Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Judendom

Judendom

Aktiva filter

Idel

Idel, Moshe | Studies Ecstatic Kabbala

This book presents important topics regarding the more mystical trend of Kabbalah--the ecstatic Kabbalah. It includes the mystical union, the world of imagination, and concentration as a spiritual technique. The emphasis in the text is on the...
Pris 343,00 kr
Gyllenspetz

Gyllenspetz, Annebelle | I morgonvinden

Med värme och humor berättar Annebelle Gyllenspetz om sin relation till andlighet och till Gud, om judiska traditioner och människans villkor ur ett religiöst perspektiv.<BR><BR>Bokens första del är en resa genom de största av det judiska årets helger...
Pris 244,00 kr
Groth

Groth, Bente | Judendomen : Kultur, historia, tradition

Bente Groth, religionshistoriker vid Universitetet i Oslo, har skrivit en introduktion till judendomen där hon med ett omväxlande kronologiskt och tematiskt perspektiv berättar om judisk kultur, historia och tradition. Vid sidan av det hon menar är...
Pris 349,00 kr
Hedin

Hedin, Christer | Judendom : folk, fromhet, förkunnelse

Judendomen är mer än en religion. Den är också en identitet, en gemenskap, ett folk och en tradition. Judarna har kallats Guds språkrör eller profetfolk med ett budskap till mänskligheten i heliga texter som under en mångtusenårig historia har...
Pris 244,00 kr
Dödahavsrullarna : Svensk översättning

Dödahavsrullarna : Svensk översättning

FÖR FÖRSTA GÅNGEN finns nu här en samlad översättning av Dödahavsrullarna på svenska. Flertalet av dessa skriftrullar härstammar från det första århundradet före vår tideräknings början. De låg gömda i grottor vid Döda havet i nästan 2 000 år. Totalt...
Pris 329,00 kr
Dödahavsrullarna : Svensk översättning

Dödahavsrullarna : Svensk översättning

FÖR FÖRSTA GÅNGEN finns nu här en samlad översättning av Dödahavsrullarna på svenska. Flertalet av dessa skriftrullar härstammar från det första århundradet före vår tideräknings början. De låg gömda i grottor vid Döda havet i nästan 2 000 år. Totalt...
Pris 329,00 kr
Johnson

Johnson, Bo | Judendomen

Vari består skillnaden mellan judendom och kristendom - båda utgår ju från samma gammaltestamentliga skrifter. De vilar på tilltron till Gud och hans löften. I ett kristet perspektiv har man ofta sett judendomen som en lagreligion till skillnad från...
Pris 243,00 kr
Larsson

Larsson, Göran | Judarna, Ers Majestät!

Frågan om Guds förbund med judarna har besvarats på olika sätt genom den kristna historien. Inte så sällan har kyrkan haft en ambivalent inställning till det folk som utgör dess egen grund. En del har hävdat att judarna fortfarande är Guds egendomsfolk...
Pris 184,00 kr
Glashouwer

Glashouwer, Willem J. J. | Varför Israel?

Willem J.J. Glashouwer är ordförande för Christians for Israel International. Han är avskild som pastor inom nederländska reformerta kyrkan och har arbetat som ledare för Evangelical Braodcasting Company i Nederländerna. Han spelade en avgörande roll i...
Pris 202,00 kr
Bengtsson

Bengtsson, Håkan | Dödahavsrullarna

Skriftrullarna som hittades i Qumran vid Döda havet 1947 har ofta beskrivits som det största arkeologiska fyndet under det 20:e århundradet.<BR>Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse presenterar de senaste vetenskapliga rönen och teorierna...
Pris 281,00 kr
Scholem

Scholem, Gershom | Den judiska mystiken

Gershom Scholem tillhör trots den stenhårda konkurrensen det förra seklets mest framstående judar. Hans epokgörande studier av den judiska mystiken har färgat den samtida intellektuella judendomens sökande och sargade själ.<BR><BR>Att diskutera...
Pris 196,00 kr
Lim

Lim, Timothy | Dead sea scrolls

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Lim+Timothy>Lim, Timothy</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Oxford+University+Press>Oxford University Press</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 135,00 kr
Albom

Albom, Mitch | Have a little faith

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Albom+Mitch>Albom, Mitch</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Penguin+books+ltd>Penguin books ltd</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 127,00 kr