Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Botanik

Botanik

Det finns 148 produkter.

Visar 1-24 av 148 objekt

Aktiva filter

Lööw, Claes | Den stora...
  • Ny

Lööw, Claes | Den stora knoppboken

Den stora knoppboken är en milstolpe för svensk botanisk trädgårdslitteratur. De detaljrika fotona saknar helt motsvarighet i liknande litteratur och ingen annan bok går så detaljerat igenom de karaktärer som särskiljer våra träd och buskar på vintern....
Pris 610,00 kr
Jonsell
  • Ny

Jonsell, Bengt | Karlfeldts vilda flora

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Jonsell+Bengt>Jonsell, Bengt</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Karlfeldtsamfundet>Karlfeldtsamfundet</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 265,00 kr
Sundin

Sundin, Anton | Ormbunkar

Ormbunkar upptäck, fascineras, odla Boken är en guidebok till ormbunkarnas botaniska och formskapande värld men också en handbok i konsten att odla dem. Det botaniska kapitlet ger kunskap om arter och sorter med särskild tyngdpunkt på de härdiga sorter...
Pris 253,00 kr
Sjölund

Sjölund, Niki | Vildplockad svamp

Vildplockad svamp är en inspirerande djupdykning i svamparnas värld som fyller en funktion och är bra att ta med sig ut i skogen på svampplockningen. BTJ Kan du äta röksvamp och går det att smaksätta glass med rödgul trumpetsvamp? Vilken vildplockad...
Pris 233,00 kr
Nordic lichen flora. Vol. 6

Nordic lichen flora. Vol. 6, Verrucariaceae 1

Denna del av Nordic Lichen Flora, den sjätte i ordningen, behandlar 11 släkten inom gruppen ”vårtlavar” – Verrucariaceae. Det handlar om allt från mycket småväxta lavar till relativt stora, bladformiga arter. I boken finns bestämningsnycklar,...
Pris 281,00 kr
Nordic lichen flora. Vol. 5

Nordic lichen flora. Vol. 5, Cladoniaceae

I boken Cladoniaceae finns bestämningsnycklar och beskrivningar till alla i Norden förekommande arter inom gruppen (ca 100 olika arter). Samtliga arter presenteras också med färgbilder, dels i tryck och dels på en bifogad CD. I boken kan du också läsa...
Pris 281,00 kr
Nordic lichen flora. Vol. 4

Nordic lichen flora. Vol. 4, Parmeliaceae

The lichen flora of the Nordic countries has been regarded as one of the best known in the world, containing about 2000 species. The fourth volume is dedicated to the family Parmeliaceae. 184 sidor + Foto CD. <HR><font size=-1><B>Förlag:</B> <A...
Pris 281,00 kr
Mossberg

Mossberg, Bo | Svampar i Sverige

Svampar i Sverige är en pålitlig och vacker handbok som presenterar över 400 svamparter som växer i den svenska naturen. Arterna presenteras i systematisk ordning med lättfattliga texter och mästerliga akvareller av Bo Mossberg, en av Sveriges främsta...
Pris 244,00 kr
Lichens of Finland

Lichens of Finland

Finska lavfloran behandlar i ord och bild alla i Finland förekommande makrolavar jämte många av de vanligaste skorplavarna. Totalt 748 arter, underarter och varieteter presenteras med underbara färgfoton och fina utbredningskartor. I en inledande del...
Pris 689,00 kr
Hallingbäck

Hallingbäck, Tomas | Mossor - en fältguide

Mossor - en fältguide beskriver ca 1200 arter och är rikt illustrerad med nära 1000 svartvita illustrationer, över 300 utbredningskartor och 350 mycket fina färgbilder på arter och miljöer. Den innehåller hela 400 sidor och har, trots omfattningen, ett...
Pris 329,00 kr
Wohlleben

Wohlleben, Peter | Trädens hemliga liv

I skogen finns ett liv som är helt okänt för oss. Där pågår fantastiska saker: träden kommunicerar med varandra. De tar hand om både varandras avkomma och om gamla och drabbade grannar, de har känslor och minnen. Otroligt? Kanske. Men sant.Skogsvaktare...
Pris 223,00 kr
Karlsson

Karlsson, Henrik | Orchids of Öland

Öland är ett av Sveriges främsta orkidélandskap. Av de ca 55 arter och underarter som finns i Sverige finns cirka 35 på Öland.Boken berättar om de olika miljöer orkidéer växer i och varför de finns just där. På Öland växer orkidéer i så vitt skilda...
Pris 223,00 kr
Jonsson

Jonsson, Mari | Rabbit 1B : My English Workbook

Rabbit-serien består av elva böcker som kompletterar lärarledd undervisning i nybörjarengelska. Eleverna får i Rabbit öva att läsa och skriva engelska ord, enklare fraser och uttryck. Rabbit fk-åk 5 Åtta böcker som kompletterar lärarledd undervisning i...
Pris 121,00 kr
Palmbäck

Palmbäck, Gunnel | Skrivstugan. Igelkotten

Skrivstugan åk 13 Ge eleverna tillfällen till att skriva, stava och träna ord- och begreppsförståelse. De fyra böckerna i Skrivstugan ger stor möjlighet till just detta. Böckerna kan användas i grupp, vid enskilt arbete eller som läxor. MusenÖvar...
Pris 121,00 kr
Ingmansson

Ingmansson, Gun | Gotlands orkidéer

Gotlands orkidéer är fälthandboken för dig som fascineras av orkidéer och som vill lära dig mer om dem som har noterats från Gotland. Öns orkidéflora – som bedöms omfatta 65 arter, underarter, varieteter och hybrider – presenteras här med...
Pris 286,00 kr
Lilla naturguiden: svampar

Lilla naturguiden: svampar

Strövtåg i naturen har blivit en ny favoritsysselsättning under pandemiåret och intresset för allt vi träffar på under våra promenader har exploderat. I denna guide finns tydliga illustrationer och beskrivningar av utseende, kännetecken, utbredning,...
Pris 113,00 kr
Lilla naturguiden: flora

Lilla naturguiden: flora

Strövtåg i naturen har blivit en ny favoritsysselsättning under pandemiåret och intresset för allt vi träffar på under våra promenader har exploderat. I denna guide finns tydliga illustrationer och beskrivningar av utseende, kännetecken, utbredning,...
Pris 113,00 kr
Lilla naturguiden: träd och buskar

Lilla naturguiden: träd och buskar

Strövtåg i naturen har blivit en ny favoritsysselsättning under pandemiåret och intresset för allt vi träffar på under våra promenader har exploderat. I denna guide finns tydliga illustrationer och beskrivningar av utseende, kännetecken, utbredning,...
Pris 113,00 kr
Holmberg

Holmberg, Pelle | Lilla svampboken

Lilla svampboken är en mindre fickversion av standardverket Nya svampboken. Liten och behändig innehåller den ändå det mesta som svampplockaren behöver veta ute i skogen. Totalt presenteras ett femtiotal av de viktigaste matsvamparna och deras...
Pris 151,00 kr