Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Förvaltning

Förvaltning

Aktiva filter

Boin, Arjen | The Politics Crisis Management 2ed

Boin, Arjen | The Politics Crisis Management 2ed

Crisis management has become a defining feature of contemporary governance. In times of crisis, communities and members of organizations expect their leaders to minimize the impact, while critics and bureaucratic competitors make use of social media...
Pris 314,00 kr
Gustafson

Gustafson, Per | Ledningens vilja och avsikt

Alla organisationers ledningar vill ha en verksamhet som når upp till det som deras styrdokumenten vill förmedla. Ledningen har med sina säkerhetspolicyer visat sin vilja och avsikt med säkerhetsarbetet och förväntar sig att dessa styrdokument ger...
Pris 307,00 kr
Lewis, Michael | The Fifth Risk

Lewis, Michael | The Fifth Risk

 'The election happened ... And then there was radio silence.'The morning after Trump was elected president, the people who ran the US Department of Energy - an agency that deals with some of the most powerful risks facing humanity - waited to welcome...
Pris 147,00 kr
Boin

Boin, Arjen | The Politics Crisis Management 2ed

Crisis management has become a defining feature of contemporary governance. In times of crisis, communities and members of organizations expect their leaders to minimize the impact, while critics and bureaucratic competitors make use of social media...
Pris 314,00 kr
Vedung

Vedung, Evert | Implementering i politik och förvaltning

När folkvalda politiker har formulerat visioner och fattat politiska beslut ska dessa beslut implementeras av förvaltningen. Inte sällan inträffar det dock att den genomförda politiken blir något annat än vad som ursprungligen var avsikten. Vad har...
Pris 337,00 kr
Paulsson

Paulsson, Ulf | Att göra utredningar inom offentlig sektor

Dagligen utförs en mängd utredningar inom den offentliga sektorn. Även om spännvidden är stor vad gäller fackområde, besluts­situation och omfattning har utredningarna det gemensamt att de behöver vägledas av rekommendationer för hur utrednings­arbete...
Pris 241,00 kr
Alamaa, Linda | Perspektiv på offentlig förvaltning

Alamaa, Linda | Perspektiv på offentlig förvaltning

Resultatet av politiska beslut påverkas i stor utsträckning av vad som sker i den offentliga förvaltningen. Att studera hur förvaltningen styrs och hur den fungerar är därför helt centralt inom samhällsvetenskaperna. För att analysera den offentliga...
Pris 371,00 kr
Wittberg

Wittberg, Lennart | Förnya offentlig sektor

Offentlig sektor i Sverige fungerar relativt väl tack vare kompetenta människor som vill göra nytta. Men det finns hinder skapade av den tidigare förnyelsen som kallas new public management. Gårdagens lösning har blivit dagens problem. Lennart Wittberg...
Pris 186,00 kr
Tännström

Tännström, Annika | Nästa steg i politiken

En lättsam guide till rollen som förtroendevald. <br><br>För dig som redan är förtroendevald politiker, för dig som funderar på att bli det, för dig som bara undrar vad det innebär att vara förtroendevald. <br>Tips, tricks, fakta, litteraturtips,...
Pris 199,00 kr
In Tension between Organization and Profession

In Tension between Organization and Profession

Vad innebär det egentligen att arbeta inom offentlig sektor i Norden idag? I antologin In Tension between Organization and Profession diskuterar en rad svenska och skandinaviska forskare olika vardagsproblem som individer i offentlig verksamhet...
Pris 247,00 kr
Offentlig förvaltning som akademiskt ämne

Offentlig förvaltning som akademiskt ämne

Offentlig förvaltning är ett jämförelsevis nytt akademiskt ämne inom den svenska högskolevärlden. På Södertörns högskola inrättades ämnet formellt 2017.<br><br>I den här rapporten diskuteras vad ämnet Offentlig förvaltning egentligen är. En inledande...
Pris 160,00 kr
Lindgren

Lindgren, Christofer | De små medlens betydelse

Att arbetet med vissa slags hänsyn och värden i offentliga förvaltningar ofta stannar vid skrivandet av luftiga handlingsplaner är en ganska vanlig iakttagelse. Så inte minst i fallet med tvärgående frågor, såsom jämställdhets- och...
Pris 192,00 kr
Collins

Collins, Jim | Good to Great

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Collins+Jim>Collins, Jim</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/BookHouse+Editions>BookHouse Editions</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 143,00 kr
Lundquist

Lundquist, Svenrobert | Att hugga en dopfunt

En bilderbok som skildrar tillkomsten av en dopfunt.<br>Öja kyrkas medeltida funt byttes ut redan på 1600-talet<br>till en ny och modern. Den gamla försvann, hamnade i<br>prästgårdens ladugård där den användes som vattenho för svinen. 1891 flyttades...
Pris 260,00 kr
Eliassi

Eliassi, Sayran | Lojal ordningsvakt och nyttig hjälpare

I den offentliga debatten framkommer att det råder en konflikt mellan sjukskrivande läkare i primärvården och handläggare på Försäkringskassan vad gäller sjukförsäkringen. De två grupperna av tjänstemän tycks inte förstå varandra, och misstron är...
Pris 160,00 kr
Sjölander

Sjölander, Jens | Strategiska partnerskap

En rapport inom ramen för Vinnovaprojektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (SPETS) om samverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad.<br>Rapporten har tagits fram som en del av det Vinnova-finansierade projektet Spets...
Pris 159,00 kr
Nilsson

Nilsson, Bengt | Kommunen

Ingen annan arbetsgivare kan erbjuda så många olika<br>slags jobb som Sveriges kommuner. <br>Här finns elektriker,parkarbetare, lärare, läkare, ekonomer, jurister, kockar, socialarbetare, sjuksköterskor, dataingeniörer ja, listan kan nästan bli hur...
Pris 148,00 kr
Svensson

Svensson, Petra | Att skapa helhet i offentlig sektor

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och...
Pris 206,00 kr
Jacobsson

Jacobsson, Bengt | Granskningssamhället

Vi lever i ett granskningssamhälle. Det inspekteras, tillsynas, kontrolleras, revideras, certifieras, utvärderas och följs upp som aldrig förr. Offentliga verksamheter måste självfallet granskas noggrant, men hur kommer det sig att ”mer granskning” har...
Pris 398,00 kr