Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Processrätt

Processrätt

Aktiva filter

Norman, Jan | Medling och...
  • Ny

Norman, Jan | Medling och andra former av konflikthantering

»En välkommen vägvisare på konflikthanteringens vida område.« JAN ELIASSON, f.d. utrikesminister, vice generalsekreterare i FN»Den bästa och mest grundläggande boken på svenska inom området. Är du intresserad av medling, börja här!« BERNT WAHLSTEN,...
Pris 429,00 kr
Dahlstrand

Dahlstrand, Karl | Kränkning och upprättelse

The thesis takes its starting point in the question of how damages for violation of crime is determined. This type of non-pecuniary damages to crime victims has a fundamental uncertainty regarding the computation of damages and what is really meant by...
Pris 235,00 kr
Brolin, Thore | Tvistemålsprocessen I

Brolin, Thore | Tvistemålsprocessen I

TVISTEMÅLSPROCESSEN I. En handledning för förberedelsen går i detalj igenom förberedelsen från ansökan om stämning till huvudförhandling. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande under denna fas av...
Pris 375,00 kr
Larsson

Larsson, Anneli | Barnförhör

För ett kvartssekel sedan var själva idén att bygga barnförhör på forskningsbaserad kunskap kontroversiell, inte minst i Sverige. Men i dag är det för de flesta involverade i barnrättsliga frågor en självklarhet att vetenskaplig kunskap om barnförhör,...
Pris 350,00 kr
Daynes

Daynes, Kerry | Människans mörkaste sida

Välkommen till livet som forensisk psykolog. Här är människorna du möter oförutsägbara och ofta skrämmande. Arbetet går ut på att djupdyka i psyket hos dömda män och kvinnor för att förstå vad som ligger bakom deras ofta brutala handlingar. Samtidigt...
Pris 228,00 kr
Bärgman

Bärgman, Ove | Förundersökning i brottmål

Utvecklingen av brottsutredningsverksamheten sker allt snabbare och kraven på genomförandet av en rättssäker och objektiv utredningsverksamhet, bevissäkring och bevisning ökar ständigt. För att kunna utreda effektivt och rättssäkert fordras därför...
Pris 398,00 kr
Processrättsliga studier tillägnade Bengt Lindell

Processrättsliga studier tillägnade Bengt Lindell

Bengt Lindell kan hösten 2021 se tillbaka på en period av över trettio år som professor i processrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Sedan några år är han samtidigt verksam i samma kapacitet vid Karlstads universitet. När Bengt nu närmar sig...
Pris 509,00 kr
Westerlund

Westerlund, Gösta | Straffprocessuella tvångsmedel

Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som används i brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstanke om brott. Mest känt är troligen polisens rätt att gripa en person vilket...
Pris 376,00 kr
Karlsson-Tuula

Karlsson-Tuula, Marie | Gäldenärens avtal

Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2...
Pris 535,00 kr
Karlsson-Tuula

Karlsson-Tuula, Marie | Gäldenärens avtal

Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2...
Pris 535,00 kr
Eriksson

Eriksson, Johan | I rättvisans tjänst

”Jag vill berätta från insidan om de människor jag mött. Om de skyldiga och de oskyldiga. Om hur smal livets väg ibland kan vara. Om skuld och ansvar i en värld där allt inte kan beskrivas som svart eller vitt. Om människorna bakom rubrikerna.Jag vill...
Pris 107,00 kr
Modéer

Modéer, Kjell Å | Suum Cuique Tribuere

Comparative legal cultures is today an important field of research for legal historians worldwide. In this volume, prominent legal scholars from several European countries as well as from the United States and Australia contribute not only with...
Pris 419,00 kr
Andersson

Andersson, Fredrik | Arbitration in Sweden

The purpose of this book is to provide a rather concise analysis and description of Swedish international arbitration law as of 30 June 2011, thereby making such information more readily available to arbitrators, counsel and other professionals acting...
Pris 313,00 kr
Bergman

Bergman, Linn | Casebook on Choice of Law in Arbitration

What substantive law a judge or an arbitrator decides to apply can determine the outcome of the case. Yet there is little case law available.<br><br>This book aims to fill that gap by providing 101 previously unpublished decisions on the applicable...
Pris 472,00 kr
Lindell

Lindell, Bengt | Civilprocessen

I denna femte omarbetade upplaga av Civilprocessen behandlas, liksom i tidigare upplagor, hela civilprocessen. De tre första kapitlen bildar en allmän del vilka beskriver och analyserar processens funktioner, rättegångsreglernas uppbyggnad och...
Pris 811,00 kr
Granhag

Granhag, Pär Anders | Handbok i rättspsykologi

Denna grundbok i rättspsykologi ger en heltäckande bild av den vetenskapligt baserade rättspsykologiska forskningen.Läs merHandbok i rättspsykologi presenterar vetenskaplig kunskap i ett lättillgängligt format och riktar sig främst till...
Pris 631,00 kr
Schytzer, Jonatan |...

Schytzer, Jonatan | Fordrans uppkomst inom insolvensrätten

Tidpunkten för fordrans uppkomst är på många sätt fundamental inom insolvensrätten. För att en fordran<br>över huvud taget ska få göras gällande i konkurs, alternativt omfattas av ett offentligt ackord eller av en skuldsanering måste den ha uppkommit...
Pris 625,00 kr