Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Lantbruk

Lantbruk

Aktiva filter

Rydell, Anders | Modern självhushållning

Rydell, Anders | Modern självhushållning

En matnyttig och hållbar bok som aldrig kommer att gå ur tiden.Allers<br> vacker och handfast bokGård Torp<br> Detta är en självhushållningsbok för 2020-talet. Alva Herdevall och Anders Rydell förenar traditionella metoder med moderna idéer för att...
Pris 276,00 kr
Lal, Son | Tan Dan's chelana 1948-2014

Lal, Son | Tan Dan's chelana 1948-2014

Chelana is Tan Dan’s village in Rajasthan, northwestern India. Tan Dan took a keen interest in the traditional farm life of his neighbours, and this volume starts with his narrations about their work routines. His own experience was more versatile than...
Pris 212,00 kr
Lal, Son | Tan Dan's chelana 1948-2014

Lal, Son | Tan Dan's chelana 1948-2014

Chelana was Tan Dan’s native village in Rajasthan, northwestern India and money is the theme of the third volume of the book Tan Dan's Chelana. A book which describes how the farmer Tan Dan experienced changes in his social environment during the...
Pris 159,00 kr
Green

Green, Erik | Peasant production and limits to labour

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Green+Erik>Green, Erik</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Media-Tryck>Media-Tryck</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Djur+&+Natur>Djur &...
Pris 252,00 kr
Stanley Schuler, | American Barns

Stanley Schuler, | American Barns

American Barns is an exciting, eye-opening study of one of America's most beloved types of buildings. In a handsomely printed text and pictures (113 of them in gorgeous color), it covers barns throughout the United States: huge barns and small barns;...
Pris 225,00 kr
Bohman

Bohman, Magnus | Bonden, bygden och bördigheten

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Bohman+Magnus>Bohman, Magnus</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Media-Tryck>Media-Tryck</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Djur+&+Natur>Djur &...
Pris 303,00 kr
För den värmländska lanthushållningens väl

För den värmländska lanthushållningens väl

I boken har samlats ett antal texter från perioden 1790-1822 som speglar den samtida diskussionen om jordbrukets utveckling. Två av dessa avhandlingar har för första gången översatts från latin till svenska. Till detta kommer några texter av de...
Pris 228,00 kr
Ekberg-Offesson

Ekberg-Offesson, Marianne | Där rapsen blommar

Fyra syskon berättar i vuxen ålder om sin uppväxt på ett lantbruk under 60- 70- och 80-talen. Det är skrivet ur barnens perspektiv där blodigt allvar blandas med humor på ett kärleksfullt sätt. I berättelserna får vi följa vardagen för en...
Pris 271,00 kr
Gunnarson, Thomas | Spridda...

Gunnarson, Thomas | Spridda skurar

Det mest föraktade, misskötta och nedvärderade politikområdet i Sverige de senaste hundra åren är Jordbruket, vår lokala livsmedelsförsörjning.Efter den globala livsmedelskrisen i början av 1970-talet, som blev helt bortglömd i 1990 års...
Pris 260,00 kr
Önskad och ifrågasatt

Önskad och ifrågasatt

Redan under 1800-talet växte det fram forskning inriktad mot det svenska jordbrukets och skogsbrukets behov. Forskningen bedrevs ofta i nära samarbete med eller av näringarna själva, till exempel i hushållningssällskapens regi. Under 1900-talet kom...
Pris 218,00 kr
Hessle

Hessle, Anna | Nötkött

Det här är den grundligt reviderade och omarbetade andra utgåvan av Nötkött. Här hittar du som ska arbeta med produktion av nötkött det mesta du behöver lära dig: det dagliga arbetet, produktionsplanering och ekonomi, byggnader, utfodringssystem,...
Pris 339,00 kr
Söderberg

Söderberg, Maja | Handbok för andelsjordbruk

I den här handboken har vi samlat idéer, tankar och erfarenheter från andelsjordbrukare runt om i Sverige kring olika aspekter på att starta och driva andelsjordbruk. Boken berör både grönsaksandelar, honungsandelar, lammandelar och...
Pris 260,00 kr
Olsson

Olsson, Mats | Storgodsdrift

De skånska godsen har genom århundradena inte bara utgjort ett spektakulärt inslag i landskapsbilden, de har också varit centrum för politisk maktutövning och jurisdiktion. I denna bok kartläggs och analyseras de skånska godsens ekonomiska och...
Pris 260,00 kr
Lundén

Lundén, Björn | Jord & Skogsbruk

JORD- & SKOGSBRUK ger dig mängder av tips och råd om hur du kan utnyttja de möjligheter skattereglerna ger för att få ut mer av ditt jordbruk eller skogsbruk.<br><br>Boken är en perfekt handbok för dig som äger eller arrenderar ett jordbruk eller ett...
Pris 407,00 kr
Almén

Almén, Christina | Jorden vi ärvde

Vi lever i en tid av stress och konsumtionshets. Att prioritera egentid och sociala medier står så högt värderat att vi ibland glömmer bort vad som är viktigt. Christina Almén har under de tre senaste åren skrivit på sin bok: Jorden vi ärvde- Drömmen...
Pris 207,00 kr