Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Logik & språkfilosofi

Logik & språkfilosofi

Aktiva filter

Wilson, Deirdre | Relevance

Wilson, Deirdre | Relevance

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Wilson+Deirdre>Wilson, Deirdre</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Blackwell+Publishers>Blackwell Publishers</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 513,00 kr
Prawitz

Prawitz, Dag | Meaning and Interpretation

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Prawitz+Dag>Prawitz, Dag</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 249,00 kr
Hansen

Hansen, Kaj Börge | Logical Physics

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hansen+Kaj+Börge>Hansen, Kaj Börge</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Thales>Bokförlaget Thales</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 186,00 kr
Karlander

Karlander, Karl | The normativity of thought and meaning

In recent years the normativity of thought and meaning has been the subject of an extensive debate. What is at issue is whether intentionality has normative features, and if so, whether that constitutes a problem for naturalistic attempts to account...
Pris 153,00 kr
Johannesson

Johannesson, Eric | Analyticity, necessity and belief

A glass couldn’t contain water unless it contained H2O-molecules. Likewise, a man couldn’t be a bachelor unless he was unmarried. Now, the latter is what we would call a conceptual or analytical truth. It’s also what we would call a priori. But it’s...
Pris 167,00 kr
Wittgenstein

Wittgenstein, Ludwig | Filosofiska undersökningar

Detta är en nyöversättning (2021) av ett av de mest inflytelserika verken i modern filosofi. Filosofiska undersökningar  utkom postumt 1953, och är den viktigaste framställningen av Ludwig Wittgensteins sena filosofi, där han bland annat introducerar...
Pris 228,00 kr
Prawitz

Prawitz, Dag | ABC i symbolisk logik

ABC i symbolisk logik är en första inledning till logikens språk och grundbegrepp. Den moderna logiken kännetecknas av att den har infört särskilda symboler för olika logiska operationer. I de språk som härigenom skapats anges den logiska formen genom...
Pris 254,00 kr
Hansson

Hansson, Mats | Fundallogik

Fundallogik<br>Detta är den ”fundallogiska” grundboken, vilken definierar de (fundal)logiska grundprinciperna (särskilt Ip/Kp, Up/Up’, Fp), och framleder utifrån dem. Vilket inte endast definierar den logiska grunden, utan hela den (fundal)logiska...
Pris 269,00 kr
Hansson

Hansson, Mats | Fundallogik

Detta arbete definierar sin fundallogiska grund, och framleder utifrån den, särskilt en Världsteori (E). I detta är teoremet T1, att Intet (egenskapslöshet (icke-vara), överhuvudtaget) inte existerar, särskilt fundamentalt. En förklaring till varför...
Pris 269,00 kr
Goldstein

Goldstein, Rebecca | Ofullständighet

En introduktion till Gödels liv och tänkande, den man som för alltid förändrade matematiken. Kurt Gödel betraktas allmänt som den störste logikern sedan Aristoteles. Hans ofullständighetsteorem från 1931 bevisade att det i varje formellt system för...
Pris 235,00 kr
Hammarén

Hammarén, Maria | Språkfilosofi för personligt bruk

Hur förmedlas vidsynthet? Medmänsklighet, civilkurage? I sin bok utvecklar författaren idén om en vidare betydelse av människans språk. Med utgångspunkt i ­Ludwig Wittgensteins ­senfilosofi visar hon hur språk omfattar allt som kan bli till och ­utövas...
Pris 157,00 kr
Schuback

Schuback, Marcia Sá Cavalcante | Att tänka i skisser

Vad gör vi egentligen när vi tänker? Tänker vi främst med hjälp av de ord och begrepp som traderats till oss, eller är vår inre föreställningsvärld också en form av tänkande? Tänker vi i bilder? Eller tänker bilderna åt oss? Kanske är vårt tänkande i...
Pris 175,00 kr
Frans

Frans, Emma | Larmrapporten

»Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden.«  Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av »alternativa...
Pris 64,00 kr
Bartonek

Bartonek, Anders | Kampen om kritiken

Kampen om kritiken sätter fokus på kritikbegreppet och hur detta har givits olika funktioner i olika teoretiska kontexter. Med utgångspunkt i så skilda teoretiker som Carl Schmitt, Joseph Schumpeter och Niklas Luhmann liksom Theodor W. Adorno, Jacques...
Pris 186,00 kr
Risk & Risici

Risk & Risici

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Nya+Doxa>Bokförlaget Nya Doxa</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Filosofi>Filosofi</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 550768 <BR><BR><B>Bindning:</B> Förlagsband. |...
Pris 248,00 kr
Furberg

Furberg, Mats | Caox

En flödande rik analys av den språkanalytiska filosofi som startar i Cambridge med Russell och Moore vid förra seklets början, och slutar i Oxford med Strawson sjuttio år senare. Mats Furberg skriver vardagsspråksfilosofins historia, skildrar dess...
Pris 217,00 kr
Björnsson

Björnsson, Gunnar | Argumentationsanalys

Ny reviderad utgåva.<br> <br> Att tänka kritiskt är att självständigt ta ställning till rimligheten i påståenden och argument. Det är en ovärderlig förmåga när vi ställs inför frågor där svaren är många och motstridiga och argumentationen pekar i...
Pris 313,00 kr
Buber

Buber, Martin | Logos

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Buber+Martin>Buber, Martin</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Dualis+Förlag>Dualis Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 135,00 kr
Dummett

Dummett, Michael | Metafysik & mening

Michael Dummett (född 1925) är även av sina motståndare vanligen erkänd som den mest betydelsefulla av Englands nu verksamma filosofer. Han var professor i Oxford 1979-92, men bröt tidigt med den s.k. Oxfordfilosofin. Hos Dummett är det själva...
Pris 180,00 kr
Husserl

Husserl, Edmund | Logiska undersökningar 1

Edmund Husserl (18591938) var grundare av fenomenologin, en filosofisk riktning av genomgripande betydelse för vår tids tänkande, och Logiska undersökningar (190001) betraktas allmänt som fenomenologins genombrottsverk.<br><br>Det första bandet bereder...
Pris 207,00 kr
Anderberg

Anderberg, Tomas | Konsten att argumentera

Det kritiska tänkandet är själva grunden för att kunna forma en åskådning. Förmågan att pröva argument och se till att man inte faller för floskler, plattityder och truismer blir allt viktigare. I denna skrift ges ett ideal för det goda samtalet, samt...
Pris 120,00 kr