Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Psykologins historia

Psykologins historia

Aktiva filter

Haxner, Pia | Liv i universum

Haxner, Pia | Liv i universum

Universum är fyllt av liv som jag ville utfroska, särskilt människor från olika samhällen i 5D.<br>Under hypnos mötte jag några av mina tidigare inkarnationer, som hade levt på andra planeter.<br>Det ledde till allt fler utomjordiska kontakter, bofasta...
Pris 170,00 kr
Jung, C.G. | Memories, Dreams, Reflections

Jung, C.G. | Memories, Dreams, Reflections

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Jung+C.G.>Jung, C.G.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Random+House+USA>Random House USA</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 187,00 kr
Ophiel, | Art and Practice of Astral Projection

Ophiel, | Art and Practice of Astral Projection

Gives all the necessary theory and directions to enter the astral plane, function there, and return with memory available.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Ophiel>Ophiel,</A> <BR><B>Förlag:</B> <A...
Pris 180,00 kr
Ophiel, | Art and Practice of Astral Projection

Ophiel, | Art and Practice of Astral Projection

Gives all the necessary theory and directions to enter the astral plane, function there, and return with memory available.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Ophiel>Ophiel,</A> <BR><B>Förlag:</B> <A...
Pris 180,00 kr
Eger

Eger, Edith | Att välja

Vid 16 års ålder skickas Edith till Auschwitz tillsammans med sin familj. Hon skiljs från sina föräldrar direkt vid ankomsten och bara några timmar efter det att de mördats i gaskammaren tvingar lägrets läkare, doktor Mengele, Edith att dansa för...
Pris 67,00 kr
Jung

Jung, C G | Mitt liv

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en av de stora kartläggarna av det mänskliga psyket under 1900-talet. Med tiden har hans teorier vunnit större gehör inom mer andliga inriktningar, men det finns fortfarande en livaktig jungiansk skola inom...
Pris 295,00 kr
Bråten

Bråten, Ivar | Vygotskij och pedagogiken

Intresset för hur socialt samspel bidrar till barns lärande och utveckling växer. En av de mest inflytelserika forskarna på detta område är Lev Vygotskij, som levde i det forna Sovjetunionen under första hälften av 1900-talet. Den här boken visar att...
Pris 296,00 kr
Gaillard

Gaillard, Christian | C G Jung

Jungs verk är föremål för en fortgående, ofta häftig debatt - då och då flammar den upp på tidningarnas kultursidor. Läsaren av Gaillards bok kommer att förstå vad debatten handlar om - och föra den med sig själv.<br><br><HR><font...
Pris 190,00 kr
Mannoni

Mannoni, Octave | Freud

Octave Mannonis behändiga bok är inte bara en hyllad biografi, inte bara en effektiv och mångförgrenad introduktion till Freuds teori, utan också ett självständigt litterärt verk. Rikt illustrerad, med efterord av Per Magnus Johansson om att skriva ett...
Pris 164,00 kr
Collin

Collin, Catherine | Stora boken om psykologi

Är vi självständiga individer eller gör vi bara som alla andra? Vad får oss att minnas vissa saker och glömma annat? Går det verkligen att mäta intelligens? Det är den här typen av frågor som har drivit psykologiforskningen framåt och manat flera av...
Pris 244,00 kr
Sjögren

Sjögren, Lars | Freud: Mannen och verket

Lars Sjögrens biografi över Sigmund Freud har uppdaterats av Clarence Crafoord. Läsaren får följa Freuds liv från uppväxten i Centraleuropa under slutet av 1800-talet till hans död i London 1939, och får en överblick över Freuds hela livsverk utifrån...
Pris 289,00 kr
Lauveng

Lauveng, Arnhild | Onyttig som en ros

Har sjuka människor mindre värde? Vem ska definiera vad förbättring är, och ska tidigare sjuka alltid vara dubbelt så friska för att räknas som friska? Arhild Lauveng skriver med utgångspunkt från egna erfarenheter, både från tiden som patient och med...
Pris 196,00 kr