Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Förvaltning

Förvaltning

Aktiva filter

Boin, Arjen | The Politics Crisis Management 2ed
  • Ny

Boin, Arjen | The Politics Crisis Management 2ed

Crisis management has become a defining feature of contemporary governance. In times of crisis, communities and members of organizations expect their leaders to minimize the impact, while critics and bureaucratic competitors make use of social media...
Pris 314,00 kr
Lewis, Michael | The Fifth Risk
  • Ny

Lewis, Michael | The Fifth Risk

 'The election happened ... And then there was radio silence.'The morning after Trump was elected president, the people who ran the US Department of Energy - an agency that deals with some of the most powerful risks facing humanity - waited to welcome...
Pris 146,00 kr
Gustafson, Per | Ledningens vilja och avsikt
  • Ny

Gustafson, Per | Ledningens vilja och avsikt

Alla organisationers ledningar vill ha en verksamhet som når upp till det som deras styrdokumenten vill förmedla. Ledningen har med sina säkerhetspolicyer visat sin vilja och avsikt med säkerhetsarbetet och förväntar sig att dessa styrdokument ger...
Pris 307,00 kr
Collins, Jim | Good to Great and the Social Sectors
  • Ny

Collins, Jim | Good to Great and the Social Sectors

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Collins+Jim>Collins, Jim</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/HarperCollins+(USA)>HarperCollins (USA)</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 165,00 kr
Vedung, Evert | Implementering i politik och förvaltning

Vedung, Evert | Implementering i politik och förvaltning

När folkvalda politiker har formulerat visioner och fattat politiska beslut ska dessa beslut implementeras av förvaltningen. Inte sällan inträffar det dock att den genomförda politiken blir något annat än vad som ursprungligen var avsikten. Vad har...
Pris 337,00 kr
Paulsson, Ulf | Att göra utredningar inom offentlig sektor

Paulsson, Ulf | Att göra utredningar inom offentlig sektor

Dagligen utförs en mängd utredningar inom den offentliga sektorn. Även om spännvidden är stor vad gäller fackområde, besluts­situation och omfattning har utredningarna det gemensamt att de behöver vägledas av rekommendationer för hur utrednings­arbete...
Pris 241,00 kr
Wittberg, Lennart | Förnya offentlig sektor

Wittberg, Lennart | Förnya offentlig sektor

Offentlig sektor i Sverige fungerar relativt väl tack vare kompetenta människor som vill göra nytta. Men det finns hinder skapade av den tidigare förnyelsen som kallas new public management. Gårdagens lösning har blivit dagens problem. Lennart Wittberg...
Pris 186,00 kr
Offentlig förvaltning som akademiskt ämne

Offentlig förvaltning som akademiskt ämne

Offentlig förvaltning är ett jämförelsevis nytt akademiskt ämne inom den svenska högskolevärlden. På Södertörns högskola inrättades ämnet formellt 2017.<br><br>I den här rapporten diskuteras vad ämnet Offentlig förvaltning egentligen är. En inledande...
Pris 160,00 kr
Eliassi

Eliassi, Sayran | Lojal ordningsvakt och nyttig hjälpare

I den offentliga debatten framkommer att det råder en konflikt mellan sjukskrivande läkare i primärvården och handläggare på Försäkringskassan vad gäller sjukförsäkringen. De två grupperna av tjänstemän tycks inte förstå varandra, och misstron är...
Pris 160,00 kr
Sjölander

Sjölander, Jens | Strategiska partnerskap

En rapport inom ramen för Vinnovaprojektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (SPETS) om samverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad.<br>Rapporten har tagits fram som en del av det Vinnova-finansierade projektet Spets...
Pris 159,00 kr
Contman

Contman, Ulf | Ett bättre Sverige

Advokat Ulf Contman har i huvudsak arbetat med kraftverk, värmeverk, sågverk, fiber-line (från flis till pappersmaskinen), maskinleveranser med montage och andra industriella anläggningar. Ulf har arbetat mycket med offentlig upphandling. Nu har Ulf...
Pris 154,00 kr
Nilsson

Nilsson, Bengt | Kommunen : möjligheternas arbetsplats

Ingen annan arbetsgivare kan erbjuda så många olika<br>slags jobb som Sveriges kommuner. <br>Här finns elektriker,parkarbetare, lärare, läkare, ekonomer, jurister, kockar, socialarbetare, sjuksköterskor, dataingeniörer ja, listan kan nästan bli hur...
Pris 148,00 kr
Svensson, Petra | Att skapa helhet i offentlig sektor

Svensson, Petra | Att skapa helhet i offentlig sektor

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och...
Pris 206,00 kr