Bli medlem


Besök vårt antikvariat

Folkrätt

Folkrätt

Aktiva filter

Klabbers, Jan (University of Helsinki) | International Law

Klabbers, Jan (University of Helsinki) | International Law

A landmark publication in the teaching of international law from one of the world's leading international lawyers. This refreshingly clear, concise textbook conveys the dynamics of international law through four questions: Where does it come from? To...
Pris 439,00 kr
Shaw

Shaw, Malcolm N. | International law

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Shaw+Malcolm+N.>Shaw, Malcolm N.</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Cambridge+University+Press>Cambridge University Press</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 485,00 kr
Marmgren

Marmgren, Lars | Att leda osäkra och komplexa projekt

Hur ser det ledarskap ut som skapar effektiv framdrift av komplexa projekt fastän ledaren inte fokuserar på styrning och kontroll? I den här boken presenteras ett framgångsrikt sätt att genomföra projekt. Det handlar om att ha ett tydligt ledarskap som...
Pris 350,00 kr
Linderfalk

Linderfalk, ulf | Folkrätt

Folkrätt är idag ett ämne inte bara för traditionell utbildning i juridik, utan även för studier i mänskliga rättigheter, internationella relationer, freds- och konfliktkunskap och polis- och militärutbildningar. Denna övningsbok kompletterar de...
Pris 260,00 kr
Ahlin

Ahlin, Per | Från utanförskap till gemenskap

Det har hänt mycket i svensk säkerhetspolitik på 100 år. Två världskrig har rasat, NF har bildats och upplösts, FN har bildats och bestått. Sverige har drivit en neutralitetspolitik och övergivit den. Sverige har blivit medlem i EU men valt att stanna...
Pris 228,00 kr
Axberger

Axberger, Hans-Gunnar | Att skapa en mänsklig rättighet

Europakonventionen kom till som en besvärjelse – krigsårens brott mot mänskligheten skulle inte få upprepas. Det första målet gällde Cypern, då brittisk koloni. Där uppdagades vad som användes för att upprätthålla den koloniala ordningen, såsom...
Pris 249,00 kr
Ahlin

Ahlin, Per | Efter neutralitetspolitiken

Folkrätten tillmäts officiellt stor betydelse i svensk säkerhetspolitik. Frågan är om de stora orden motsvaras av praktisk handling. I denna framställning studeras svenskt agerande åren 1993 till 2017, och svaret är i huvudsak ja. Sverige är en...
Pris 334,00 kr
Wrange

Wrange, Pål | Impartial or Uninvolved?

<font size=-1><B>Författare:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/Wrange+Pål>Wrange, Pål</A> <BR><B>Förlag:</B> <A HREF=https://bibliomani.nu/sok/eddy.se+ab>eddy.se ab</A> <BR><B>Genre:</B> <A...
Pris 525,00 kr
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Ds 2016:37

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Ds 2016:37

Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag - enligt förslag till ändringar i utlänningslagen.Förslaget går ut på att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som uppger sig vara ett...
Pris 184,00 kr
(O)Rättfärdiga krig

(O)Rättfärdiga krig

Rättfärdigande av krig har i alla tider varit ett centralt inslag i internationell politik. Kan militärt våld rättfärdigas? För vilka ändamål kan militära interventioner legitimeras? Hur rättfärdigas humanitära interventioner? Med vilka etiska...
Pris 340,00 kr