Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Statsrätt

Statsrätt

Aktiva filter

Venice Commission

Venice Commission

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Juristet+i+Lund>Juristförlaget i Lund</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Samhälls-+och+rättsvetenskap>Samhälls- och rättsvetenskap</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 28659212...
Pris 313,00 kr
Republiken Kubas Grundlag av år 2019

Republiken Kubas Grundlag av år 2019

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Svensk-Kubanska+Föreningen>Svensk-Kubanska Föreningen</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Samhälls-+och+rättsvetenskap>Samhälls- och rättsvetenskap</A>...
Pris 186,00 kr
Bull, Thomas | Komparativ...

Bull, Thomas | Komparativ konstitutionell rätt

Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi lever i en tid av globalisering och gränsöverskridande samarbete. I denna bok ges en...
Pris 482,00 kr
Lönnerblad, Mats | Gör om...

Lönnerblad, Mats | Gör om och gör rätt!

I denna skrift möter du några samhällsdebattörer som reflekterar över bristerna i vår svenska konstitution med betoning på rättighetsfrågor – vilka ytterst rör medborgarnas frihet och rättssäkerhet – samtmaktdelningsfrågor: hur vi kan skapa...
Pris 164,00 kr
Larsson

Larsson, Per | Skyddet för visselblåsare i arbetslivet

Skyddet för visselblåsare i arbetslivet har under de senaste decennierna förstärkts både i Sverige och internationellt. I Sverige har det rättsliga skyddet traditionellt brukat delas upp i offentligrättsliga och privaträttsliga skyddsregler. En sådan...
Pris 562,00 kr
Festskrift till Wiweka Warnling Conradson

Festskrift till Wiweka Warnling Conradson

Wiweka Warnling Conradson disputerade 1987, blev docent 1992 och tillträdde som professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet i september 1998. Som framgår av hennes bibliografi har hon under hela sin långa karriär publicerat många...
Pris 620,00 kr
Eka, Anders | Regeringsformen : med kommentarer

Eka, Anders | Regeringsformen : med kommentarer

Sverige har flera olika grundlagar med regeringsformen som den centrala och den man avser när man talar om vårt lands skrivna författning eller konstitution. Där finns de grundläggande bestämmelserna om hur vårt statsskick är organiserat och hur vårt...
Pris 989,00 kr
Bull, Thomas | Regeringsformen - - en kommentar

Bull, Thomas | Regeringsformen - - en kommentar

Av Sveriges fyra grundlagar är regeringsformen den viktigaste. I den här boken ger författarna en överblick, identifierar de stora utvecklingstrenderna och går igenom regeringsformens alla kapitel - paragraf för paragraf. Alla centrala delar av...
Pris 375,00 kr
Lundell, Bengt | Handlingsoffentlighet och sekretess

Lundell, Bengt | Handlingsoffentlighet och sekretess

Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från...
Pris 258,00 kr
Nebelius, Monica | Polisdatalagen

Nebelius, Monica | Polisdatalagen

Inom Polismyndigheten behandlas ett stort antal personuppgifter och myndighetens uppdrag innebär att uppgifterna i sig många gånger är att beteckna som känsliga. Personuppgifter behandlas såväl i underrättelse- som utredningsarbete, men också i det...
Pris 353,00 kr
Bremdal

Bremdal, Patrik | Riksdagens kontroll av regeringsmakten

Demokrati handlar bland annat om att utse vem eller vilka som ska sättas i maktpositioner. Med denna makt följer ansvar. För att utkräva detta krävs dels information om makthavarnas handlande, dels mekanismer för att faktiskt utkräva ansvaret. I...
Pris 472,00 kr
Sveriges konstitutionella urkunder

Sveriges konstitutionella urkunder

Konstitutionen bidrar till att forma samhällslivet, men speglar också ett lands traditioner och historia. Sveriges nuvarande regeringsform är ett kvartssekel gammal. Dess föregångare vittnar om tidigare generationers uppfattningar om det goda...
Pris 398,00 kr
Wall

Wall, Gustaf | Rättskraft och korrektiv

Denna studie behandlar förvaltningsbeslutens bindande kraft (rättskraft) och den offentliga förvaltningens möjligheter eller skyldigheter att pröva beslut på nytt (korrektiv). Det är nu ett tag sedan detta område utforskades djupare i ett...
Pris 525,00 kr
Andersson, Ulrika | På vei

Andersson, Ulrika | På vei

Bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och<br>könsdiskriminerande praktiker har över tid fått alltmer<br>uppmärksamhet. Kraven och förväntningarna på världens<br>stater, inte minst de relativt sett så jämställda nordiska<br>länderna, att åtgärda...
Pris 339,00 kr
Wenander

Wenander, Henrik | Fri rörlighet i Norden

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Wenander+Henrik>Wenander, Henrik</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Juristet+i+Lund>Juristförlaget i Lund</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 260,00 kr