Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Regionalt mellanfolkligt samarbete

Regionalt mellanfolkligt samarbete

Aktiva filter

Selimovic

Selimovic, Jasenko | EU

Storbritannien har lämnat EU men andra länder köar för att komma med. Trots att ständig utvidgning alltid varit EU-projektets kärna tvekar medlemsländerna. Det riskerar att bli en dyrköpt tvekan. Ska EU ta sig ur krisen krävs förnyelse. Jasenko...
Pris 49,00 kr
Bengtsson

Bengtsson, Louise | Vägar till ett uthålligt EU

Coronapandemin slog till med full kraft i Europa under 2020. Pandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har ett avgörande vägval framför sig för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig...
Pris 228,00 kr
Krastev

Krastev, Ivan | Efter Europa

Knivskarpt dissikerar Krastev vår tids antiliberala tendens och vad som driver den /Mattias Svensson i Aftonbladet<br><br>”Ambitionen med denna bok är varken att rädda eller att sörja EU. Den är inte en i raden av skrifter om den europeiska krisens...
Pris 249,00 kr
Lövestam

Lövestam, Göran | 101 saker som EU gör

Göran Lövestam är fysiker och teknologie doktor i kärnfysik och har i mer än 20 år arbetat inom EU-kommissionen. För närvarande arbetar han som EU-kommissionens chefsforskare inom det gemen­samma forskningscentrat JRC (Joint Research Centre), som har...
Pris 207,00 kr
Brolin

Brolin, Mark | Sveriges roll i det nya Europa

Det har snart gått ett kvartssekel sedan Sveriges befolkning röstade ja till EU-medlemskap. Då lät allt så bra men nu är det bedövande tydligt att det inte blivit som det var tänkt. Mark Brolin, som själv röstade ja, menar att vi alla egentligen borde...
Pris 196,00 kr
Bengtsson

Bengtsson, Rikard | Det europeiska projektet

Att förstå den Europeiska unionen - var den har sina rötter och hur den fungerar - är inte det lättaste. Ändå är det en absolut nödvändig kunskap att tillägna sig för att som enskild individ kunna navigera i dagens Europa.Läs merSyftet med denna bok är...
Pris 458,00 kr
Andersson

Andersson, Hans E | I Europas tjänst

Tolv forskare i statvetenskap och nationalekonomi analyserar det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009. De granskar den faktiska politikutvecklingen inom en rad områden och i vilken utsträckning svenska intressen realiserats. De problematiserar...
Pris 260,00 kr
Sydow

Sydow, Emily von | Till Europas försvar

Ensam är inte stark. Det är bara - poängterar Emily von Sydow i denna essä om EU - med gemensamma krafter som européerna kan försvara de humanistiska och demokratiska värden som länge har uppfattats som självklara men som nu hotas av populistiska och...
Pris 249,00 kr
Larssen

Larssen, Helle | Tystnadens Europa

Att EU-tjänstemännen tjänar mycket pengar är välkänt. Men vad som inte är lika omtalat är att dessa generösa villkor också har en baksida. Tjänstemännen är till händer och fötter ekonomiskt bundna till sin arbetsgivare och den anställde som av någon...
Pris 186,00 kr
Lissabonstrategin i halvtid

Lissabonstrategin i halvtid

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon våren 2000 enades EU:s stats- och regeringschefer om målsättningen att på ett decennium omvandla unionen till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi. Den så kallade Lissabonstrategin innebär att ekonomisk...
Pris 254,00 kr
Rohac

Rohac, Dalibor | Ett konservativt försvar för EU

Om inte konservativa ska bli nyttiga idioter i tjänst hos det fria samhällets fiender måste de tänka om vad beträffar sitt EU-motstånd och faktiskt ansluta sig till unionens försvarare. Ett konservativt försvar för EU ingår i en serie essäer om...
Pris 46,00 kr
Gahrton

