Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Logik & språkfilosofi

Logik & språkfilosofi

Aktiva filter

Prawitz

Prawitz, Dag | Meaning and Interpretation

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Prawitz+Dag>Prawitz, Dag</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kungl.+Vitterhetsakademien>Kungl. Vitterhetsakademien</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 249,00 kr
Kripke

Kripke, Saul A. | Naming and necessity

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Kripke+Saul+A.>Kripke, Saul A.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Blackwell+Publishers>Blackwell Publishers</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 366,00 kr
Karlander

Karlander, Karl | The normativity of thought and meaning

In recent years the normativity of thought and meaning has been the subject of an extensive debate. What is at issue is whether intentionality has normative features, and if so, whether that constitutes a problem for naturalistic attempts to account...
Pris 153,00 kr
Wittgenstein, Ludwig | Filosofiska undersökningar

Wittgenstein, Ludwig | Filosofiska undersökningar

Detta är en nyöversättning (2021) av ett av de mest inflytelserika verken i modern filosofi. Filosofiska undersökningar  utkom postumt 1953, och är den viktigaste framställningen av Ludwig Wittgensteins sena filosofi, där han bland annat introducerar...
Pris 228,00 kr
Prawitz, Dag | ABC i symbolisk logik

Prawitz, Dag | ABC i symbolisk logik

ABC i symbolisk logik är en första inledning till logikens språk och grundbegrepp. Den moderna logiken kännetecknas av att den har infört särskilda symboler för olika logiska operationer. I de språk som härigenom skapats anges den logiska formen genom...
Pris 254,00 kr
Hansson

Hansson, Mats | Fundallogik

Fundallogik<br>Detta är den ”fundallogiska” grundboken, vilken definierar de (fundal)logiska grundprinciperna (särskilt Ip/Kp, Up/Up’, Fp), och framleder utifrån dem. Vilket inte endast definierar den logiska grunden, utan hela den (fundal)logiska...
Pris 269,00 kr
Hansson

Hansson, Mats | Fundallogik : och på den grundad: e-teori

Detta arbete definierar sin fundallogiska grund, och framleder utifrån den, särskilt en Världsteori (E). I detta är teoremet T1, att Intet (egenskapslöshet (icke-vara), överhuvudtaget) inte existerar, särskilt fundamentalt. En förklaring till varför...
Pris 269,00 kr
Goldstein, Rebecca | Ofullständighet

Goldstein, Rebecca | Ofullständighet

En introduktion till Gödels liv och tänkande, den man som för alltid förändrade matematiken. Kurt Gödel betraktas allmänt som den störste logikern sedan Aristoteles. Hans ofullständighetsteorem från 1931 bevisade att det i varje formellt system för...
Pris 235,00 kr
Hammarén, Maria | Språkfilosofi för personligt bruk

Hammarén, Maria | Språkfilosofi för personligt bruk

Hur förmedlas vidsynthet? Medmänsklighet, civilkurage? I sin bok utvecklar författaren idén om en vidare betydelse av människans språk. Med utgångspunkt i ­Ludwig Wittgensteins ­senfilosofi visar hon hur språk omfattar allt som kan bli till och ­utövas...
Pris 157,00 kr
Schuback, Marcia Sá Cavalcante | Att tänka i skisser

Schuback, Marcia Sá Cavalcante | Att tänka i skisser

Vad gör vi egentligen när vi tänker? Tänker vi främst med hjälp av de ord och begrepp som traderats till oss, eller är vår inre föreställningsvärld också en form av tänkande? Tänker vi i bilder? Eller tänker bilderna åt oss? Kanske är vårt tänkande i...
Pris 175,00 kr
Frans, Emma | Larmrapporten

Frans, Emma | Larmrapporten

»Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden.«  Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av »alternativa...
Pris 64,00 kr
Bartonek, Anders | Kampen om kritiken

Bartonek, Anders | Kampen om kritiken

Kampen om kritiken sätter fokus på kritikbegreppet och hur detta har givits olika funktioner i olika teoretiska kontexter. Med utgångspunkt i så skilda teoretiker som Carl Schmitt, Joseph Schumpeter och Niklas Luhmann liksom Theodor W. Adorno, Jacques...
Pris 186,00 kr
Frans, Emma | Larmrapporten

Frans, Emma | Larmrapporten

»Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden.« Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av »alternativa...
Pris 186,00 kr
Risk & Risici

Risk & Risici

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Nya+Doxa>Bokförlaget Nya Doxa</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Filosofi>Filosofi</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 550768 <BR><BR><B>Bindning:</B> Förlagsband. |...
Pris 248,00 kr
Björnsson, Gunnar | Argumentationsanalys

Björnsson, Gunnar | Argumentationsanalys

Ny reviderad utgåva.<br> <br> Att tänka kritiskt är att självständigt ta ställning till rimligheten i påståenden och argument. Det är en ovärderlig förmåga när vi ställs inför frågor där svaren är många och motstridiga och argumentationen pekar i...
Pris 313,00 kr
Buber

Buber, Martin | Logos : två Essäer

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Buber+Martin>Buber, Martin</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Dualis+Förlag>Dualis Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 135,00 kr
Dummett

Dummett, Michael | Metafysik & mening

Michael Dummett (född 1925) är även av sina motståndare vanligen erkänd som den mest betydelsefulla av Englands nu verksamma filosofer. Han var professor i Oxford 1979-92, men bröt tidigt med den s.k. Oxfordfilosofin. Hos Dummett är det själva...
Pris 180,00 kr
Read

Read, Stephen | Att tänka på logik

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Read+Stephen>Read, Stephen</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+Thales>Bokförlaget Thales</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 201,00 kr