna mellan sig och lära av varandra än att låsa fast sig i gamla skyttegravar, vare sig detta...
Pris 514,00 kr
Selin

Selin, Bjarne | De lyckligt lottade

Han stirrade på flaskan. Kanske en liten <br>bottenskyla bara, medan han väntade.<br><br>De lyckligt lottade är en bok om Minnesotamodellen, den hittills mest framgångsrika behandlingsmodellen för att hjälpa alkoholister och narkomaner tillbaka till...
Pris 201,00 kr