Gahrton, Per | Befria EU

Ska EU vara en kopia av USA, den ena halvan i ett västligt radarpar som med vapen i hand försöker försvara sin överkonsumtion och sitt ekonomiska och kulturella världsherravälde? Eller skulle EU kunna bli ett ekologiskt och solidariskt alternativ i...
Pris 228,00 kr
Fölster

Fölster, Stefan | Sköna Europa

Europa dynamiskt, attraktivt och spännande? Global ledare i det nya näringslivet, främsta skapare av de nya jobben och det nya välståndet? Centrum för innovativa entreprenörer och nya lösningar? En ung kontinent som är pionjär inom miljö och modern...
Pris 217,00 kr
Tio år i EU

Tio år i EU

I januari 2005 hade Sverige varit medlem i Europeiska unionen i tio år. Vad har EU-medlemskapet betytt för Sverige? Vilka bilder målades upp av medlemskapets konsekvenser och stämde de med verkligheten? Förändrades förutsättningarna för det politiska...
Pris 196,00 kr
Michalski

Michalski, Anna | Europeiska unionen

Denna bok presenterar ett heltäckande perspektiv på Europeiska unionens policyprocess. Med utgångspunkt i en beskrivning av EU:s institutioner, styrformer och huvudaktörer redogörs för hur europeisk politik utformas och implementeras. Huvuddelen av...
Pris 389,00 kr
Möller

Möller, Birger | Vad är EU -och vad kan det bli?

Vad är EU och hur fungerar unionen? Det här är boken som ger dig svaren och den nödvändiga kunskapen för att kunna ta ställning till dagens samhällsfrågor vare sig du är positiv eller negativ till EU. Här berättas om hur EU uppstod, vad som är idén...
Pris 64,00 kr
Nygårds

Nygårds, Olle | Lobbymakt i EU

Lobbyisterna har tagit över Bryssel. Och lobbyaktiviteterna har de senaste åren eskalerat. Politikerna har förlorat makten till särintressen som formar politiken genom tankesmedjor, lobbyorganisationer och mäktiga intresseföreningar. Ungefär 80 procent...
Pris 260,00 kr
Tallberg

Tallberg, Jonas | Makten i Europa

Var finns egentligen den politiska makten i EU? Håller makten inom EU på att förändras? Demokratirådet 2011 undersöker maktens natur i EU.<br><br>Den kommande rapporten från SNS Demokratiråd handlar om relationerna mellan och dynamiken inom tre...
Pris 270,00 kr
Tallberg

Tallberg, Jonas | Europeiseringen av Sverige

År 2010 är det femton år sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen. Inträdet 1995 markerade slutpunkten på en tid av tveksamhet inför den europeiska integrationsprocessen och startpunkten för integreringen av Sverige i EU:s politiska system,...
Pris 270,00 kr
EU och den globala klimatfrågan

EU och den globala klimatfrågan

Som en av världens största ekonomier med nära 500 miljoner invånare är EU en central aktör i arbetet med att möta det klimathot som världen står inför. EU har också vid flera tillfällen uttalat ambitionen att unionen ska inta en ledande roll i arbetet...
Pris 159,00 kr
Engström

Engström, Mats | Maktkamp Europa

En mycket bra rapportbok från EU:s maskinrum, iskall och inspirerande på samma gång. (Anders Ehnmark)<br><br>Kemikalier. Kollektivavtal. Svenska soldater i farliga utlandsuppdrag. Hur man än vänder sig hamnar man i EU. Många politiska strider avgörs i...
Pris 55,00 kr
Arvidsson

Arvidsson, Monika | Spaning Europa

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Arvidsson+Monika>Arvidsson, Monika</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Premiss>Premiss</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 133,00 kr
Tallberg

Tallberg, Jonas | Europa efter utvidgningen

Utvidgningen av EU år 2004 var en historisk händelse i ordets sanna bemärkelse. Efter ett halvsekel av politisk uppdelning i Europa, återförenades öst och väst inom ramen för EU. Men jämte alla förhoppningar som knöts till utvidgningen, fanns också...
Pris 270,00 kr