Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Föremål

Föremål

Aktiva filter

Fråga föremålen

Fråga föremålen

I denna handbok beskriver historiker, arkeologer, etnologer, konstvetare, vetenskapshistoriker, ekonomhistoriker, litteraturvetare och museiintendenter de många olika sätt man kan arbeta med materiell kultur på. Människans historia är också föremålens...
Pris 394,00 kr
Ericsson

Ericsson, Rose | Retorik och praktik

Hemslöjdsrörelsens ideologiska utgångspunkter är väl beskrivna, men vilket genomslag hade dess retorik i den faktiska verksamheten i hemslöjdsföreningarnas arbete? Retorik och praktik undersöker hur väl hemslöjdsföreningens tidiga historia och senare...
Pris 229,00 kr
Björklund

Björklund, Anders | Hövdingens totempåle

Om konsten att utbyta gåvor<br><br>Detta är historien om hur ett eftertraktat museiföremål hamnade på ett svenskt museum och inte minst vägen dit från indianstammen i Kanada till hur det nästan hundra år senare gick för denna ståtliga...
Pris 297,00 kr
Wiklund

Wiklund, Lotten | Du sköna nya människa

Var börjar en kropp, och var slutar den? Frågan kan tyckas enkel. Men framsteg inom medicin, bioteknik, datalogi, nanoteknik och artificiell intelligens har på senare år skapat enorma möjligheter att ersätta förlorade kroppsdelar eller nedsatta...
Pris 260,00 kr
Larsson

Larsson, Marianne | Uniformella förhandlingar

Åtskilliga postiljoner, brevbärare, postexpeditörer och postkassörer har burit Postens kläder och igenkännings tecken sedan 1600-talet. Kanske är vi mest förtrogna med högmodernitetens manliga statstjänsteman i mörk blå uniform med förgyllda knappar....
Pris 186,00 kr