Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Processrätt

Processrätt

Aktiva filter

Modéer

Modéer, Kjell Å | Suum Cuique Tribuere

Comparative legal cultures is today an important field of research for legal historians worldwide. In this volume, prominent legal scholars from several European countries as well as from the United States and Australia contribute not only with...
Pris 419,00 kr
Andersson

Andersson, Fredrik | Arbitration in Sweden

The purpose of this book is to provide a rather concise analysis and description of Swedish international arbitration law as of 30 June 2011, thereby making such information more readily available to arbitrators, counsel and other professionals acting...
Pris 313,00 kr
Lindell

Lindell, Bengt | Civilprocessen

I denna femte omarbetade upplaga av Civilprocessen behandlas, liksom i tidigare upplagor, hela civilprocessen. De tre första kapitlen bildar en allmän del vilka beskriver och analyserar processens funktioner, rättegångsreglernas uppbyggnad och...
Pris 811,00 kr
Elliot

Elliot, Hans | Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika

Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika är ett verktyg som gör att du blir effektivare och vinner tid vid arbetet med förvaltarberättelsen. Både med metod och formulering.<BR>Strukturen följer de krav som ställs på en förvaltarberättelse och vilka...
Pris 499,00 kr
Elliot

Elliot, Hans | Konkurspraktikan

Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla...
Pris 593,00 kr
Det svenska genomförandet av EU:s rekonstruktions

Det svenska genomförandet av EU:s rekonstruktions

EU antog under sommaren 2019 ett nytt rekonstruktions- och insolvensdirektiv. Med anledning av det arrangerade Stiftelsen Insolvensrättsligt forum i oktober samma år en hearing om hur direktivets regler<BR>om rekonstruktion bör genomföras i svensk...
Pris 313,00 kr
Granhag

Granhag, Pär Anders | Handbok i rättspsykologi

Denna grundbok i rättspsykologi ger en heltäckande bild av den vetenskapligt baserade rättspsykologiska forskningen.Läs merHandbok i rättspsykologi presenterar vetenskaplig kunskap i ett lättillgängligt format och riktar sig främst till...
Pris 631,00 kr
Lundén

Lundén, Björn | Obestånd

Obestånd vänder sig till dig som driver en enskild näringsverksamhet eller ett aktiebolag och som hamnat eller riskerar att hamna på obestånd.<BR><BR><HR><font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Lundén+Björn>Lundén, Björn</A>...
Pris 492,00 kr
Andersson

Andersson, Simon | Skälig misstanke : en handbok

Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen eftersom de flesta tvångsmedel och de flesta av den misstänktes rättigheter är knutna till detta beviskrav. Då det varken framgår av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, är...
Pris 359,00 kr
Andersson

Andersson, Simon | Skälig misstanke : en handbok

Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen eftersom de flesta tvångsmedel och de flesta av den misstänktes rättigheter är knutna till detta beviskrav. Då det varken framgår av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, är...
Pris 359,00 kr
Welin

Welin, Håkan | Nämndemannen : uppdrag med förtroende

Vad är en nämndeman och hur väljs denna person ut? Vilken roll har hen i det svenska rättsväsendet? Det finns många frågor att besvara när det gäller nämndemannen i det svenska rättssystemet. Nämndemannen dömer med samma tyngd som en juristdomare, men...
Pris 268,00 kr
Andersson

Andersson, Simon | Skälig misstanke

Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav, liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag...
Pris 731,00 kr
Heuman

Heuman, Lars | Civilprocessuella uppsatser

I denna uppsatssamling behandlas frågor om skillnaden mellan rättsfrågor och bevisfrågor, edition, åberopsskyldighet, fastställelsetalan, förlikning, tolkning, preklusion, edition, rättegångskostnader, innebörden av olika processhandlingar,...
Pris 1 055,00 kr
Walin

Walin, Gösta | Utsökningsbalken : en kommentar

En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har...
Pris 1 227,00 kr
Klinisk forensisk psykologi

Klinisk forensisk psykologi

I skärningspunkten mellan psykologi och juridik finns spännande och komplexa kunskapsområden. Klinisk forensisk psykologi handlar om tillämpningar av psykologi inom det forensiska fältet. I boken följer vi lagöverträdarens väg genom rättskedjan, från...
Pris 363,00 kr