Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Försäkring

Försäkring

Aktiva filter

Den relativa arbetsförmågan

Den relativa arbetsförmågan

Vad är arbetsförmåga? Det är en komplex fråga vars svar beror på vem som svarar. Att fastställa en persons arbetsförmåga utifrån objektiva kriterier är mycket svårt eftersom den påverkas av många olika faktorer. Ändå görs detta av många olika aktörer i...
Pris 365,00 kr
Kjöller, Hanne | Handbok för fifflare

Kjöller, Hanne | Handbok för fifflare

I Handbok för fifflare granskar Hanne Kjöller det buffébord av välfärdsförmåner där var och en med rymligt samvete kan förse sig. Med offentliga uppgifter från statliga utredningar, remissvar och rapporter visar hon hur fusket går till och hur riskerna...
Pris 239,00 kr
Espersson

Espersson, Carl | Patient Injury Compensation

In 1975, Sweden was che first country in the world to introduce special insurance which aimed at compensating patients for injuries sustained in connection with healthcare. The basic idea was to separate the issue of liability from the issue of...
Pris 737,00 kr
Rättsfallssamling i försäkringsrätt 1981-2015

Rättsfallssamling i försäkringsrätt 1981-2015

Svensk Juristtidnings rättsfallsöversikter är sedan länge mycket uppskattade. Rättsområdena varierar, men gemensamt för samtliga översikter är att de bygger på ett gediget arbete utfört av en expert. Den första rättsfallsöversikten inom...
Pris 505,00 kr
Ullman

Ullman, Harald | Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken Entreprenadförsäkring (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande...
Pris 555,00 kr
Altermark

Altermark, Niklas | Avslagsmaskinen

Äntligen! utropade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll våren 2017. Nya siffror bekräftade att antalet sjukskrivna hade vänt nedåt, en trend som inleddes bara veckor efter att regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att minska sjuktalet. I...
Pris 206,00 kr
Enderström

Enderström, Eva | Utförsäkrad från sjukförsäkringen

Sedan år 2008 har mer än 100 000 personer utförsäkrats från sjukförsäkringen och hänvisats till Arbetsförmedlingen. Dessutom har tusentals människor utförsäkrats två gånger - de har skickats fram och tillbaka mellan Försäkringskassan och...
Pris 208,00 kr
Eckerberg

Eckerberg, Per Johan | Solvensregler

Solvensregler Regelöversikten<br>En översikt över försäkringsföretagens solvensregler<br><br>”Per Johan Eckerbergs bok är avsedd att vara en praktisk handledning för dem som har att tränga igenom det mycket omfattande och komplexa solvensregelverket....
Pris 949,00 kr
Jansson

Jansson, Bo-Göran | Juridik

I ett försäkringsavtal har innehållet betydelse inte bara för parterna i avtalet, utan även för andra, exempelvis förmånstagare och panthavare. Det är därför viktigt med en god kunskap om gällande regelsystem, så att inte syftet med avtalet förfelas...
Pris 562,00 kr
Eckerberg

Eckerberg, Per Johan | Solvensregler

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Eckerberg+Per+Johan>Eckerberg, Per Johan</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Scandinavian+RE+Production+AB>Scandinavian RE Production AB</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 2 205,00 kr
Ekström

Ekström, Lars | Livförsäkringsformer

I Livförsäkringsformer tas ett första steg i riktning mot ett uppslagsverk med de vanligaste livförsäkringsformerna hos sex representativa bolag. I boken, som behandlar både traditionellt förvaltad och fondförvaltad försäkring, beskrivs ett stort antal...
Pris 608,00 kr
Eckerberg

Eckerberg, Per Johan | Försäkringsrörelsemanualen 2014

FörsäkringsrörelseManualen 2014 är en ny och väsentligt utökad upplaga av 2011 års<br>succé som:<br><br> ger dig ett helikopterperspektiv på förarbeten och regler<br><br> visar samspelet mellan bank- och försäkring<br> möjliggör för dig att...
Pris 1 744,00 kr
Johansson

Johansson, Svante O. | Varuförsäkringsrätt

Det transporteras varor för åtskilliga miljoner kronor från och till olika delar av världen. De flesta av varorna är försäkrade mot de risker som de utsätts för under transporten. Trots detta har det länge saknats en heltäckande framställning över den...
Pris 652,00 kr
Bengtsson

Bengtsson, Bertil | Uppsatser om försäkringsavtalslagen

Temat för denna antologi är den nya försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Antologin består av sju fristående uppsatser med inriktning på främst skadeförsäkring. Ambitionen är att härmed tillgodose en del av det behov av forskning som den...
Pris 451,00 kr
Enderström

Enderström, Eva | Utförsäkrad från sjukförsäkringen

När beslutet att införa en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen röstades igenom i riksdagen 2008 applåderade flera moderata ledamöter. Detta beslut skulle dock leda till att mer än 100 000 personer utförsäkrades från sjukförsäkringen och hänvisades till...
Pris 133,00 kr
Enderström

Enderström, Eva | Utförsäkrad från sjukförsäkringen

När beslutet att införa en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen röstades igenom i riksdagen 2008 applåderade flera moderata ledamöter. Detta beslut skulle dock leda till att mer än 100 000 personer utförsäkrades från sjukförsäkringen och hänvisades till...
Pris 133,00 kr