Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Straffrätt

Straffrätt

Aktiva filter

Teori och politik

Teori och politik

Något har hänt med kriminalpolitiken. Brott och straff står högt på den politiska agendan hos såväl regeringen som oppositionen. Kriminalpolitiken tillhör väljarnas viktigaste frågor. Brottsligheten får ett allt större utrymme i media. Reformtakten på...
Pris 466,00 kr
Rogland

Rogland, Ulrika | Särskild företrädare

Som advokat och jurist kan man inta en mängd olika roller. Den allra svåraste är den som särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, istället för vårdnadshavaren, tillvarata barnets bästa under förundersökning och rättegång.<br>När man får...
Pris 170,00 kr
Spagnolo

Spagnolo, Giancarlo | Money laundering and whistleblowers

Money laundering is estimated to annually amount to between 2 and 5 percent of global GDP. Also, less than 1 percent of proceeds laundered via the financial system are seized and frozen by regulatory and law enforcement agencies.   The fight against...
Pris 217,00 kr
Bergman

Bergman, Helene | Den politiska rättegången

Jag var skakad efter att, som åhörare och journalist, bevittnat den första politiska rättegången i modern tid i Sverige, januari 2020. En brottmålsrättegång där åsikter och inte handlingar nagelfors. En rättegång som inte alls borde ha ägt rum i...
Pris 249,00 kr
Holmgren

Holmgren, Axel | Straffvärde

Straffvärde är ett centralt begrepp vid påföljdsbestämningen i svensk rätt. Det går inte att bestämma påföljd för ett brott utan att fastställa ett straffvärde. Straffvärdet har som regel en väsentlig betydelse för hur sträng påföljden blir. Det är...
Pris 541,00 kr
Bergh

Bergh, Andreas | A Clean House?

According to virtually all international corruption rankings, Sweden is one of the top performing countries with very few exposed incidents of corruption. But does this automatically imply that it can be declared a perfectly healthy patient? By...
Pris 200,00 kr
Flower

Flower, Lisa | Loyalty Work

The courtroom work of defence lawyers entails managing emotions: irritation when a client says something damaging, surprise when a witness says something unexpected and disgust towards gruesome evidence. Emotions abound in all criminal trials even if...
Pris 336,00 kr
Asp

Asp, Petter | The substantive law competence of the EU

The Lisbon Treaty brought new challenges to the criminal law cooperation within the EU: criminal law issues were transferred from the Member States to the EU, bringing about several questions as regards the substantive criminal law. This book aims at...
Pris 366,00 kr
Gröning

Gröning, Linda | Restorative justice and criminal justice

The traditional criminal justice system aims at both effective crime prevention and effective prevention of the abuse of public penal power. Restorative justice, as understood in the contemporary debate, signifies a process in which offenders, victims,...
Pris 277,00 kr
Granström

Granström, Görel | Brottsoffer

Den som utsätts för brott och kommer i kontakt med rättsväsendet har ett antal rättigheter. Men hur regleras dessa, och vilka utmaningar finns för polis, åklagare och domstol när brottsoffrets rättigheter ska tillgodoses? Och hur ges brottsoffer...
Pris 357,00 kr
Asp, Petter | Straffrätt...

Asp, Petter | Straffrätt för ekonomer

Denna bok behandlar den straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer. I boken presenteras de allmänna förutsättningarna för straffansvar. Det redogörs också för de särskilda regler och principer som gör sig gällande när ett brott begås i en...
Pris 265,00 kr
Asp, Petter | De...

Asp, Petter | De osjälvständiga brottsformerna

Denna bok innehåller en utförlig handboksinriktad framställning avseende de osjälvständiga brottsformer som regleras i 23 kap. brottsbalken, dvs. försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra...
Pris 657,00 kr
Lippestad

Lippestad, Geir | Det vi kan stå för

»En fascinerande inblick i Breviks tänkande och de svåra moraliska avvägandena i arbetet att företräda honom.« EXPRESSEN»En mycket stark bok, med en debatt som vi måste våga ta.« KRISTIANSTADSBLADETGeir Lippestad var Anders Behring Breiviks...
Pris 142,00 kr
Lippestad

Lippestad, Geir | Det vi kan stå för

»En fascinerande inblick i Breviks tänkande och de svåra moraliska avvägandena i arbetet att företräda honom.« | Expressen<br>»En mycket stark bok, med en debatt som vi måste våga ta.« | Kristianstadsbladet<br><br>Geir Lippestad var Anders Behring...
Pris 67,00 kr
Asp

Asp, Petter | Brottsbalken 6 kap.

Den 1 juli 2018 trädde nya regler om de centrala sexualbrotten i kraft. Genom reformen infördes en variant på en s.k. samtyckeslagstiftning och därtill innebar reformen också att ett ansvar för grov oaktsamhet infördes i relation till vissa...
Pris 312,00 kr
Almkvist, Gustaf |...

Almkvist, Gustaf | Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt

I förmögenhetsbrotten möts två centrala delar av rättsordningen: civilrätten och straffrätten. Många av brottstyperna - exempelvis stöld, rån, förskingring och trolöshet mot huvudman - förutsätter att det föreligger en viss civilrättslig position som...
Pris 806,00 kr
Lagföring i Sverige av internationella brott

Lagföring i Sverige av internationella brott

Som ”internationella brott” brukar man beteckna folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Alla tre brotten avser individers ansvar för grova kränkningar av internationell humanitär rätt och de definieras i folkrätten.<br><br>I den nya...
Pris 525,00 kr
Iseskog

Iseskog, Tommy | Företagsbot

Det har funnits regler om företagsbot i den svenska lagstiftningen alltsedan 1986. Införandet av ett system med företagsbot motiverades med att det då gällande sanktionssystemet vid brott i näringsverksamhet var otillräckligt. Företagsboten...
Pris 292,00 kr
Martinsson

Martinsson, Dennis | Om straffrättsvillfarelse

Alla människor begår misstag. Vissa misstag rör trivialiteter som saknar betydelse i en straffrättslig kontext. Andra misstag är däremot av sådant slag att de får betydelse vid den straffrättsliga bedömningen. Sådana misstag kan, till exempel,...
Pris 617,00 kr