Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Företagsorganisation

Företagsorganisation

Det finns 399 produkter.

Visar 1-24 av 399 objekt

Aktiva filter

Szentes
  • Ny

Szentes, Henrik | Tio klassiska risker i projekt

Hur du lyckas med dina projektProjekt är en vanlig arbetsform i de flesta verksamheter, men vägen till målet kantas av risker. I olika ramverk och modeller för projektledning lyfts följaktligen riskhantering fram som en nyckelaktivitet för att...
Pris 260,00 kr
Grafström

Grafström, Maria | En berättelse om organisering -

En berättelse om organisering blandar organisationsteorins grunder med berättelsen om modeföretaget Mess. Genom skildringen av människorna och händelserna i och runt företaget ser vi framgångar, konflikter och utmaningar i organisationsteorins ljus....
Pris 519,00 kr
Collins

Collins, Jim | Good to great

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Collins+Jim>Collins, Jim</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/BookHouse+Editions>BookHouse Editions</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 254,00 kr
Wheelan

Wheelan, Susan A | Att skapa effektiva team

Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och samarbeta? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att medlemmarna...
Pris 428,00 kr
Isaacs

Isaacs, William | Dialogen

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Isaacs+William>Isaacs, William</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/BookHouse+Editions>BookHouse Editions</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 276,00 kr
Bibik

Bibik, Magdalena | Bibiks idébibel

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Bibik+Magdalena>Bibik, Magdalena</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/bibik+Co>bibik Co</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 165,00 kr
Yeh

Yeh, Chris | Blitzscaling

Silicon Valley is renowned for its striking number of businesses which have grown from garage start-ups into global giants; Apple, Cisco, Google, HP and Intel to name a few. But what is the secret to their outstanding success? Hoffman and Yeh explain...
Pris 184,00 kr
Svensson

Svensson, Lennart | Projektarbete - teori och praktik

Idag ses projekt som lösningen på i stort sett alla problem kring utvecklingen av företag och förvaltningar, regional förnyelse, nationella handlingsprogram och internationellt samarbete. Det satsas hundratals miljarder på projekt i Sverige varje år....
Pris 287,00 kr
Landström

Landström, Hans | Entreprenörskap : från tanke till handling

Idag är det många som vill starta företag. De förändringar vi ser i samhället ger upphov till nya affärsidéer. Samtidigt är det få individer som försöker förverkliga sina idéer eftersom det är få individer som vet hur man gör. Denna bok vill råda bot...
Pris 413,00 kr
Ohlsson

Ohlsson, Rolf | 5S för alla

Detta är en praktisk 5S handbok för alla, oavsett vilken verksamhet man arbetar i eller vilken roll man har som medarbetare.Boken beskriver hur man skapar ordning och reda på alla olika typer av arbetsplatser.Boken är koncentrerad och effektiv. Metod...
Pris 217,00 kr
Allen

Allen, David | Getting Things Done

Since it was first published almost fifteen years ago, David Allen's Getting Things Done has become one of the most influential business books of its era, and the ultimate book on personal organization. 'GTD' is now shorthand for an entire way of...
Pris 155,00 kr
Jacobsen

Jacobsen, Dag Ingvar | Hur moderna organisationer fungerar

Hur moderna organisationer fungerar är en grundlig och omfattande introduktion till de mest centrala temana och perspektiven inom organisationsteori. Områden som behandlas är:<br><br>• Strategi och effektivitet<br><br>• Organisationsstruktur<br><br>•...
Pris 526,00 kr