Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Juridik

Juridik

Aktiva filter

Swärd

Swärd, Susann | Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa

Ett lättillgängligt fördjupningsmaterial som går igenom barnets rätt till bästa uppneåliga hälsa utifrån barnkonventionen, patientlagen, kriterier för barnanpassad vård samt NOBAB-standard för barnets rättigheter inom vården. Tillsammans skapar de en...
Pris 419,00 kr
Magnusson Sjöberg, Cecilia | E-hälsa som app

Magnusson Sjöberg, Cecilia | E-hälsa som app

Mängden digitala tjänster i samhället har ökat kraftigt det senaste decenniet, också inom hälso- och sjukvård. I denna rapport ligger tonvikten på de juridiska förutsättningarna för dataskydd och datadelning inom digitala hälso-och sjukvårdslösningar,...
Pris 186,00 kr
Staaf

Staaf, Annika | Hälso- och sjukvårdsrätt

Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar.Läs merHälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller...
Pris 367,00 kr
Nymark

Nymark, Manólis | Patientdatalagen

I denna bok kommenteras patientdatalagen. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, är en sammanhållande reglering för behandling av personuppgifter m.m. i hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddet samt viss annan medicinsk verksamhet....
Pris 547,00 kr
Brännström

Brännström, Leila | Förrättsligande

Under de senaste decennierna har antalet rättsliga normer som är överordnade de politiska instansernas, inklusive riksdagens, normgivning och beslutsfattande ökat. Förhållanden som tidigare inte har varit normerade genom lagar eller andra författningar...
Pris 355,00 kr