Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Internationellt utvecklingssamarbete

Internationellt utvecklingssamarbete

Aktiva filter

Lindholm, Bertil | Palmgrenen

Lindholm, Bertil | Palmgrenen

Bertil är medlem i den exklusiva Travellers Club, där kriteriet för medlemskap är att ha arbetat i tre världsdelar och rest i över 100 stater. Intresset till flyget fick honom att bli medlem i Flygande Veteraner som äger en DC-3.<br>Det är särskilt tre...
Pris 239,00 kr
Tillman, Berit | Tjernobylbarnen

Tillman, Berit | Tjernobylbarnen

Kan ni ta emot barn från stråldrabbade områden i Ukraina? Två privatpersoner utan vare sig pengar eller organisation bakom sig stod hjälplösa. Frågan brände. Jag som finländare såg den stygga ryska björnen framför mig. Men min fru Berit var envis....
Pris 249,00 kr
Målqvist

Målqvist, Mats | Proud to be a Siphilile woman

Every year, more than five million children die before their fifth birthday and almost 300,000 women perish in connection to pregnancy and childbirth. The reasons for these tragedies are not primarily medical, but a matter of priorities and values....
Pris 170,00 kr
Lundberg

Lundberg, Urban | En svindlande uppgift

Sverige var ett föregångsland när det gäller internationellt bistånd. Idag attackeras den traditionella biståndspolitiken från olika fronter, både i Sverige och internationellt. Men vad är den historiska bakgrunden till dessa debatter? En svindlande...
Pris 270,00 kr
Mosander

Mosander, Jan | Pengarna som försvann

Sveriges internationella bistånd 2008 var 28 miljarder kronor. Det är ett nästintill ofattbart belopp. Om man jämför med vad det på sin tid kostade att bygga Öresundsbron, 20 miljarder, blir siffran mer gripbar. Men var tar pengarna vägen? Används de...
Pris 260,00 kr
Sandkull

Sandkull, Anna | Livets lotteri

Anna Sandkull får sin dröm uppfylld och reser för SIDA till Guinea-Bissau för att jobba med lärarutbildning. Hennes förväntningar är högt ställda. På plats drabbas hon av diverse svårigheter, som finns med att arbeta i ett fattigt land i en patriarkal...
Pris 208,00 kr
Johannson

Johannson, Sara | För en barndom fri från våld

World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia i syfte att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Under de senaste 20 åren har fler än 1 000 olika projekt fått stöd för att utveckla nya metoder och modeller och ge fler barn...
Pris 249,00 kr
Bjerninger

Bjerninger, Jan | Det framgångsrika biståndet

Svenskt utvecklingssamarbete har funnits i ungefär 50 år. Vilka syften har det haft? Vilka problem har det mött? Vilka resultat har det uppnått? Har fattigdomen minskat som det var tänkt? Hur har de svenskar som haft ansvar för biståndet resonerat? Hur...
Pris 260,00 kr
Nilsson

Nilsson, Bengt G. | I tyst samförstånd

Det svenska stödet till befrielserörelser i Afrika inleddes på 1960-talet och pågick i flera decennier. Totalt överfördes många miljarder kronor, ofta i hemlighet utan att vare sig riksdag eller skattebetalare visste om det. Förre statsministern Ingvar...
Pris 228,00 kr
Gerami

Gerami, Natalie | Uppdrag Sudan

NATALIE GERAMI får sin dröm uppfylld och reser med Läkare utan gränser till Sudan för att jobba som logistiker. Väl på plats drabbas hon av de svårigheter som finns med att arbeta i ett fattigt och konfliktdrabbat land, i en patriarkal kultur, i ett...
Pris 249,00 kr
Pleijel

Pleijel, Erik | Navigation i mångfalden

NAVIGATION I MÅNGFALDEN är en bok med berättelser från platser i världen där äventyret är en del av det dagliga arbetet. Vi får följa författarens omtumlande upplevelser varvade med djupborrande analyser. Han går omkring bland döda kroppar i Rwanda och...
Pris 254,00 kr
Pleijel

Pleijel, Erik | Navigation i mångfalden

NAVIGATION I MÅNGFALDEN är en bok med berättelser från platser i världen där äventyret är en del av det dagliga arbetet. Vi får följa författarens omtumlande upplevelser varvade med djupborrande analyser. Han går omkring bland döda kroppar i Rwanda och...
Pris 223,00 kr
Flaum

Flaum, Petra | Ansvar Gemensamt ansvar

I Moderaternas handlingsprogram från 1993 står ”Även om den lilla världen spelar en viktig roll i vår vision om framtidens samhälle kommer de politiska åtgärderna att riktas mot den stora världen, det vill säga den offentliga sektorn och marknaden.”...
Pris 260,00 kr
Nilsson

Nilsson, Per Åke | Svenskt bistånd till den tredje världen

Avhandlingen, i sig ett historiskt dokument, behandlar frågor som fortfarande är aktuella, såsom Sveriges förhållande till internationellt samarbete, folkrörelsers roll i opinionsbildning, mottagandet av människor från tredje världen, etc.<br><br>Per...
Pris 228,00 kr
Ers

Ers, Agnes | I mänsklighetens namn

Efter socialismens fall i Rumänien 1989 började det komma rapporter om barnhemsbarnens situation i landet. Upptäckten av de tusentals undangömda barnhemsbarnen var förfärande och ställde frågan om var gränsen mellan mänskligt och omänskligt går, på sin...
Pris 201,00 kr