Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Farmakologi

Farmakologi

Aktiva filter

Thoresen

Thoresen, Hege | Illustrerad farmakologi

Illustrerad farmakologi förklarar på ett lättillgängligt sätt hur läkemedel tas upp av kroppen och transporteras med blodet dit där de ska verka, hur de verkar, hur länge de finns kvar i kroppen samt hur de utsöndras. Boken ger också grundläggande...
Pris 606,00 kr
Von Bingen

Von Bingen, Hildegard | Hildegard's Healing Plants

Medieval saint, mystic, healer, and visionary-Hildegard von Bingen has made a comeback. She is now popular in natural healing circles, in medieval and womens studies, and among those interested in investing the everyday with the spiritual.Hildegards...
Pris 218,00 kr
Claesson

Claesson, Alf | Läkemedelskemi

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Claesson+Alf>Claesson, Alf</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Awametox+Consulting>Awametox Consulting</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 451,00 kr
Norlén (red.)

Norlén (red.), Per | Farmakologi

Farmakologi beskriver såväl basal som klinisk farmakologi. Den inleds med allmän farmakologi och praktisk läkemedelsanvändning. Därefter följer kapitel som utgår från grundläggande förklaringar av organens funktioner i kroppen och de sjukdomar eller...
Pris 610,00 kr
de la Foret

de la Foret, Rosalee | Wild Remedies

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/de+la+Foret+Rosalee>de la Foret, Rosalee</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Hay+House+UK+Ltd>Hay House UK Ltd</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 282,00 kr
Fastbom

Fastbom, Johan | Äldre och läkemedel

Äldre och läkemedel berättar på ett lättillgängligt sätt om den åldrande människans besvär och sjukdomar, om de effekter medicinering har på henne och hur man kan uppnå mer ändamålsenlig läkemedelsbehandling av äldre.Med sin tydliga struktur och...
Pris 313,00 kr
Molin

Molin, Beata | Träna läkemedelsberäkning, bok med eLabb

Läkemedelsberäkning upplevs av många studenter som svårt, men myten att matematik handlar om talang stämmer inte. Alla studenter har de förutsättningar som krävs för att lära sig att räkna, men det är viktigt att hitta en strategi för uträkning som...
Pris 366,00 kr
Björkman

Björkman, Eva | Läkemedelsräkning för sjuksköterskor

Föreliggande läromedel som innehåller både en bok och en väl genomarbetad webbplats lämpar sig i hög grad för undervisning och kan anpassas till individuella förkunskaper och utbildningsnivå. Läromedlet innehåller också en genomgång av grundläggande...
Pris 375,00 kr
Madden

Madden, Bartley J. | Fler valmöjligheter ger bättre hälsa

Om du eller någon i din familj drabbades av en dödlig sjukdom, skulle du ta chansen att prova ett läkemedel som är under utveckling?Om det rörde sig om smärtsam men inte dödlig sjukdom, skulle du ta chansen då att pröva ett ännu inte godkänt...
Pris 260,00 kr
Kvarnström

Kvarnström, Gunilla | Örter på lätt sätt

Lär dig hjälpa dig själv och samtidigt få en större glädje av naturen och dess rikedom.<br><br>• Boken beskriver drygt 70 växter. Främst är det vilda som växer i Norden, men också sådana som du kan odla i trädgården och på balkongen eller lätt få tag...
Pris 249,00 kr
Böttiger

Böttiger, Ylva | Att lyckas med läkemedel

Läkemedel är ett av sjukvårdens allra viktigaste verktyg för att bota, lindra och förebygga sjukdom. Att lyckas med läkemedel förklarar på ett strukturerat och lättillgängligt sätt principerna för hur man väljer läkemedel, hur man planerar och följer...
Pris 359,00 kr
Olsson

Olsson, Eva | Naturens Apotek : Hälsas stora handbok

För inte så länge sedan var människan hänvisad till växterna för att finna bot och lindring mot krämpor och sjukdomar. Nu ökar åter forskarnas intresse för mediciner från växtriket. Idag kommer många av våra läkeväxter från tysk eller asiatisk...
Pris 297,00 kr
Övling

Övling, Johanna | Doften av apotek

Alla har en relation till apotek. Här kan både den som ramlat i brännässlor och den som behöver medicin för att överleva få hjälp. Många har även en åsikt om apoteken, inte minst efter den senaste omregleringen. Men var det bättre förr?<br><br>I Doften...
Pris 196,00 kr