Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Judendom

Judendom

Aktiva filter

Geels, Antoon | Judisk mystik : ur psykologisk synvinkel

Geels, Antoon | Judisk mystik : ur psykologisk synvinkel

Geels är professor i religionspsykologi vid Lunds universitet. Han är också professor i jämförande mystik vid universitetet i Amsterdam.<HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Geels+Antoon>Geels, Antoon</A>...
Pris 234,00 kr
Bab

Bab, Jessica | Jude i Sverige : en antologi

Jude i Sverige är en antologi som samlar 29 texter där skribenterna reflekterar över vad det innebär att vara jude: bidragen berör den judiska identiteten, historien, traditionen, religionen och hur det är att leva som jude och judiskt i Sverige. Samt...
Pris 276,00 kr
Matt, Daniel C. | Essential Kabbalah, The

Matt, Daniel C. | Essential Kabbalah, The

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Matt+Daniel+C.>Matt, Daniel C.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/HarperCollins+(USA)>HarperCollins (USA)</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 165,00 kr
Kazen, Thomas | Issues of impurity in early Judaism

Kazen, Thomas | Issues of impurity in early Judaism

While Jesus and Purity (2002, corrected reprint 2010, 2021) aimed to present an unfolding argument, this volume does not aspire at such coherence. It consists of articles and papers on various issues of impurity in early Judaism. A few of these have...
Pris 111,00 kr
Järtelius, Arne | Judar och andra Malmöbor 1933-51

Järtelius, Arne | Judar och andra Malmöbor 1933-51

Början sker med mottagandet av enskilda judiska flyktingar från Tyskland, slutar gör det med att Sverige 1952 får religionsfrihet och att judarna med det fritt kunde välja om de fortsatt ville tillhöra en judisk församling eller inte. <br><br>Under den...
Pris 265,00 kr
De Fem Moseböckerna | Haftarot | De Fem Megilot

De Fem Moseböckerna | Haftarot | De Fem Megilot

En tvåspråkig chumash som innehåller Moseböckerna, Haftaroten (utdrag ur de historiska böckerna)som läses under shabbat och helgdagsgudstjänster samt de Fem Megilot - Höga Visan, Rut, Klagovisorna, Predikaren och Ester.<br><br><HR><font...
Pris 316,00 kr
Dan, Joseph | Kabbala : en introduktion

Dan, Joseph | Kabbala : en introduktion

Kabbala har integrerats i många nutida spiritualistiska fenomen. Åtskilliga kritiker har hävdat att exempelvis den kabbala som praktiseras i Hollywood snarare är ett misch-masch av New age än länkad till genuin tradition. I Kabbala - em introduktion...
Pris 170,00 kr
Scholem

Scholem, Gershom | Zohar

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Scholem+Gershom>Scholem, Gershom</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Random+House+USA>Random House USA</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 144,00 kr
Idel, Moshe | Studies Ecstatic Kabbala

Idel, Moshe | Studies Ecstatic Kabbala

This book presents important topics regarding the more mystical trend of Kabbalah--the ecstatic Kabbalah. It includes the mystical union, the world of imagination, and concentration as a spiritual technique. The emphasis in the text is on the...
Pris 376,00 kr
Gyllenspetz

Gyllenspetz, Annebelle | I morgonvinden

Med värme och humor berättar Annebelle Gyllenspetz om sin relation till andlighet och till Gud, om judiska traditioner och människans villkor ur ett religiöst perspektiv.<br><br>Bokens första del är en resa genom de största av det judiska årets helger...
Pris 244,00 kr
Groth, Bente | Judendomen

Groth, Bente | Judendomen

<br><br>Bente Groth, religionshistoriker vid Universitetet i Oslo, har skrivit en introduktion till judendomen där hon med ett omväxlande kronologiskt och tematiskt perspektiv berättar om judisk kultur, historia och tradition. Vid sidan av det hon...
Pris 355,00 kr
Ekselius, Eva | SIDDUR Kol Haneshama. Judisk bönbok

Ekselius, Eva | SIDDUR Kol Haneshama. Judisk bönbok

En siddur är bredvid Bibeln och Talmud en av de skrifter som utgör grunden för den judiska traditionen. Den utgör både ett litterärt, kulturellt och religiöst arv som används för gudstjänster och sabbatsfirande. SIDDUR KOL HANESHAMA, Själens röst, är...
Pris 258,00 kr
Hedin, Christer | Judendom

Hedin, Christer | Judendom

Judendomen är mer än en religion. Den är också en identitet, en gemenskap, ett folk och en tradition. Judarna har kallats Guds språkrör eller profetfolk med ett budskap till mänskligheten i heliga texter som under en mångtusenårig historia har...
Pris 244,00 kr
Dödahavsrullarna

Dödahavsrullarna

FÖR FÖRSTA GÅNGEN finns nu här en samlad översättning av Dödahavsrullarna på svenska. Flertalet av dessa skriftrullar härstammar från det första århundradet före vår tideräknings början. De låg gömda i grottor vid Döda havet i nästan 2 000 år. Totalt...
Pris 329,00 kr
Dödahavsrullarna

Dödahavsrullarna

FÖR FÖRSTA GÅNGEN finns nu här en samlad översättning av Dödahavsrullarna på svenska. Flertalet av dessa skriftrullar härstammar från det första århundradet före vår tideräknings början. De låg gömda i grottor vid Döda havet i nästan 2 000 år. Totalt...
Pris 329,00 kr
Johnson

Johnson, Bo | Judendomen : i kristet perspektiv

Vari består skillnaden mellan judendom och kristendom - båda utgår ju från samma gammaltestamentliga skrifter. De vilar på tilltron till Gud och hans löften. I ett kristet perspektiv har man ofta sett judendomen som en lagreligion till skillnad från...
Pris 243,00 kr
Hamring, Sofie | Om jag glömmer dig, Jerusalem

Hamring, Sofie | Om jag glömmer dig, Jerusalem

Innanför jerusalems gamla murar strålar världens tre stora monoteistiska religioner samman och trängs på en yta som inte är mycket större än Gamla Stan i Stockholm. Det är staden där konflikter avlöst varandra i årtusenden, men också staden vars...
Pris 242,00 kr
Larsson, Göran | Judarna, Ers Majestät!

Larsson, Göran | Judarna, Ers Majestät!

Frågan om Guds förbund med judarna har besvarats på olika sätt genom den kristna historien. Inte så sällan har kyrkan haft en ambivalent inställning till det folk som utgör dess egen grund. En del har hävdat att judarna fortfarande är Guds egendomsfolk...
Pris 184,00 kr
Glashouwer

Glashouwer, Willem J. J. | Varför Israel?

Willem J.J. Glashouwer är ordförande för Christians for Israel International. Han är avskild som pastor inom nederländska reformerta kyrkan och har arbetat som ledare för Evangelical Braodcasting Company i Nederländerna. Han spelade en avgörande roll i...
Pris 201,00 kr
Dödahavsrullarna

Dödahavsrullarna

Skriftrullarna som hittades i Qumran vid Döda havet 1947 har ofta beskrivits som det största arkeologiska fyndet under det 20:e århundradet.<br>Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse presenterar de senaste vetenskapliga rönen och teorierna...
Pris 281,00 kr
Milchner

Milchner, Rut | Stora tankar i litet museum

Judiska museet i Stockholm är litet till ytan men har stor spännvidd och djup i sina program. Museet har lyft fram aktuella ämnen, presenterat människor och judiskt liv ur olika synvinklar samt väckt intresse för det judiska kulturarvet långt utanför...
Pris 207,00 kr