Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Transportväsen

Transportväsen

Aktiva filter

Trygghet i kollektivtrafiken

Trygghet i kollektivtrafiken

Ett ökat kollektivt resande är idag en självklarhet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Förutsättningarna för detta är en kollektivtrafik som kännetecknas av hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet, men det ställer också krav på en...
Pris 249,00 kr
Andersson

Andersson, Nils | Handbok i Lastsäkring

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Andersson+Nils>Andersson, Nils</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/MariTerm+AB>MariTerm AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 377,00 kr
Resande

Resande, planering, makt

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har en viktig roll i att bredda kunskapsunderlagen för svensk transportplanering. Den här boken gör just det. Den har författats av forskare inom forskarnätverket FAST, ett samarbete mellan Linköpings...
Pris 207,00 kr