Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Bostäder

Bostäder

Aktiva filter

Caldenby, Claes | Gemenskap och autonomi

Caldenby, Claes | Gemenskap och autonomi

Sedan några decennier finns en ny våg av intresse för olika former av kollektivboende, internationellt ofta kallade co-housing. De bygger, till skillnad från äldre kollektivhus, på boendes samverkan kring hushållsarbetet. Önskan om gemenskap har varit...
Pris 233,00 kr
Melkstam

Melkstam, Henrik | Bygg för fler!

Det finns många faktorer som gör att det inte byggs tillräckligt i Sverige. Att det behövs fler bostäder behövs inga större analyser för att inse. Även om du som läser denna bok redan har ett passande boende, är gruppen som önskar ett eget boende eller...
Pris 447,00 kr
Guwallius

Guwallius, Kolbjörn | Grindstaden

klartänkt och föredömligt genomarbetad - BTJ-häftetGuwallius bok är ambitiöst anlagd - SydsvenskanNär rädsla för kriminalitet präglar samhällsdebatten kan gated communities, grindsamhällen, framstå som trygghetsskapande. Staffanstorps kommun planerar...
Pris 227,00 kr
Lilius

Lilius, Johanna | Boendets pris

Boendets pris undersöker boendets dubbla funktion: Boendet som ett hem och som en praktik, men också som en produkt på finansmarknaden. En röd tråd i boken utgör perspektivet på hur bostadssektorns utveckling gestaltar sig på individnivå: Hur bor vi?...
Pris 191,00 kr
13 myter om bostadsfrågan

13 myter om bostadsfrågan

En av samtidens största utmaningar är att ordna boende åt alla Sveriges invånare. Landet ska få hundratusentals nya bostäder under den närmaste tioårsperioden. Debatten om hur det ska gå till blir alltmer laddad. Det planerade bostadsbyggandet är värt...
Pris 148,00 kr
Vi byggde våra egna hem

Vi byggde våra egna hem

Egnahemsrörelsen var en folkrörelse med mål att ge arbetarklassen eget boende med hjälp av egen arbetskraft och förmånliga statliga lån. Det var en viktig del av vår ökade levnadsstandard under 1900-talet. Denna del av vårt lands historia riskerar att...
Pris 180,00 kr
Westerdahl

Westerdahl, Stig | Det självspelande pianot

Det självspelande pianot: Kalkylerna och kapitalet som skapar Sveriges bostadskris är en pedagogisk grundkurs i svensk bostadspolitik.Sedan de statliga bostadssubventionerna avskaffades i början av 1990-talet har bostadsbristen i Sverige ökat...
Pris 191,00 kr
Polanska

Polanska, Dominika V. | Den orättvisa rättvisan

Hemmet är den plats som ger oss trygghet och kontroll, det nav i tillvaron där vi umgås med familj och vänner på våra egna villkor.Något har dock hänt. Sedan några årtionden har starka krafter förändrat innebörden av hemmet för den som bor i hyresrätt....
Pris 163,00 kr
Sahlin

Sahlin, Ingrid | På gränsen till bostad

Ingrid Sahlin diskuterar i denna bok de olika maktstrategier som hyresvärdar och de sociala myndigheterna utvecklat gentemot bostadsmarknadens problemgrupper. Hyresvärdarna använder avvisning och utvisning - gränskontroll - för att hålla ett område...
Pris 207,00 kr
Aldmo

Aldmo, Fredrik | Fel i bostadsrätt

Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanliga. Denna bok ger vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrätt. Här redogörs för de vanligaste avtalsvillkoren och kontraktsbrotten i samband med...
Pris 285,00 kr
Aldmo

Aldmo, Fredrik | Fel i bostadsrätt

Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanliga. Denna bok ger vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrätt. Här redogörs för de vanligaste avtalsvillkoren och kontraktsbrotten i samband med...
Pris 285,00 kr
Salonen

Salonen, Tapio | Samhällsbygget Gårdsten

Bilden av miljonprogramsområden tecknas ofta i ensidigt dystra färger. Men exemplet Gårdsten i Göteborg visar att det går vända en till synes hopplös situation i ett eftersatt bostadsområde. Det visar att det krävs en uthållighet som varar i årtionden,...
Pris 207,00 kr
Hilding

Hilding, Malena | Här bor jag

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hilding+Malena>Hilding, Malena</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Boket+K&R>Bokförlaget K&R</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 313,00 kr
Crush med vänner

Crush med vänner, | Bostadsmanifest

Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem samlar 25 forskare och aktivister som vill bidra med att skapa en bostadsmarknad för alla. Deras 22 krav utgår från kunskap och erfarenhet från både forskning och aktivism, där författarna efterlyser en aktiv...
Pris 154,00 kr
Grander

Grander, Martin | Allmännyttan och jämlikheten

Utmärkande för den svenska bostadspolitiken sedan 1945 är att den har varit generell, det vill säga riktat sig till alla i stället för till specifika grupper. De kommunala bostadsbolagen allmännyttan har varit en hörnsten i denna politik under mottot...
Pris 281,00 kr
Ollas

Ollas, Per | Allt om Aff

Aff - avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service.<br><br><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A...
Pris 596,00 kr
Papas

Papas, Christos | Ett Folket hus i världens mitt

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Papas+Christos>Papas, Christos</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Premiss>Premiss</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Sociologi>Sociologi</A>...
Pris 122,00 kr
Kopsch

Kopsch, Fredrik | En hyresmarknad i kris

Den här boken handlar om de konsekvenser som följer av hyresreglering: i första hand bostadsbrist, långa köer, många ombildningar avhyresrätter till bostadsrätter och svarthandel med hyreskontrakt.Med hjälp av statistik över Stockholm bostadskö och...
Pris 281,00 kr
Uhnoo

Uhnoo, Sara | Bostad först

Bostad först utvecklades i New York i början av 1990-talet som ett innovativt sätt att lösa bostadsproblemet för långvarigt hemlösa med omfattande stödbehov. Modellen innebär bl.a. att en permanent bostad betraktas som en mänsklig rättighet och en...
Pris 260,00 kr
Jacobson

Jacobson, Tord | Välviljans förtryck

Denna bok granskar hur frågor om rätt, moral och behov avgjordes då äldres bostadssituation under 1980-talet skulle förbättras och normaliseras. Författaren visar hur den av staten uttryckta välviljan och de äldres självbestämmande i den kommunala...
Pris 191,00 kr