Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Straffrätt

Straffrätt

Aktiva filter

Spagnolo, Giancarlo | Money laundering and whistleblowers
  • Ny

Spagnolo, Giancarlo | Money laundering and whistleblowers

Money laundering is estimated to annually amount to between 2 and 5 percent of global GDP. Also, less than 1 percent of proceeds laundered via the financial system are seized and frozen by regulatory and law enforcement agencies.   The fight against...
Pris 217,00 kr
Granström, Görel | Brottsoffer : rättsliga perspektiv
  • Ny

Granström, Görel | Brottsoffer : rättsliga perspektiv

Den som utsätts för brott och kommer i kontakt med rättsväsendet har ett antal rättigheter. Men hur regleras dessa, och vilka utmaningar finns för polis, åklagare och domstol när brottsoffrets rättigheter ska tillgodoses? Och hur ges brottsoffer...
Pris 345,00 kr
Flower

Flower, Lisa | Loyalty Work

The courtroom work of defence lawyers entails managing emotions: irritation when a client says something damaging, surprise when a witness says something unexpected and disgust towards gruesome evidence. Emotions abound in all criminal trials even if...
Pris 336,00 kr
Asp

Asp, Petter | The substantive law competence of the EU

The Lisbon Treaty brought new challenges to the criminal law cooperation within the EU: criminal law issues were transferred from the Member States to the EU, bringing about several questions as regards the substantive criminal law. This book aims at...
Pris 366,00 kr
Holmgård, Lars | Notariebrottmål

Holmgård, Lars | Notariebrottmål

Notarier vid tingsrätter handlägger vissa mål där påföljdenär böter, så kallade notariebrottmål. Som notarie stöterman på praktiska problem och kan känna sig osäker på hurman bör agera i olika situationer.Notariebrottmål är den första praktiska...
Pris 349,00 kr
Asp, Petter | De...

Asp, Petter | De osjälvständiga brottsformerna

Denna bok innehåller en utförlig handboksinriktad framställning avseende de osjälvständiga brottsformer som regleras i 23 kap. brottsbalken, dvs. försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra...
Pris 657,00 kr
Asp, Petter | Brottsbalken 6 kap. : en kommentar

Asp, Petter | Brottsbalken 6 kap. : en kommentar

Den 1 juli 2018 trädde nya regler om de centrala sexualbrotten i kraft. Genom reformen infördes en variant på en s.k. samtyckeslagstiftning och därtill innebar reformen också att ett ansvar för grov oaktsamhet infördes i relation till vissa...
Pris 304,00 kr
Lagföring i Sverige av internationella brott

Lagföring i Sverige av internationella brott

<font size=-1><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Jure+Förlag>Jure Förlag</A> <BR><B>Genre:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Rättsväsen>Rättsväsen</A> <BR><B>Artikelnr:</B> 239566203 <BR><BR><B>Bindning:</B> Häftad | <B>År:</B> Utg....
Pris 525,00 kr
Martinsson, Dennis | Om straffrättsvillfarelse

Martinsson, Dennis | Om straffrättsvillfarelse

Alla människor begår misstag. Vissa misstag rör trivialiteter som saknar betydelse i en straffrättslig kontext. Andra misstag är däremot av sådant slag att de får betydelse vid den straffrättsliga bedömningen. Sådana misstag kan, till exempel,...
Pris 601,00 kr
Lavin, Rune | Viteslagstiftningen : en kommentar

Lavin, Rune | Viteslagstiftningen : en kommentar

I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även...
Pris 661,00 kr
Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1–12 (del 1)

Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 1–12 (del 1)

Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i tryckt form. Kommentarerna är, med några undantag, helt nyskrivna...
Pris 749,00 kr
Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 13–24 (del 2)

Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 13–24 (del 2)

Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i tryckt form. Kommentarerna är, med några undantag, helt nyskrivna...
Pris 749,00 kr
Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 25–38 (del 3)

Brottsbalken : en kommentar. Kapitel 25–38 (del 3)

Detta är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken. Kommentarerna har sedan några år funnits utgivna på nätet, men görs här för första gången tillgängliga i tryckt form. Kommentarerna är, med några undantag, helt nyskrivna...
Pris 636,00 kr
Asp, Petter | Specialstraffrätten : en kommentar

Asp, Petter | Specialstraffrätten : en kommentar

Denna bok innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott, narkotikabrott, skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen, bidragsbrottslagen och lagen om...
Pris 610,00 kr
Weidmo Uvell, Rebecca | Pampens historia

Weidmo Uvell, Rebecca | Pampens historia

Fler gånger än vi kan räkna har personer med makt och tillgång till andra människors pengar avslöjats ha använt det för att berika sig själva. Vi kallar dem pampar. Tack vare internet och sociala medier är det idag betydligt svårare att komma undan...
Pris 239,00 kr