Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Kirurgi

Kirurgi

Aktiva filter

Kirsebom, Lisa | Ur döden liv : en bok om organdonation

Kirsebom, Lisa | Ur döden liv : en bok om organdonation

Det går att ta ut organ ur döda människor och operera in dem i levande. Det vet nästan alla och i Sverige är de flesta positiva till det. Om någon frågar säger närmare nio av tio att de vill donera sina organ efter döden. Men inte många vet hur många...
Pris 227,00 kr
Andersson, Roland | Kirurgiska sjukdomar

Andersson, Roland | Kirurgiska sjukdomar

Kirurgiska sjukdomar omfattar samtliga kirurgiska discipliner och är rikt illustrerad och utformad på ett sätt som ska underlätta inlärningen. Boken ger en bred täckning av den kunskap som krävs för vård av patienter med kirurgiska sjukdomar i dess...
Pris 625,00 kr
Gunnarson

Gunnarson, Martin | Please Be Patient

Please Be Patient examines the practice of haemodialysis and kidney transplantation, the two medical therapies available for persons with kidney failure, from a phenomenological perspective. A basic assumption being made is that contemporary...
Pris 445,00 kr
Clausson

Clausson, Eva | ICD Programming : A Handbook

Treatment with an ICD (implantable cardioverter defibrillator) is today a well-established therapy for patients who survived ventricular fibrillation, or with known ventricular arrhythmias. It is also indicated for patients with a high risk of...
Pris 227,00 kr
Düppe

Düppe, Henrik | Barnortopedi

Utvecklingen inom området barnortopedi har varit och är mycket dynamisk. Föregående upplaga av boken, som gavs ut 2006, var en omarbetning av Danielssons och Willners klassiska bok i ämnet. Sedan dess har mycket hänt, varför det finns ett behov att...
Pris 425,00 kr
Ljungqvist, Olle | Kirurgi

Ljungqvist, Olle | Kirurgi

Den femte upplagan av Kirurgi ger läsaren kunskap om modern kirurgisk diagnostik och behandling. Den nya läkarutbildningen leder till läkarlegitimation och ska förbereda den blivande läkaren för framtidens hälso- och sjukvård med mål som...
Pris 880,00 kr
Mossberg, Torsten | ”Kan man få ett glas vatten”

Mossberg, Torsten | ”Kan man få ett glas vatten”

Torsten Mossberg är en pensionerad narkos- och intensivvådsläkare. Han är uppväxt i Stockholm och har studerat till läkare på Karolinska institutet. Torsten har tjänstgjort på Sabbatsbergs sjukhus, S:t Görans sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala...
Pris 196,00 kr
Montgomery

Montgomery, Fredrik | Fotkirurgi

I Fotkirurgi behandlas de vanligaste sjukdomstillstånden i foten. Tyngdpunkten ligger på beskrivning av operativa ingrepp, men även diagnostik och icke operativ behandling tas upp. Boken är rikt illustrerad i färg med över 200 teckningar.Boken lämpar...
Pris 504,00 kr
Andersson

Andersson, Anita | Diskursanalys i praktiken

En tydlig och informativ bok om konsten att arbeta med olika diskursanalytiska strategier. Framställningen riktar sig till studenter och forskare inom samhälls- och beteendevetenskaper. Diskursanalys är en populär metod för dem som håller på med...
Pris 373,00 kr
Ortopedisk vård och rehabilitering

Ortopedisk vård och rehabilitering

Rörelseorganens sjukdomar och skador spänner över ett brett fält och för att vården ska fungera behövs hela teamet runt patienten: läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och ortopedingenjör. Detta är den första boken som...
Pris 750,00 kr
Operationssjukvård

Operationssjukvård

God och försvarbar operationssjukvård bygger på kunskap, men också på respekt för den enskilda människans liv och värdighet. Operationsavdelningen är en högteknologisk avdelning och i den miljön ska patienten bli sedd och omhändertagen. Teknik och...
Pris 563,00 kr
Pöyhönen

Pöyhönen, Reijo | Akupunktur kinesisk läkekonst. D. 1

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Pöyhönen+Reijo>Pöyhönen, Reijo</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sv+Institutet+f+Kinesisk+Läkek>Sv Institutet f Kinesisk Läkek</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 848,00 kr
Akut kirurgi : med traumatologi

Akut kirurgi : med traumatologi

Akut kirurgi utgör en stor del av den kirurgiska verksamheten och spänner från att ta hand om patienter på akutmottagningen till akuta operationer av patienter med livshotande skador, inre blödningar eller infektioner. När nu andra utökade upplagan av...
Pris 641,00 kr
Pöyhönen

Pöyhönen, Reijo | Akupunktur kinesisk läkekonst. D. 2

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Pöyhönen+Reijo>Pöyhönen, Reijo</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svenska+Institutet+för+kinesisk+läkekonst>Svenska Institutet för kinesisk läkekonst</A>...
Pris 912,00 kr
Lindwall

Lindwall, Lillemor | Perioperativ vård

Detta är en bok om det perioperativa vårdandet och hur en vårdteori kan berika anestesi- och operationssjuksköterskors vårdarbete. Genom att föra ideal från en perioperativ vårdteori närmare en perioperativ praxis kan vårdandet utvecklas.Boken bygger...
Pris 308,00 kr