Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Kirurgi

Kirurgi

Aktiva filter

Arlebrink
  • Ny

Arlebrink, Jan | Etiska aspekter på organtransplantation

Organtransplantation är ett komplext, känsligt och högaktuellt område - i början av 2022 utfördes till exempel den första transplantationen av ett grishjärta till en människa, vilket väckte stor uppmärksamhet. Den här boken vill ställa frågor kring...
Pris 370,00 kr
Kjeller, Göran |...

Kjeller, Göran | Grundläggande käkkirurgi

ntligen en verskdlig bok om kkkirurgi <br><br>Kkkirurgi r ett omfattande och komplext omrde inom odontologin. Detta r den frsta och enda boken i mnet riktad till tandskterskor och tandhygienister.<br><br>Kkkirurgi grnsar till flera medicinska omrden...
Pris 631,00 kr
Ortopedisk vård och rehabilitering

Ortopedisk vård och rehabilitering

Rörelseorganens sjukdomar och skador spänner över ett brett fält och för att vården ska fungera behövs hela teamet runt patienten: läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och ortopedingenjör. Detta är den första boken som...
Pris 580,00 kr
Kirsebom

Kirsebom, Lisa | Ur döden liv

Kirseboms bok är långt mer än ett debattinlägg eller skriven mest för vårdpersonal. Det är den också. Hon reder ut varför Sverige varit så trögt med att reformera lagar och vårdpraktik. Men här presenteras dessutom ett stort galleri av människor som...
Pris 227,00 kr
Andersson, Roland | Kirurgiska sjukdomar

Andersson, Roland | Kirurgiska sjukdomar

Kirurgiska sjukdomar omfattar samtliga kirurgiska discipliner och är rikt illustrerad och utformad på ett sätt som ska underlätta inlärningen. Boken ger en bred täckning av den kunskap som krävs för vård av patienter med kirurgiska sjukdomar i dess...
Pris 654,00 kr
Gunnarson

Gunnarson, Martin | Please Be Patient

Please Be Patient examines the practice of haemodialysis and kidney transplantation, the two medical therapies available for persons with kidney failure, from a phenomenological perspective. A basic assumption being made is that contemporary...
Pris 445,00 kr
Clausson

Clausson, Eva | ICD Programming

Treatment with an ICD (implantable cardioverter defibrillator) is today a well-established therapy for patients who survived ventricular fibrillation, or with known ventricular arrhythmias. It is also indicated for patients with a high risk of...
Pris 227,00 kr
Düppe, Henrik | Barnortopedi

Düppe, Henrik | Barnortopedi

Utvecklingen inom området barnortopedi har varit och är mycket dynamisk. Föregående upplaga av boken, som gavs ut 2006, var en omarbetning av Danielssons och Willners klassiska bok i ämnet. Sedan dess har mycket hänt, varför det finns ett behov att...
Pris 443,00 kr
Sterner, Eila |...

Sterner, Eila | Sårbehandling 2021/2022

Sårbehandling 2021/2022 - katalog över sårprodukter är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardagssårprodukter” som produkter för avancerad sårläkning. Uppställningen...
Pris 451,00 kr
Wihlke

Wihlke, Gunilla | Traumaomvårdnad

Att vårda svårt skadade människor ställer höga krav på såväl kompetens inom medicin och omvårdnad som multidisciplinärt samarbete och kommunikation, men också på förmågan att hantera kriser, oro och rädsla hos patienter och närstående. Traumaomvårdnad...
Pris 546,00 kr
Ljungqvist, Olle | Kirurgi

Ljungqvist, Olle | Kirurgi

Den femte upplagan av Kirurgi ger läsaren kunskap om modern kirurgisk diagnostik och behandling. Den nya läkarutbildningen leder till läkarlegitimation och ska förbereda den blivande läkaren för framtidens hälso- och sjukvård med mål som...
Pris 923,00 kr
Andersson

Andersson, Petra Lilja | Leva vidare

Vid ett livshotande tillstånd kan organtransplantation göra det möjligt att leva vidare. En av förutsättningarna är organdonation. Inte sällan saknas det kunskap om vad det innebär i praktiken, vem som kan bli givare och mottagare av organ och vilka...
Pris 267,00 kr
Fotkirurgi

Fotkirurgi

I Fotkirurgi behandlas de vanligaste sjukdomstillstånden i foten. Tyngdpunkten ligger på beskrivning av operativa ingrepp, men även diagnostik och icke operativ behandling tas upp. Boken är rikt illustrerad i färg med över 200 teckningar.Boken lämpar...
Pris 504,00 kr
Diskursanalys i praktiken

Diskursanalys i praktiken

Diskursanalys i praktiken är en tydlig och informativ bok i konsten att arbeta med olika diskursanalytiska strategier. Boken riktar sig till studenter och forskare inom samhälls- och beteendevetenskap. Bidragen i boken ger exempel på möjliga och...
Pris 373,00 kr
Järhult

Järhult, Johannes | Akut kirurgi

Akut kirurgi beskriver handläggningen av patienter som söker för akut kirurgisk sjukdom eller skada. För varje tillstånd får läsaren snabbt överblick över orsaker, anamnes, kliniska fynd, diagnostik, utredning och akuta behandlingsåtgärder. Här ges...
Pris 456,00 kr
Kirurgi

Kirurgi

Kirurgi är ett komplett och skräddarsytt läromedel vars innehåll är anpassat till de svenska kursmålen i kirurgi. Dess pedagogiska upplägg, sammanfattningar i faktarutor och detaljerade illustrationer gör det lätt för läsaren att ta till sig kirurgiska...
Pris 843,00 kr
Hultman

Hultman, Lena | Akut ortopedi

Akut ortopedi beskriver hur man handlägger patienter som kommer till akutmottagningen med skador eller sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. För varje tillstånd beskrivs kortfattat vad läsaren ska och kan göra själv, men också när det är lämpligt att...
Pris 440,00 kr
Anestesi

Anestesi

Den tredje upplagan av Anestesi är helt omarbetad. Strukturen har gjorts om från grunden och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande kliniska och vetenskapliga utveckling inom skandinavisk anestesiologi och...
Pris 843,00 kr
Järhult

Järhult, Johannes | Kirurgiboken

Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte upplaga har samtliga kapitel genomgått den hittills mest omfattande revideringen av såväl text som...
Pris 800,00 kr
Operationssjukvård

Operationssjukvård

God och försvarbar operationssjukvård bygger på kunskap, men också på respekt för den enskilda människans liv och värdighet. Operationsavdelningen är en högteknologisk avdelning och i den miljön ska patienten bli sedd och omhändertagen. Teknik och...
Pris 589,00 kr
Pöyhönen

Pöyhönen, Reijo | Akupunktur kinesisk läkekonst. D. 1

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Pöyhönen+Reijo>Pöyhönen, Reijo</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sv+Institutet+f+Kinesisk+Läkek>Sv Institutet f Kinesisk Läkek</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 848,00 kr